Uvesti programe stažiranja na fakultete

Centar za građansko obrazovanje (CGO) cijeni da je povećanje stepena neformalnog obrazovanja u toku studija ključni preduslov za uključenje budućih generacija u proces evropeizacije i demokratizacije Crne Gore. Danas, na kompetitivnom evropskom tržištu rada, nije dovoljno samo posjedovati indeks sa dobrim ocjenama, već se traže određene kompetencije i vještine. A da bi se iste stekle, potreban je praktičan rad u toku studija, a toga u našem visokoškolskom obrazovnom sistemu nema, osim u slučaju fakulteta koji se bave turizmom, mada i to se svodi na potpisivanje jednog papira a nerijetko praksa ni kod tih studenata ne postoji...

Uvesti programe stažiranja na fakultete - (pdf)

Projekcija filma “Montenegrin Beauty”

Film “Montenegrin Beauty” u produkciji Centra za građansko obrazovanje (CGO), autora Danila Marunovića biće prikazan u okviru XVI Internacionalnog TV festivala Bar 2011. u prostorijama Srednje ekonomske škole u Baru. “Montenegrin Beauty” je ove godine ušao u zvaničnu selekciju XVI Internacionalnog TV festivala Bar 2011 koji će se održati od 26. do 30.oktobra 2011.g. u Baru...

Projekcija filma “Montenegrin Beauty” - (pdf)

Povratak sebi

Vrijeme je da se prestanemo boriti protiv umišljenih neprijatelja, a da se izborimo sa neprijateljem u sebi. Takve pobjede bi bile pokazatelji da se izvlačimo iz perifernih okvira, a ne riječi koje su u svojoj glasnosti izgubile na kredibilitetu i snazi…

Povratak sebi - (pdf)