Škola EU pregovora

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje konkurs za

ŠKOLU EU PREGOVORA 

Školu čini sedam modula koji će biti realizovani kroz 22 tematska predavanja u Podgorici i jedan trodnevni seminar van Podgorice.

 1. Politika proširenja Evropske unije i istorijat odnosa Crne Gore i EU
 2. Pregovaračka poglavlja
 3. Pregovaračka struktura i proces pregovora Crne Gore
 4. Regionalna i šira iskustva
 5. Komuniciranje EU u Crnoj Gori i komuniciranje Crne Gore u EU
 6. Dostupnost IPA fondova i programi u kojima učestvuje Crna Gora
 7. Pisanje prijedloga projekata za EU fondova

Nastava se izvodi jednom do dva puta nedjeljno, u trajanju od sat i po, kao i kroz stručne seminare i konferencije.

Škola EU pregovora »

Škola mladog liderstva – VII generacija

Centar za građansko obrazovanje (CGO)
raspisuje OGLAS za polaznike/ce VII generacije

ŠKOLE MLADOG LIDERSTVA
– škole za izučavanje liderskih vještina od teorije do prakse –

Ako si srednjoškolac/ka i želiš da razvijaš svoje liderske vještine, promovišeš demokratske vrijednosti, proširiš i razmijeniš iskustva sa mladima iz Crne Gore koji su spremni da zauzmu aktivan stav u rješavanju problema, onda je Škola mladog liderstva program za tebe!

Cilj Škole mladog liderstva je da unaprijedi razumijevanje liderstva kod srednjoškolaca/ki sa teritorije cijele Crne Gore, osnaži im motivaciju i kapacitete da zastupaju demokratske vrijednosti u školskim i lokalnim sredinama.

Škola mladog liderstva pruža mladima mogućnost da na interaktivan način, kroz intenzivan petodnevni trening koji uključuje predavanja, radionice, forum teatre, projekcije filmova i posjete institucijama uče o otvorenom društvu i društvenima promjenama. Obrađivaćemo koncepte demokratije, tolerancije, ljudskih prava i sloboda, identiteta, autoriteta, predrasuda i stereotipa, rodne ravnopravnosti, prepoznavanja nasilja, nenasilnih metoda prevazilaženja konflikata, odnosa sa javnošću, uloge medija, javnog zastupanja i zagovaranja sl. osnažujući mlade da budu aktivni učesnici društvenog života svoje zajednice.

CGO - Škola mladog liderstva »

REKOM konkurs za podršku projekata OCD

Centar za građansko obrazovanje (CGO), u ime projektnih partnera, u okviru projekta Aktivizam civilnog sektora za pomirenje u regionu bivše Jugoslavije – podrška REKOM-u, objavljuje

KONKURS ZA PODRŠKU PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA
U CRNOJ GORI, SRBIJI, BOSNI I HERCEGOVINI, MAKEDONIJI, KOSOVU, SLOVENIJI I HRVATSKOJ

Možete predati svoje prijedloge projekata, koji treba da doprinesu jačanju perspektiva za pomirenje u regionu kroz utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima, uključivanje civilnog društva i šire javnosti u napore usmjerene ka pomirenju i pamćenju, kao i podršci Inicijativi za REKOM. Vaše prijedloge morate dostaviti na engleskom ili lokalnom jeziku, do 1. marta 2019, a o rezultatima konkursa ćete biti obaviješteni okvirno do 15. marta 2019. Nakon objavljivanja rezultata slijedi potpisivanje ugovora. Projektne aktivnosti moraju biti završene do 1. oktobra 2019.

Za prijavu na konkurs, potrebno je ispuniti prijavni formular i formular za budžet. Prije popunjavanja ovih formulara, pročitajte detaljne instrukcije – vodič.

Aktivizam civilnog sektora za pomirenje u regionu bivše Jugoslavije – podrška REKOM-u »

Razvojem vještina za bolju zapošljivost osoba sa invaliditetom – OGLAS

Centar za građansko obrazovanje (CGO), u saradnji sa New Page doo i Zavodom za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG), objavljuje

O G L A S

za učešće u projektu

Razvojem vještina za bolju zapošljivost osoba sa invaliditetom

kroz sistem besplatnih neformalnih obuka i zapošljavanja kod poslodavca

Oglas je namijenjen osobama sa invaliditetom sa završenom srednjom školom i/ili fakultetskim obrazovanjem sa evidencije Zavoda za zapošljavanje iz Podgorice, Danilovgrada, Nikšića i Cetinja.

Uslovi prijavljivanja:

 • Potvrda o evidenciji na Zavodu za zapošljavanje
 • Potvrda o vrsti i stepenu invaliditeta
 • Kopija diplome srednje škole i/ili fakulteta
 • CV ili biografija

Ispunjenu biografiju sa skeniranim potvrdama i kopijom diplome neophodno je najkasnije do16. decembra 2018, do 00:00h, dostaviti elektronskom poštom na info@cgo-cce.orgili na adresu Centar za građansko obrazovanje (CGO), Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 96  III/6, 81 000 Podgorica.

Prijavljeni kandidati/kinje će biti pozvani na intervju nakon čega će biti obaviješteni o rezultatima oglasa. »