Prijem novih članova Omladinske grupe CGO-a

Ako si kreativan, hrabar, human, ako želiš da doprineseš kvalitetnijem životu za sebe i lokalnu zajednicu u kojoj živiš, prijavi se na konkurs za prijem novih članova Omladinske grupe Centra za građansko obrazovanje (CGO)!

Omladinska grupa CGO-a bavi se:
- neformalnom edukacijom mladih;
- promovisanjem omladinskog aktivizma i razvijanjem duha volonterizma;
- afirmacijom, zaštitom i unaprijeđenjem položaja mladih u Crnoj Gori i ljudskih prava i sloboda;
- ostvarivanjem različitih oblika saradnje sa sličnim organizacijama u zemlji i šire;
- promovisanjem interkulturnog dijaloga i tolerancije.

U omladinskoj grupi CGO-a imaćeš priliku da:
- razgovaraš sa vršnjacima, razmjenjuješ i razvijaš ideje koje mogu doprinijeti društvenoj promjeni;
- naučiš tehnike omladinskog aktivizma;
- dodatno se usavršavaš kroz volonterski rad u projektima CGO-a.

Za članstvo u Omladinskoj grupi mogu se prijaviti svi srednjoškolci/ke sa teritorije Podgorice i Danilovgrada, kao i studenti/kinje prve godine fakulteta sa teritorije Podgorice.

Ako želiš da nam se pridružiš prijavi se! Sve što bi trebalo da učiniš je da popuniš prijavni formular i pošalješ ga na našu e-mail adresu og@cgo-cce.org sa naznakom: PRIJAVA ZA OMLADINSKU GRUPU CGO-a

Konkurs je otvoren do 24. oktobra 2016.

Škola ljudskih prava – XXIII generacija

Centar za građansko obrazovanje (CGO)

raspisuje OGLAS za polaznike XXIII generacije

ŠKOLE LJUDSKIH PRAVA
- škole za izučavanje ljudskih prava od teorije do prakse -

Ako si srednjoškolac/ka, želiš da učiš o ljudskim pravima, upoznaš se i družiš sa vršnjacima/kinjama, proširiš i razmijeniš iskustva sa drugim mladim ljudima motivisanim da se aktivno angažuju u rješavanju problema sa kojima se društvo suočava, smatraš da nemaš dovoljno informacija i želiš da stekneš znanja i izgradiš vještine aktivnog učešća u zagovaranju i promociji ljudskih prava u svojoj školi i sredini u kojoj živiš, onda je Škola ljudskih prava pravo mjesto i prilika za tebe!

Cilj Škole ljudskih prava je da kroz intenzivan višednevni kurs – predavanja, radionice, forum teatar, projekcije filmova, posjete institucijama – pruži učesnicima/cama znanja o konceptu ljudskih prava, počev od istorijata ideje ljudskih prava, razvoju ljudskih prava kroz generacije, kulturi ljudskih prava, principima demokratije, tolerancije, solidarnosti, nenasilne komunikacije, zakonodavnom okviru i institucionalnim mehanizmima koji stoje na raspolaganju građanima/kama kao sredstva zaštite ljudskih prava i zaštite od diskriminacije, pravima manjina (sa posebnim fokusom na ranjive i marginalizovane grupe).

Škola, pored širokog teorijskih i praktičnog znanje o konceptu ljudskih prava, afirmiše kulturu ljudskih prava, inspirišući i motivišući mlade da se zalažu za svoja prava, kao i za prava onih koji nijesu u mogućnosti da to urade sami i osnažuje ih da imaju direktniji uticaj u društvu u budućnosti. Nakon završene Škole učesnici/e dobijaju diplomu i stiču pravo na dalje usavršavanje. Dodatno, biće pružena podrška učesnicima/cama da vlastite ideje pretoče u konkretne aktivnosti usmjerene ka unaprijeđenju ljudskih prava u svojim lokalnim sredinama.

