Program “Edukacijom do mira”

U okviru novog obrazovnog programa
„Savremene tendencije u kritičkoj misli“

CGO, po prvi put u Crnoj Gori, predstavlja svjetski poznat

PROGRAM „EDUKACIJOM DO MIRA
(Peace Education Program – PEP)

Ovaj program čini deset jednočasovnih radionica, koje će se održavati jednom nedjeljno. Osmišljen je od strane Fondacije Prem Ravat, sa namjerom da polaznicima pomogne da otkriju unutrašnje resurse, prepoznaju sopstvenu vrijednost i razviju pozitivne životne vještine, te istraže mogućnost unutrašnjeg mira.

Program će voditi gđa Caroline Jovićević, lokalna menadžerka programa „Edukacijom do mira“, tokom radionica koje će se odvijati u prostorijama CGO, svakog četvrtka u 17:30, počevši od 17. aprila 2014. Program će se odvijati na crnogorskom i engleskom jeziku i besplatan je za sve polaznike.

Kako biste se prijavili, pošaljite Vašu biografiju (CV) i motivaciono pismo na info@cgo-cce.org najkasnije do 14. aprila 2014, sa nazivom: Za program „Edukacijom do mira“.

Usljed ograničenog broja učesnika, molimo Vas da poštujete rokove za prijavu.

Za više informacija o programu „Edukacijom do mira“, posjetite:
www.tprf.org/en/programs/peace-education-program

Ciklus predavanja: Teoretičari klasične geopolitike

U okviru obrazovnog programa
Savremene tendencije kritičke misli

CGO organizuje

Ciklus predavanja: Teoretičari klasične geopolitike

Tematika ovog ciklusa, koji traje 10 nedelja, obuhvata ključne koncepte utemeljivača najvažnijih geopolitičkih škola XX vijeka: anglo-američke, ruske i njemačke škole. Polaznici/e koji budu pohađali minimum 75% predavanja, na kraju ciklusa, dobiće sertifikate o učešću u programu.

Voditelj ciklusa biće prof. dr Filip Kovačević.

Predavanja i diskusije će se odvijati u prostorijama CGO-a svake srijede od 19:30h.

Da biste se prijavili potrebno je da biografiju (CV) i motivaciono pismo pošaljete na e-mail adresu info@cgo-cce.org, najkasnije do 28. marta 2014, uz naznaku “Za Ciklus predavanja: Teoretičari klasične geopolitike”.

Zbog ograničenog broja učesnika/ca molimo Vas da poštujete vremenske rokove za prijavu.

Škola demokratije – XXIII generacija

CGO i fondacija Friedrich Ebert raspisuju OGLAS za polaznike XXIII generacije

ŠKOLE DEMOKRATIJE
- škole za izučavanje demokratije od teorije do prakse –

Školu čini 5 modula u ukupnom trajanju od četiri mjeseca. Nastava će se izvoditi jednom do dva puta nedjeljno, u trajanju od dva sata. Sve troškove pokriva fondacija Friedrich Ebert i Centar za građansko obrazovanje (CGO), uz obavezu polaznika/ce da pohađa najmanje 80% programa. Nakon završene Škole učesnici dobijaju diplomu i stiču pravo na dalje usavršavanje.

Pravo učešća imaju kandidati koji žele da doprinesu razvoju demokratije i građanskog društva u Crnoj Gori. Kandidati su dobrodošli bez obzira na godine, pol, nacionalnost, vjeru ili uvjerenja, uz naznaku da prednost imaju aktivisti političkih partija, nevladinih organizacija i svi oni koji pokazuju visok stepen društvenog aktivizma.

Program Škole demokratije osmišljen je na način da pruži šire razumijevanje ideje demokratije i načina na koji se ta ideja primjenjujeu različitim društvenim sferama.

Voditelj škole je prof. dr Radovan Radonjić, a uz njega sa polaznicima će raditi ugledni domaći i strani predavači.

Zainteresovani kandidati mogu podnijeti prijavu sa kraćom biografijom (CV) i motivacionim pismom najkasnije do 17. februara 2014. na e-mail adresu info@cgo-cce.org uz naznaku “Za Školu demokratije” ili direktno popunjavanjem formulara. Za sve dodatne informacije pozovite 020/665 112 ili posjetite Centar za građansko obrazovanje (CGO), Njegoševa 36, I sprat, 81 000 Podgorica