REKOM II konkurs za podršku projekata OCD

Centar za građansko obrazovanje (CGO), u ime projektnih partnera, u okviru projekta Aktivizam civilnog sektora za pomirenje u regionu bivše Jugoslavije – podrška REKOM-u, objavljuje

DRUGI KONKURS

ZA PODRŠKU PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA

U SJEVERNOJ MAKEDONIJI I KOSOVU

 Možete predati svoje prijedloge projekata, koji treba da doprinesu jačanju perspektiva za pomirenje u regionu kroz utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima, uključivanje civilnog društva i šire javnosti u napore usmjerene ka pomirenju i pamćenju, kao i podršci Inicijativi za REKOM. Vaše prijedloge morate dostaviti na engleskom ili lokalnom jeziku, do 30. maja 2019, a o rezultatima konkursa ćete biti obaviješteni okvirno do 15. juna 2019. Nakon objavljivanja rezultata slijedi potpisivanje ugovora. Projektne aktivnosti moraju biti završene do 31. decembra 2019.

Za prijavu na konkurs, potrebno je ispuniti Prijavni formular i Formular za budžet. Prije popunjavanja ovih formulara, pročitajte detaljne instrukcije – Vodič.

REKOM II konkurs za podršku projekata OCD »

Omladinski interkulturalni kamp

Centar za građansko obrazovanje (CGO)
raspisuje OGLAS za polaznike/ce
OMLADINSKOG INTERKULTURALNOG KAMPA

Ako si srednjoškolac/ka i želiš da u multikulturalnom okruženju učiš i radiš na unaprjeđenju razumijevanja koncepta interkulturalnosti; ako želiš osnažiti vlastite kapaciteta i vještine kojima kasnije možeš aktivno doprinijeti procesu razvoja i njegovanja interkulturalizma – onda je OMLADINSKI INTERKULTURALNI KAMP pravi program za tebe!

Omladinski interkulturalni kamp pruža mladima mogućnost da na interaktivan način, kroz intenzivan petodnevni program koji uključuje predavanja, radionice, forum teatre, projekcije filmova uče o ljudskim pravima, toleranciji, multikulturalizmu i interkulturalizmu, ali i da usvoje i savladaju vještine omladinskog aktivizma kako bi naučeno dalje mogli primijeniti i putem konkretnih aktivnosti kojima bi ostvarili uticaj na svoju lokalnu sredinu i školu. »

Škola demokratije – XXVIII generacija

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje konkurs za XXVIII generaciju

ŠKOLE DEMOKRATIJE 
– škole za izučavanje demokratije od teorije do prakse –

Program Škole demokratije uključuje 20 sesija koje su kombinacija predavanja, interaktivnog rada kroz radionice i simulacije, kao i projekcije filmova uz prateće diskusije. Nastava se izvodi tokom četiri mjeseca, jednom do dva puta nedjeljno, u trajanju od sat i po.

Pravo učešća imaju kandidati/kinje iznad 18 godina života, bez obzira na pol, nacionalnost, vjeru ili uvjerenja, uz naznaku da prednost imaju svi oni koji pokazuju visok stepen društvenog aktivizma u vladinom, nevladinom, partijskom, sindikalnom, medijskom, privrednom, naučnom, kulturnom okviru i studentskim udruženjima i inicijativama. Škola je namijenjena onima koji žele da doprinesu razvoju demokratije i građanskog društva u Crnoj Gori. 

Škola demokratije XXVIII generacija »

Škola EU pregovora

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje konkurs za

ŠKOLU EU PREGOVORA 

Školu čini sedam modula koji će biti realizovani kroz 22 tematska predavanja u Podgorici i jedan trodnevni seminar van Podgorice.

  1. Politika proširenja Evropske unije i istorijat odnosa Crne Gore i EU
  2. Pregovaračka poglavlja
  3. Pregovaračka struktura i proces pregovora Crne Gore
  4. Regionalna i šira iskustva
  5. Komuniciranje EU u Crnoj Gori i komuniciranje Crne Gore u EU
  6. Dostupnost IPA fondova i programi u kojima učestvuje Crna Gora
  7. Pisanje prijedloga projekata za EU fondova

Nastava se izvodi jednom do dva puta nedjeljno, u trajanju od sat i po, kao i kroz stručne seminare i konferencije.

Škola EU pregovora »