Konkurs “Izvještavanjem do promjena”

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje

KONKURS “Izvještavanjem do promjena”
za najbolju istraživačku novinarsku priču koja je dovela do konkretne promjene

U cilju jačanja uloge medija u crnogorskom društvu, isticanja važnosti izvještavanja o brojnim temama u kontekstu evropskih integracija, kao i daljoj afirmaciji istraživačkog novinarstva u Crnoj Gori, Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje KONKURS za najbolju novinarsku istraživačku priču na temu „Izvještavanjem do promjene“.

Podrska lokalnim medijima- »

Škola građanskog aktivizma

 Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje konkurs

 Školu građanskog aktivizma
-sa fokusom na osobe sa invaliditetom-

Program Škole građanskog aktivizma sa fokusom na osobe sa invaliditetom uključuje sesije koje su kombinacija predavanja, interaktivnog rada kroz radionice i simulacije, kao i projekcije filmova uz prateće diskusije. Nastava se izvodi tokom 3 mjeseca, jednom nedjeljno, u trajanju od sat i po.

Pravo učešća imaju kandidati sa navršenih 18 godina života i više, bez obzira na pol, nacionalnost, vjeru ili uvjerenja, uz naznaku da prednosti imaju svi oni koji pokazuju visok stepen građanskog i društvenog aktivizma, kao i kandidati/kinje koji iskazuju želju da doprinesu borbi za jednakost OSI. Škola građanskog aktivizma okupiće pola učesnika/ca OSI i pola iz opšte populacije. »

II Forum medijske pismenosti i stažiranje

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje oglas za studente/kinje za

II FORUM MEDIJSKE PISMENOSTI  I STAŽIRANJE

Forum medijske pismenosti nudi široki spektar teorijskih i praktičnih znanja o medijskoj pismenosti, sa fokusom na društvene mreže i razotkrivanje lažnih vijesti. Tokom tri dana intenzivnog i dinamičnog programa, 20 odabranih studenata/kinja imaće priliku da od domaćih i međunarodnih stručnjaka uče o konceptu i značaju medijske pismenosti, ulozi medija u društvu, tehnikama izvještavanja i istraživanja, načinima provjere informacija, digitalnoj i pravnoj odgovornosti.

II Forum medijske pismenosti i stažiranje »

Konkurs za najbolju novinarsku priču koja adresira položaj osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje

 KONKURS

za najbolju novinarsku priču koja adresira položaj osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori

Konkurs je namijenjen novinarima i novinarkama crnogorskih štampanih i elektronskih medija (Internet publikacija) koji, na nacionalnom i lokalnom nivou, izvještavaju o osobama sa invaliditetom (OSI) na način koji doprinosi razumijevanju položaja ove marginalizovane društvene grupe, ali i prevenciji diskriminacije i nasilja nad osobama sa invaliditetom. »

Javni poziv za učešće na konkursu Bogatstvo različitosti – kulturna istorija manjina u Crnoj Gori

Centar za građansko obrazovanje (CGO) i Udruženje profesora istorije Crne Gore HIPMONT raspisuju

JAVNI POZIV
za učešće na konkursu

BOGATSTVO RAZLIČITOSTI – KULTURNA ISTORIJA MANJINA U CRNOJ GORI

Predmet nagradnog konkursa je rad koji predviđa prikaz primjera dobre prakse na temu Bogatstvo različitosti – kulturna istorija manjina u Crnoj Gori. Rad mora biti primjenjiv u nastavi i usklađen sa ciljevima časa, uz prateći pozitivan efekat na proces nastave i učenja.

Konkurs je otvoren za sve nastavnike istorije, građanskog vaspitanja i grupa predmeta društveno-humanističkih nauka, osnovnih i srednjih škola sa teritorije Crne Gore. »