EU poslije Lisabona i perspektiva zapadnog Balkana

Centar za građansko obrazovanje, Centar za razvoj nevladinih organizacija i Evropski pokret u Crnoj Gori uz podršku fondacije Institut za otvoreno društvo- Predstavništvo Crna Gora, a u saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta Crne Gore, kroz program
Forum Škola evropskih integracija” organizuje.

PANEL DISKUSIJU

na temu

EVROPSKA UNIJA POSLIJE LISABONA I PERSPEKTIVA ZAPADNOG BALKANA

Gosti/panelisti:

• Nj. E. Thomas SCHMITT, ambasador Republike Njemačke u Crnoj Gori
• Miodrag LEKIĆ, profesor na Univerzitetu u Rimu i bivši ministar inostranih poslova Republike Crne Gore
• Nj. E. Petar TURČINOVIĆ, ambasador Republike Hrvatske u Crnoj Gori.

Forum će se održati u utorak 11. decembra 2007.g. od 12h00 do 13h30,
u sali br. I na Fakultetu političkih nauka.

Prevod obezbjeđuju organizatori.

Zbog ograničenja broja učesnika neophodna je prethodna registracija putem emaila cgo@cg.yu ili telefona 081 665 112

Evropski parlament i njegova uloga u procesu proširenja EU

Centar za građansko obrazovanje, Centar za razvoj nevladinih organizacija i Evropski pokret u Crnoj Gori uz podršku fondacije Institut za otvoreno društvo- Predstavništvo Crna Gora, a u saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta Crne Gore, kroz program
Forum Škola evropskih integracija” organizuje.

PANEL DISKUSIJU

na temu

EVROPSKI PARLAMENT I NJEGOVA ULOGA U PROCESU PROŠIRENJA EU

Gosti/panelisti:

• Gđa Doris PACK, EPP-ED, Njemačka (Šefica Delegacije)
• Gdin Hannes SWOBODA, PES, Austrija
• Gđa Adriana POLI BORTONE, UEN, Italija
• Gdin Ryszard CZARNECKI, UEN, Poljska
• Gdin Göran FÄRM, PES, Švedska
• Gdin Jas GAWRONSKI, EPP-ED, Italija
• Gdin Marcello VERNOLA, EPP-ED, Italija (Izvjestilac)

Forum ce se održati u srijedu 19. decembra 2007.g. od 19h00 do 20h00, u sali br. I na Fakultetu političkih nauka.

Skraćenice:
EPP-ED Grupa Evropskih narodnih partija (Hrišćansko-demokratska grupa) i Evropskih demokrata
PES Grupa Partija evropskih socijalista
UEN Unija za Evropu nacija

Obezbijeđen je simultani prevod.

Zbog ograničenja broja učesnika neophodna je prethodna registracija putem emaila cgo@cg.yu ili telefona 081 665 112