Produžen rok za predaju projekata do 17. novembra 2016.

Centar za građansko obrazovanje (CGO), NVO Bonum, NVO Inkubator i Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) obavještavaju sve zainteresovane organizacije da se rok za podnošenje prijedloga projekata organizacija civilnog društva u okviru KONKURSA “Misli lokalno – djeluj lokalno! – Borba protiv korupcije na lokalnom nivou” produžava do 17. novembra 2016. do16h00.

Organizacije koje su već podnijele prijave nemaju obavezu da ih ponovo dostavljaju!

Napomena: preuzeti formulare sa sajta za II poziv

Prijem novih članova Omladinske grupe CGO-a

Ako si kreativan, hrabar, human, ako želiš da doprineseš kvalitetnijem životu za sebe i lokalnu zajednicu u kojoj živiš, prijavi se na konkurs za prijem novih članova Omladinske grupe Centra za građansko obrazovanje (CGO)!

Omladinska grupa CGO-a bavi se:
- neformalnom edukacijom mladih;
- promovisanjem omladinskog aktivizma i razvijanjem duha volonterizma;
- afirmacijom, zaštitom i unaprijeđenjem položaja mladih u Crnoj Gori i ljudskih prava i sloboda;
- ostvarivanjem različitih oblika saradnje sa sličnim organizacijama u zemlji i šire;
- promovisanjem interkulturnog dijaloga i tolerancije.

U omladinskoj grupi CGO-a imaćeš priliku da:
- razgovaraš sa vršnjacima, razmjenjuješ i razvijaš ideje koje mogu doprinijeti društvenoj promjeni;
- naučiš tehnike omladinskog aktivizma;
- dodatno se usavršavaš kroz volonterski rad u projektima CGO-a.

Za članstvo u Omladinskoj grupi mogu se prijaviti svi srednjoškolci/ke sa teritorije Podgorice i Danilovgrada, kao i studenti/kinje prve godine fakulteta sa teritorije Podgorice.

Ako želiš da nam se pridružiš prijavi se! Sve što bi trebalo da učiniš je da popuniš prijavni formular i pošalješ ga na našu e-mail adresu og@cgo-cce.org sa naznakom: PRIJAVA ZA OMLADINSKU GRUPU CGO-a

Konkurs je otvoren do 24. oktobra 2016.

Škola ljudskih prava – XXIII generacija

Centar za građansko obrazovanje (CGO)

raspisuje OGLAS za polaznike XXIII generacije

ŠKOLE LJUDSKIH PRAVA
- škole za izučavanje ljudskih prava od teorije do prakse -

Ako si srednjoškolac/ka, želiš da učiš o ljudskim pravima, upoznaš se i družiš sa vršnjacima/kinjama, proširiš i razmijeniš iskustva sa drugim mladim ljudima motivisanim da se aktivno angažuju u rješavanju problema sa kojima se društvo suočava, smatraš da nemaš dovoljno informacija i želiš da stekneš znanja i izgradiš vještine aktivnog učešća u zagovaranju i promociji ljudskih prava u svojoj školi i sredini u kojoj živiš, onda je Škola ljudskih prava pravo mjesto i prilika za tebe!

Cilj Škole ljudskih prava je da kroz intenzivan višednevni kurs – predavanja, radionice, forum teatar, projekcije filmova, posjete institucijama – pruži učesnicima/cama znanja o konceptu ljudskih prava, počev od istorijata ideje ljudskih prava, razvoju ljudskih prava kroz generacije, kulturi ljudskih prava, principima demokratije, tolerancije, solidarnosti, nenasilne komunikacije, zakonodavnom okviru i institucionalnim mehanizmima koji stoje na raspolaganju građanima/kama kao sredstva zaštite ljudskih prava i zaštite od diskriminacije, pravima manjina (sa posebnim fokusom na ranjive i marginalizovane grupe).

Škola, pored širokog teorijskih i praktičnog znanje o konceptu ljudskih prava, afirmiše kulturu ljudskih prava, inspirišući i motivišući mlade da se zalažu za svoja prava, kao i za prava onih koji nijesu u mogućnosti da to urade sami i osnažuje ih da imaju direktniji uticaj u društvu u budućnosti. Nakon završene Škole učesnici/e dobijaju diplomu i stiču pravo na dalje usavršavanje. Dodatno, biće pružena podrška učesnicima/cama da vlastite ideje pretoče u konkretne aktivnosti usmjerene ka unaprijeđenju ljudskih prava u svojim lokalnim sredinama.

Ko može da se prijavi za Školu ljudskih prava?

Redovni učenici/ce srednjih škola sa područja cijele Crne Gore.

Kako se prijaviti za Školu ljudskih prava?

Popunjavanjem prijave i slanjem iste na e-mail na info@cgo-cce.org, sa naznakom „Za Školu ljudskih prava, XXIII generacija“.

Rok za slanje prijava je 14. oktobar 2016. godine.

Škola je besplatna za odabrane polaznike/ce, što znači da troškove putovanja, hrane, smještaja, organizacije nastave i drugih aktivnosti vezanih za program snosi CGO, uz podršku Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću kroz projekat „Obrazovanjem za ljudska prava!“. Detaljne informacije o programu Škole dobiće oni kandidati/kinje koji budu pozvani na Školu poslije procesa selekcije a na osnovu evaluacije prijava.

Ako imate bilo kakvih pitanja slobodno nas kontaktirajte na info@cgo-cce.org ili na broj telefona: 020 228 479.