Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a u emisiji “Reflektor” – 22.11.2016.