Konkurs za stažiranje u Centru za građansko obrazovanje (CGO)

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje konkurs za  VII generaciju stažista/kinja. Program stažiranja traje tri mjeseca, od 24. septembra do 24. decembra 2018. godine, sa mogućnošću produženja saradnje po različitim osnovama.

Pozivamo Vas da se prijavite za sljedeće programe:

Demokratizacija i evropeizacija  – 1 pozicija
Ljudska prava – 1 pozicija
Aktivno građanstvo – 1 pozicija

NA KONKURS SE MOGU PRIJAVITI SVI ONI/E KOJI ŽELE DA:

 • Steknu iskustvo koje će im pomoći pri odabiru budućeg zanimanja;
 • Upoznaju se sa konceptom upravljanja projektima i metodologijom rada u NVO sektoru;
 • Budu dio organizacije konferencija, seminara, radionica, tribina, Festivala UBRZAJ i drugih događaja u oblasti demokratije, evropskih integracija, ljudskih prava i aktivnog građanstva;
 • Uspostave kontakte sa predstavnicima institucija, domaćih i međunarodnih organizacija, kao i donosiocima odluka iz oblasti za koju se opredijele;
 • Nauče što znači timski rad;
 • Žele da pomognu u realizaciji inicijativa za dobrobit zajednice u kojoj živimo.

CGO - Konkurs za stažiranje 2018 »

Koalicija za transparentnost i borbu protiv korupcije na lokalnom nivou – POZIV ZA PRIDRUŽIVANJE

Centar za građansko obrazovanje (CGO)

u okviru projekta SMJESTIMO KORUPCIJU U MUZEJ!

POZIVA

zainteresovane organizacije civilnog društva (OCD) da se pridruže

 Koaliciji za transparentnost i borbu protiv korupcije na lokalnom nivou

Fokus djelovanja Koalicije za transparentnost i borbu protiv korupcije biće praćenje i unaprijeđenje postojećih politika i mehanizmima za sprječavanje i borbu protiv korupcije na lokalnom nivou u različitim oblastima. U tom cilju, članice Koalicije će nadzirati i analizirati primjenu i efekte zakonskih, strateških i drugih dokumenata na lokalnom nivou, pripremati izvještaje i javno zagovarati  predložena rješenja za unaprjeđenje sistema borbe protiv korupcije.

Poziv za pridruživanje Koaliciji za transparentnost i borbu protiv korupcije je za ograničeni broj OCD sa dokazanim iskustvom u radu na projektima i inicijativama u oblasti transparentnosti, odgovornosti vlasti i borbe protiv korupcije, a ohrabruju se OCD različitih nivoa razvijenosti i iz različitih dijelova Crne Gore da se prijave.

smjestimo-korupciju-u-muzej »

Smjestimo korupciju u muzej! – KONKURS

Centar za građansko obrazovanje (CGO)
u okviru projekta SMJESTIMO KORUPCIJU U MUZEJ! raspisuje

KONKURS
za podršku projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori

Vaše prijedloge projekata, koji treba da doprinesu učešću civilnog društva u sprovođenju antikoruptivnih politika i praksi, možete dostaviti do 15. februara 2018.  do 16h00.

Na konkurs se mogu prijaviti crnogorske OCD koje ispunjavaju sljedeće kriterijume:

 • da OCD ima status pravnog lica;
 • da je neprofitnog tipa;
 • da je direktno odgovorna za pripremu i upravljanje projektom;
 • da je registrovana u Crnoj Gori najmanje 12 mjeseci prije roka za dostavljanje prijedloga projekta;
 • da ima godišnji budžet veći od 10, 000 EUR.

Za prijavu na konkurs, potrebno je popuniti: Prijavni formular, Prijedlog budžeta i Matricu logičkog okvira. Prije popunjavanja ovih formulara pažljivo pročitajte detaljan Vodič.

smjestimo-korupciju-u-muzej »

Konkurs za stažiranje

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje konkurs za VI generaciju stažista/kinja. Program stažiranja traje dva mjeseca, od 23. oktobra do 23. decembra 2017. godine, sa mogućnošću produženja saradnje po različitim osnovama.

Pozivamo Vas da se prijavite za sljedeće programe:

Demokratizacija i evropeizacija  – 1 pozicija
Ljudska prava1 pozicija
Aktivno građanstvo1 pozicija

NA KONKURS SE MOGU PRIJAVITI SVI ONI/E KOJI ŽELE DA:

 • Steknu iskustvo koje će im pomoći pri odabiru budućeg zanimanja;
 • Upoznaju se sa konceptom upravljanja projektima i metodologijom rada u NVO sektoru;
 • Budu dio organizacije konferencija, seminara, radionica, tribina, festivala, i drugih događaja u oblasti demokratije, evropskih integracija, ljudskih prava i aktivnog građanstva;
 • Uspostave kontakte sa predstavnicima institucija, domaćih i međunarodnih organizacija, kao i donosiocima odluka iz oblasti za koju se opredijele;
 • Nauče što znači timski rad;
 • Žele da pomognu u realizaciji inicijativa za dobro zajednice u kojoj živimo.

Konkurs-za-staziranje »

Edukacijom do mira – deseti put

U okviru obrazovnog programa
„Savremene tendencije u kritičkoj misli“
i kao odgovor na veliko interesovanje
CGO, po deseti jubilarni put u Crnoj Gori, predstavlja svjetski poznat
PROGRAM „EDUKACIJOM DO MIRA“
(Peace Education Program – PEP)

Ovaj program čini deset radionica, koje će se održavati jednom nedjeljno, u trajanju od sat vremena i trideset minuta. Osmišljen je od strane Fondacije Prem Ravat, sa namjerom da polaznicima pomogne da otkriju unutrašnje resurse, prepoznaju sopstvenu vrijednost i razviju pozitivne životne vještine, te istraže mogućnost unutrašnjeg mira.

cgo-cce-pep-x »