REKOM III konkurs za podršku projekata OCD

Centar za građansko obrazovanje (CGO), u ime projektnih partnera, u okviru projekta Aktivizam civilnog sektora za pomirenje u regionu bivše Jugoslavije – podrška REKOM-u, objavljuje

TREĆI KONKURS

 ZA PODRŠKU PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA

 U SJEVERNOJ MAKEDONIJI I KOSOVU

 Možete predati svoje prijedloge projekata, koji treba da doprinesu jačanju perspektiva za pomirenje u regionu kroz utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima, uključivanje civilnog društva i šire javnosti u napore usmjerene ka pomirenju i pamćenju, kao i podršci Inicijativi za REKOM. Vaše prijedloge morate dostaviti na engleskom ili lokalnom jeziku, do 20. oktobra 2019, a o rezultatima konkursa ćete biti obaviješteni okvirno do 30. oktobra 2019. Nakon objavljivanja rezultata slijedi potpisivanje ugovora. Projektne aktivnosti moraju biti završene do 30. aprila 2020.

Rekom---CSO-Activism-for-Reconsiliation--MNE (1) »

Konkurs za stažiranje u Centru za građansko obrazovanje (CGO)

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje konkurs za drugu grupu VIII generacije stažista/kinja. Program stažiranja traje dva mjeseca, od 15. oktobra do 15. decembra 2019. godine, sa mogućnošću produženja saradnje po različitim osnovama.

Pozivamo vas da se prijavite za sljedeće programe:

Demokratizacija i evropeizacija  – 2 pozicije
Ljudska prava – 1 pozicija
Aktivno građanstvo – 1 pozicija

NA KONKURS SE MOGU PRIJAVITI SVI ONI/E KOJI ŽELE DA:

  • Steknu iskustvo koje će im pomoći pri odabiru budućeg zanimanja;
  • Upoznaju se sa konceptom upravljanja projektima i metodologijom rada u NVO sektoru;
  • Budu dio organizacije konferencija, seminara, radionica, tribina, Festivala UBRZAJ i drugih događaja u oblasti demokratije, evropskih integracija, ljudskih prava i aktivnog građanstva;
  • Uspostave kontakte sa predstavnicima institucija, domaćih i međunarodnih organizacija, kao i donosiocima odluka iz oblasti za koju se opredijele;
  • Nauče što znači timski rad;
  • Žele da pomognu u realizaciji inicijativa za dobrobit zajednice u kojoj živimo.

CGO - Konkurs za stažiranje 2019 »

REKOM II konkurs za podršku projekata OCD

Centar za građansko obrazovanje (CGO), u ime projektnih partnera, u okviru projekta Aktivizam civilnog sektora za pomirenje u regionu bivše Jugoslavije – podrška REKOM-u, objavljuje

DRUGI KONKURS

ZA PODRŠKU PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA

U SJEVERNOJ MAKEDONIJI I KOSOVU

 Možete predati svoje prijedloge projekata, koji treba da doprinesu jačanju perspektiva za pomirenje u regionu kroz utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima, uključivanje civilnog društva i šire javnosti u napore usmjerene ka pomirenju i pamćenju, kao i podršci Inicijativi za REKOM. Vaše prijedloge morate dostaviti na engleskom ili lokalnom jeziku, do 30. maja 2019, a o rezultatima konkursa ćete biti obaviješteni okvirno do 15. juna 2019. Nakon objavljivanja rezultata slijedi potpisivanje ugovora. Projektne aktivnosti moraju biti završene do 31. decembra 2019.

Za prijavu na konkurs, potrebno je ispuniti Prijavni formular i Formular za budžet. Prije popunjavanja ovih formulara, pročitajte detaljne instrukcije – Vodič.

REKOM II konkurs za podršku projekata OCD »