Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a u emisiji “Načisto”