Smjestimo korupciju u muzej! – KONKURS III

Centar za građansko obrazovanje (CGO),

u okviru projekta SMJESTIMO KORUPCIJU U MUZEJ!

raspisuje

 KONKURS

za podršku projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori

 Vaše prijedloge projekata, koji treba da doprinesu učešću civilnog društva u sprovođenju antikoruptivnih politika kroz monitoring, izvještavanje i nadgledanje dokumenata, ali i druge aktivnosti na lokalnom nivou u Crnoj Gori, možete dostaviti do 25. oktobra 2019. do 16h00.

Na konkurs se mogu prijaviti crnogorske OCD koje ispunjavaju sljedeće kriterijume:

 • da ima status pravnog lica;
 • da je neprofitnog tipa;
 • da je direktno odgovorna za pripremu i upravljanje projektom;
 • da je registrovana u Crnoj Gori najmanje 12 mjeseci prije roka za dostavljanje prijedloga projekta;
 • da ima godišnji budžet veći od 10,000€, ukoliko projektom konkuriše samo jedna OCD. Ukoliko projektom konkurišu vodeći aplikant i partner, njihovi godišnji prihodi za 2018. godinu treba da budu kumulativno veći od 10 000€.

Za prijavu na konkurs, potrebno je popuniti: Prijavni formular, Prijedlog budžeta i Matricu logičkog okvira. Prije popunjavanja ovih formulara pažljivo pročitajte detaljan Vodič.

smjestimo-korupciju-u-muzej »

REKOM III konkurs za podršku projekata OCD

Centar za građansko obrazovanje (CGO), u ime projektnih partnera, u okviru projekta Aktivizam civilnog sektora za pomirenje u regionu bivše Jugoslavije – podrška REKOM-u, objavljuje

TREĆI KONKURS

 ZA PODRŠKU PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA

 U SJEVERNOJ MAKEDONIJI I KOSOVU

 Možete predati svoje prijedloge projekata, koji treba da doprinesu jačanju perspektiva za pomirenje u regionu kroz utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima, uključivanje civilnog društva i šire javnosti u napore usmjerene ka pomirenju i pamćenju, kao i podršci Inicijativi za REKOM. Vaše prijedloge morate dostaviti na engleskom ili lokalnom jeziku, do 20. oktobra 2019, a o rezultatima konkursa ćete biti obaviješteni okvirno do 30. oktobra 2019. Nakon objavljivanja rezultata slijedi potpisivanje ugovora. Projektne aktivnosti moraju biti završene do 30. aprila 2020.

Rekom---CSO-Activism-for-Reconsiliation--MNE (1) »

Konkurs za stažiranje u Centru za građansko obrazovanje (CGO)

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje konkurs za drugu grupu VIII generacije stažista/kinja. Program stažiranja traje dva mjeseca, od 15. oktobra do 15. decembra 2019. godine, sa mogućnošću produženja saradnje po različitim osnovama.

Pozivamo vas da se prijavite za sljedeće programe:

Demokratizacija i evropeizacija  – 2 pozicije
Ljudska prava – 1 pozicija
Aktivno građanstvo – 1 pozicija

NA KONKURS SE MOGU PRIJAVITI SVI ONI/E KOJI ŽELE DA:

 • Steknu iskustvo koje će im pomoći pri odabiru budućeg zanimanja;
 • Upoznaju se sa konceptom upravljanja projektima i metodologijom rada u NVO sektoru;
 • Budu dio organizacije konferencija, seminara, radionica, tribina, Festivala UBRZAJ i drugih događaja u oblasti demokratije, evropskih integracija, ljudskih prava i aktivnog građanstva;
 • Uspostave kontakte sa predstavnicima institucija, domaćih i međunarodnih organizacija, kao i donosiocima odluka iz oblasti za koju se opredijele;
 • Nauče što znači timski rad;
 • Žele da pomognu u realizaciji inicijativa za dobrobit zajednice u kojoj živimo.

CGO - Konkurs za stažiranje 2019 »