Ko može da se prijavi za Školu ljudskih prava?

Redovni učenici/ce srednjih škola sa područja cijele Crne Gore.

Kako se prijaviti za Školu ljudskih prava?

Popunjavanjem prijave i slanjem iste na e-mail na info@cgo-cce.org, sa naznakom „Za Školu ljudskih prava, XXIII generacija“.

Rok za slanje prijava je 14. oktobar 2016. godine.

Škola je besplatna za odabrane polaznike/ce, što znači da troškove putovanja, hrane, smještaja, organizacije nastave i drugih aktivnosti vezanih za program snosi CGO, uz podršku Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću kroz projekat „Obrazovanjem za ljudska prava!“. Detaljne informacije o programu Škole dobiće oni kandidati/kinje koji budu pozvani na Školu poslije procesa selekcije a na osnovu evaluacije prijava.

Ako imate bilo kakvih pitanja slobodno nas kontaktirajte na info@cgo-cce.org ili na broj telefona: 020 228 479.

Program „Edukacijom do mira” (PEP) – osmi put

U okviru obrazovnog programa
„Savremene tendencije u kritičkoj misli“
i kao odgovor na veliko interesovanje
CGO, po osmi put u Crnoj Gori, predstavlja svjetski poznat

PROGRAM „EDUKACIJOM DO MIRA“
(Peace Education Program – PEP)

Ovaj program čini deset radionica, koje će se održavati jednom nedjeljno, u trajanju od sat vremena i trideset minuta. Osmišljen je od strane Fondacije Prem Ravat, sa namjerom da polaznicima pomogne da otkriju unutrašnje resurse, prepoznaju sopstvenu vrijednost i razviju pozitivne životne vještine, te istraže mogućnost unutrašnjeg mira.

Program će voditi gđa Caroline Jovićević, lokalna menadžerka programa „Edukacijom do mira“, tokom radionica koje će se odvijati u prostorijama CGO, svakog četvrtka od 17:30h do 19:00h, u periodu od 13. oktobra 2016. do 15. decembra 2016. Program će se odvijati na crnogorskom i engleskom jeziku i besplatan je za sve polaznike/ce.

Kako biste se prijavili, pošaljite Vašu kratku biografiju (ime, broj telefona, e-mail, datum rođenja, trenutno zanimanje, itd) na info@cgo-cce.org, sa naznakom: Za program „Edukacijom do mira“.

Kapacitet ovog kursa je 50 osoba. Preporučujemo Vam da se prijavite što ranije za ovaj izuzetno popularni kurs, jer očekujemo da će mjesta biti popunjena jako brzo.

Za više informacija o programu „Edukacijom do mira“, posjetite:
www.tprf.org/en/programs/peace-education-program, www.porukamira.org.rs

Napomena: Ovaj program je akreditovan od strane Zavoda za školstvo. Ukoliko ste nastavnik/ca i želite da dobijete sertifikat u kojem je naznačeno koliko ste sati programa pohađali, molimo Vas da se prijavite preko Pedagoškog centra Crne Gore (PCCG) koji će proslijediti CGO-u vašu aplikaciju. U tom slučaju pošaljite Vašu kratku biografiju (ime, broj telefona, e-mail, datum rođenja, trenutno zanimanje, itd) Danilu Lekoviću, danilo.mne@gmail.com, PEP koordinatoru u PCCG.

Produžen rok za predaju projekata do 20. juna 2016.

Centar za građansko obrazovanje (CGO), NVO Bonum, NVO Inkubator i Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) obavještavaju sve zainteresovane organizacije da se rok za podnošenje prijedloga projekata organizacija civilnog društva u okviru KONKURSA “Misli lokalno – djeluj lokalno! – Borba protiv korupcije na lokalnom nivou” produžava do 20. juna 2016. do16h00.

Organizacije koje su već podnijele prijave nemaju obavezu da ih ponovo dostavljaju!