Dan poslije

Što je naša vizija? Koja su to suštinska pitanja oko kojih neće biti kompromisa? Koja su to realna rješenja za stotinu puta identifikovane probleme? To su teme koje treba da budu predmet novih, argumentovanih debata, a ne prizemna prepucavanja koja slabe krhki potencijal za promjene, doprinoseći jedino personalnoj promociji i održanju svega onog što nam koči napredak…

Dan poslije – (pdf)

Crna Gora između istoka i zapada

entar za građansko obrazovanje organizuje EVROPSKI PETAK na temu

CRNA GORA IZMEĐU ISTOKA I ZAPADA:
ODNOSI SA RUSKOM FEDERACIJOM U SVIJETLU PROCESA EVROPSKIH INTEGRACIJA

Gost/panelista:
- Nj. E. Jakov FEDOROVIČ GERASIMOV, ambasador Ruske federacije u Crnoj Gori

Moderatorka panela je Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a

Panel će se održati u petak, 04. decembra 2009.g. od 18h00 do 19h30, u sali Centra za građansko obrazovanje u Podgorici.

Zbog ograničenja broja učesnika preporučuje se prethodna registracija putem emaila violeta@cgo-cce.org ili telefona 020 665 327

20 godina od pada berlinskog zida: Evropa, Balkan, Crna Gora danas?

Centar za građansko obrazovanje i Friedrich Ebert Stiftung organizuju PANEL na temu

20 GODINA OD PADA BERLINSKOG ZIDA:
EVROPA, BALKAN, CRNA GORA DANAS?

Gosti/panelisti:
- Dagmar SCHMITT, zamjenica ambasadora Republike Njemačke u Crnoj Gori
- Petra BLASS RAFAJLOVSKI, bivša potpredsjednica Bundestaga, politička savjetnica za jugoistočnu Evropu
- Dr Filip KOVAČEVIĆ, profesor na Univerzitetu Crne Gore
- Darko IVANOVIĆ, reditelj i novinar

Moderatorka panela je Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a

Panel ce se održati u četvrtak, 26. novembra 2009.g. od 18h00 do 20h00, u sali Centra za građansko obrazovanje u Podgorici.

Zbog ograničenja broja učesnika preporučuje se prethodna registracija putem emaila ana@cgo-cce.org ili telefona 020 665 327