Konkurs za podršku projektima organizacija civilnog društva u Crnoj Gori

Centar za građansko obrazovanje (CGO), ispred Koalicije za ravnopravnost KORAK,
u okviru projekta Umrežavanje civilnog društva u vezi sa ugroženim ljudskim pravima
u Srbiji, Crnoj Gori i Kosovu raspisuje

KONKURS
za podršku projektima organizacija civilnog društva u Crnoj Gori

Vaše prijedloge projekata, koji treba da doprinose borbi protiv diskriminacije i da promovišu ravnopravnost, na engleskom jeziku, možete dostaviti do 30. april 2014, a o rezultatima konkursa bićete obaviješteni okvirno do 10.maja 2014. Potpisivanje ugovora biće obavljeno nakon objavljivanja rezultata. Projektne aktivnosti se moraju završiti do 10.septembra 2014. Finansijski i narativni izvještaji o sprovedenom projektu moraju se dostaviti do 20. septembra 2014.

Za prijavu na konkurs, potrebno je popuniti: Application form i Budget template. Prije popunjavanja ovih formulara pažljivo pročitajte detaljne smjernice Guidelines. »

Program “Edukacijom do mira”

U okviru novog obrazovnog programa
„Savremene tendencije u kritičkoj misli“

CGO, po prvi put u Crnoj Gori, predstavlja svjetski poznat

PROGRAM „EDUKACIJOM DO MIRA
(Peace Education Program – PEP)

Ovaj program čini deset jednočasovnih radionica, koje će se održavati jednom nedjeljno. Osmišljen je od strane Fondacije Prem Ravat, sa namjerom da polaznicima pomogne da otkriju unutrašnje resurse, prepoznaju sopstvenu vrijednost i razviju pozitivne životne vještine, te istraže mogućnost unutrašnjeg mira.

Program će voditi gđa Caroline Jovićević, lokalna menadžerka programa „Edukacijom do mira“, tokom radionica koje će se odvijati u prostorijama CGO, svakog četvrtka u 17:30, počevši od 17. aprila 2014. Program će se odvijati na crnogorskom i engleskom jeziku i besplatan je za sve polaznike.

Kako biste se prijavili, pošaljite Vašu biografiju (CV) i motivaciono pismo na info@cgo-cce.org najkasnije do 14. aprila 2014, sa nazivom: Za program „Edukacijom do mira“.

Usljed ograničenog broja učesnika, molimo Vas da poštujete rokove za prijavu.

Za više informacija o programu „Edukacijom do mira“, posjetite:
www.tprf.org/en/programs/peace-education-program

Ciklus predavanja: Teoretičari klasične geopolitike

U okviru obrazovnog programa
Savremene tendencije kritičke misli

CGO organizuje

Ciklus predavanja: Teoretičari klasične geopolitike

Tematika ovog ciklusa, koji traje 10 nedelja, obuhvata ključne koncepte utemeljivača najvažnijih geopolitičkih škola XX vijeka: anglo-američke, ruske i njemačke škole. Polaznici/e koji budu pohađali minimum 75% predavanja, na kraju ciklusa, dobiće sertifikate o učešću u programu.

Voditelj ciklusa biće prof. dr Filip Kovačević.

Predavanja i diskusije će se odvijati u prostorijama CGO-a svake srijede od 19:30h.

Da biste se prijavili potrebno je da biografiju (CV) i motivaciono pismo pošaljete na e-mail adresu info@cgo-cce.org, najkasnije do 28. marta 2014, uz naznaku “Za Ciklus predavanja: Teoretičari klasične geopolitike”.

Zbog ograničenog broja učesnika/ca molimo Vas da poštujete vremenske rokove za prijavu.