Reakcija

Reakcija organizacija za ljudska prava povodom nepotrvrđivanja člana Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandra Saše Zekovića…

Reakcija – (pdf)

Ožiljci

Priznajem, ja sam u njegovim godinama vjerovala da je svijet moj i da ne postoje nikakve granice. Žilavi ostaci tog uvjerenja me i danas bude…

Ožiljci – (pdf)

Obrazovanjem protiv diskriminacije LGBT populacije

Obrazovanjem protiv diskriminacije LGBT populacije

Gosti/panelisti:
- Aleksandar Sasa ZEKOVIĆ, istraživač kršenja ljudskih prava u Crnoj Gori
- Marijana LAKOVIĆ, zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda
- Predstavnik/ca Ministarstva prosvjete i nauke

Moderatorka panela je Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a

Panel ce se održati u utorak, 14. decembra 2010.g. od 17h00 do 19h00, u sali Centra za građansko obrazovanje u Podgorici.

Zbog ograničenja broja učesnika obavezna je prethodna registracija putem emaila info@cgo-cce.org ili telefona 020 665 327 do petka 10.decembra do 16h.

Javni fondovi i održivost NVO sektora

Javni fondovi i održivost NVO sektora

Gosti/panelisti:
- Dragan DROBNJAK, predsjednik Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću
- Branislav IVANOVIĆ, sekretar Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću
- Snežana KALUĐEROVIĆ, pravna savjetnica Centra za građansko obrazovanje
- Goran ĐUROVIĆ, predsjednik Upravnog odbora Koalicije “Saradnjom do cilja”

Moderatorka panela je Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a

Panel ce se održati u ponedjeljak, 13. decembra 2010.g. od 12h00 do 14h00, u sali Centra za građansko obrazovanje u Podgorici.

Zbog ograničenja broja učesnika obavezna je prethodna registracija putem emaila info@cgo-cce.org ili telefona 020 665 327 do petka 10. decembra do 16h.