Razvojem vještina za bolju zapošljivost osoba sa invaliditetom – OGLAS

Centar za građansko obrazovanje (CGO), u saradnji sa New Page doo i Zavodom za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG), objavljuje

O G L A S

za učešće u projektu

Razvojem vještina za bolju zapošljivost osoba sa invaliditetom

kroz sistem besplatnih neformalnih obuka i zapošljavanja kod poslodavca

Oglas je namijenjen osobama sa invaliditetom sa završenom srednjom školom i/ili fakultetskim obrazovanjem sa evidencije Zavoda za zapošljavanje iz Podgorice, Danilovgrada, Nikšića i Cetinja.

Uslovi prijavljivanja:

 • Potvrda o evidenciji na Zavodu za zapošljavanje
 • Potvrda o vrsti i stepenu invaliditeta
 • Kopija diplome srednje škole i/ili fakulteta
 • CV ili biografija

Ispunjenu biografiju sa skeniranim potvrdama i kopijom diplome neophodno je najkasnije do16. decembra 2018, do 00:00h, dostaviti elektronskom poštom na info@cgo-cce.orgili na adresu Centar za građansko obrazovanje (CGO), Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 96  III/6, 81 000 Podgorica.

Prijavljeni kandidati/kinje će biti pozvani na intervju nakon čega će biti obaviješteni o rezultatima oglasa. »

Smjestimo korupciju u muzej! – KONKURS II

Centar za građansko obrazovanje (CGO)
u okviru projekta SMJESTIMO KORUPCIJU U MUZEJ! raspisuje

KONKURS
za podršku projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori

Vaše prijedloge projekata, koji treba da doprinesu učešću civilnog društva u sprovođenju antikoruptivnih politika kroz monitoring, izvještavanje i nadgledanje dokumenata, ali i druge aktivnosti na lokalnom nivou u Crnoj Gori, možete dostaviti do 15. novembra 2018. do 16h00.

Na konkurs se mogu prijaviti crnogorske OCD koje ispunjavaju sljedeće kriterijume:

 • da ima status pravnog lica;
 • da je neprofitnog tipa;
 • da je direktno odgovorna za pripremu i upravljanje projektom;
 • da je registrovana u Crnoj Gori najmanje 12 mjeseci prije roka za dostavljanje prijedloga projekta;
 • da ima godišnji budžet veći od 10,000€, ukoliko projektom konkuriše samo jedna OCD. Ukoliko projektom konkurišu vodeći aplikant i partner, njihovi godišnji prihodi za 2017. godinu treba da budu kumulativno veći od 10 000€.

Za prijavu na konkurs, potrebno je popuniti: Prijavni formularPrijedlog budžeta Matricu logičkog okviraPrije popunjavanja ovih formulara pažljivo pročitajte detaljan Vodič.

smjestimo-korupciju-u-muzej »

Konkurs za najbolji istraživački novinarski tekst u oblasti ljudskih prava

U cilju jačanja uloge medija u promociji ljudskih prava, demokratskih reformi i razvoja antidiskriminacione kulture, kroz aktivno istraživanje i izvještavanje medija o slučajevima kršenja ljudskih prava i diskriminacije građana i građanki, kao i o primjeni politika u ovoj oblasti sa naglaskom na ispunjavanje obaveza iz pregovaračkog poglavlja 23, Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje KONKURS za najbolji novinarski istraživački tekst u oblasti ljudskih prava.

Konkurs je otvoren za novinare svih štampanih medija, agencija i web portala koji su registrovani u Crnoj Gori.

Radovi prispjeli na konkurs moraju biti objavljeni u tokom 2017 i 2018.

Autori mogu konkurisati sa najviše tri teksta, bilo da se prijavljuju sami ili da su predloženi od strane matične redakcije, novinarskih udruženja ili žirija.

Rok za slanje tekstova na konkurs je 31. oktobar 2018, do 17h.

360-stepeni-za-ljudska-prava-konkurs-vizual »

Konkurs za stažiranje u Centru za građansko obrazovanje (CGO)

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje konkurs za  VII generaciju stažista/kinja. Program stažiranja traje tri mjeseca, od 24. septembra do 24. decembra 2018. godine, sa mogućnošću produženja saradnje po različitim osnovama.

Pozivamo Vas da se prijavite za sljedeće programe:

Demokratizacija i evropeizacija  – 1 pozicija
Ljudska prava – 1 pozicija
Aktivno građanstvo – 1 pozicija

NA KONKURS SE MOGU PRIJAVITI SVI ONI/E KOJI ŽELE DA:

 • Steknu iskustvo koje će im pomoći pri odabiru budućeg zanimanja;
 • Upoznaju se sa konceptom upravljanja projektima i metodologijom rada u NVO sektoru;
 • Budu dio organizacije konferencija, seminara, radionica, tribina, Festivala UBRZAJ i drugih događaja u oblasti demokratije, evropskih integracija, ljudskih prava i aktivnog građanstva;
 • Uspostave kontakte sa predstavnicima institucija, domaćih i međunarodnih organizacija, kao i donosiocima odluka iz oblasti za koju se opredijele;
 • Nauče što znači timski rad;
 • Žele da pomognu u realizaciji inicijativa za dobrobit zajednice u kojoj živimo.

CGO - Konkurs za stažiranje 2018 »

Koalicija za transparentnost i borbu protiv korupcije na lokalnom nivou – POZIV ZA PRIDRUŽIVANJE

Centar za građansko obrazovanje (CGO)

u okviru projekta SMJESTIMO KORUPCIJU U MUZEJ!

POZIVA

zainteresovane organizacije civilnog društva (OCD) da se pridruže

 Koaliciji za transparentnost i borbu protiv korupcije na lokalnom nivou

Fokus djelovanja Koalicije za transparentnost i borbu protiv korupcije biće praćenje i unaprijeđenje postojećih politika i mehanizmima za sprječavanje i borbu protiv korupcije na lokalnom nivou u različitim oblastima. U tom cilju, članice Koalicije će nadzirati i analizirati primjenu i efekte zakonskih, strateških i drugih dokumenata na lokalnom nivou, pripremati izvještaje i javno zagovarati  predložena rješenja za unaprjeđenje sistema borbe protiv korupcije.

Poziv za pridruživanje Koaliciji za transparentnost i borbu protiv korupcije je za ograničeni broj OCD sa dokazanim iskustvom u radu na projektima i inicijativama u oblasti transparentnosti, odgovornosti vlasti i borbe protiv korupcije, a ohrabruju se OCD različitih nivoa razvijenosti i iz različitih dijelova Crne Gore da se prijave.

smjestimo-korupciju-u-muzej »