Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a u emisiji “Načisto” – 28.05.2015.