U poreskoj politici uzeti u obzir interes građana

U skupštinskoj raspravi o Zakonu o izmjenama Zakona o porezu na dodatnu vrijednost predloženi su amandmani kojima se predlaže da se „stopa PDV-a smanji sa 7% na 0% za- ljekove, ortotička i protetička sredstva, medicinska sredstva koja se hirurški ugradjuju u organizam, udžbenike i nastavna sredstva, knjige, monografske i serijske publikacije, vodu za piće, autorska prava i usluge iz oblasti obrazovanja, književnosti i umjetnosti i i autorska prava iz oblasti nauke i umjetničkih predmeta, zbirki i antikviteta”…

U poreskoj politici uzeti u obzir interes građana – (pdf)

Konsultacijama do konačnog teksta

Radi dobijanja konacne verzije teksta Strategije za Gradansko vaspitanje i Gradansko obrazovanje u osnovnim skolama i gimnazijama (2007/10), Zavod za skolstvo je u saradnji sa NVO Centrom za gradansko obrazovanje (CGO), uz podrsku Misije OEBS-a u Crnoj Gori, organizovao konsultacije (fokus grupe) sa nastavnicima/cama Gradanskog vaspitanja, upravama osnovnih skola (“A” i “B”), profesorima/kama Gradanskog obrazovanja i upravama gimnazija…

Konsultacijama do konačnog teksta – (pdf)

Centar za građansko obrazovanje oglašava potrebu za jednim novim radnim mjestom

Saradnik/ca na programima, pripravnik

Potrebne kvalifikacije: diplomirani filozof (VII stepen stručne spreme), poznavanje engleskog i francuskog jezika i rada na računarima. Prednost imaju kandidati/kandidatkinje koji su ostvarili/e visok prosjek tokom studija, iskustvo u radu u NVO sektoru ili su prošli kroz neke od programa neformalnog obrazovanja.
Rok za prijavu: 26. 10. 2007.

Centar za građansko obrazovanje
Njegoševa 36, I sprat
81 000 Podgorica
Fax: 081 / 665 112 ili na e-mail: cgo@cg.yu