Evropa i ja

Omladinska grupa Centra za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje konkurs za izbor najbolje fotografije na temu:

EVROPA I JA

Evropa i ja je konkurs za najbolju fotografiju koja će na originalan način predstaviti prisustvo onog što mladi ljudi u Crnoj Gori prepoznaju kao evropske vrijednosti, standarde ili naslijeđe. Fotografija može da bude bilo koji vaš pogled za koju smatrate da predstavlja simbol neke od vrijednosti na kojima se EU temelji, kao što su: sloboda, tolerancija, poštovanje ljudskih prava, demokratija, solidarnost, rodna ravnopravnost, vladavina prava i briga o zaštiti životne sredine, a čije prisustvo prepoznajete u sredini u kojoj živite. »

Sistemska nekažnjivost mučitelja

Centar za građansko obrazovanje (CGO) cijeni da su vladavina prava i efikasan pravosudni sistem neophodne uslovi za članstvo Crne Gore u EU. Njihovo zadovoljenje isključivo zavisi od političke volje da se obezbijedi nezavisnost i efikasnost pravosudnog sistema. Novi Zakon o krivičnom postupku čini nas bližim najboljim međunarodnim praksama i standardima EU što je bio osnovni cilj sprovedene pravosudne reforme, ali praksa ostaje problematična…

Sistemska nekažnjivost mučitelja - (pdf)

Selektivan pristup pravdi nije put ka EU

Centar za građansko obrazovanje (CGO) cijeni da su vladavina prava i efikasan pravosudni sistem neophodne uslovi za članstvo Crne Gore u EU. Njihovo zadovoljenje isključivo zavisi od političke volje da se obezbijedi nezavisnost i efikasnost pravosudnog sistema. Novi Zakon o krivičnom postupku čini nas bližim najboljim međunarodnim praksama i standardima EU što je bio osnovni cilj sprovedene pravosudne reforme, ali praksa ostaje problematična…

Selektivan pristup pravdi nije put ka EU - (pdf)

Školuju se za čekanje na birou rada

Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava ozbiljnu zabrinutost zbog najavljenog smanjenja procenta učešća u finansiranju pripravničkih plata od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja, sa 80% na 60%. Posljedice takve odluke će se negativno odraziti na mlade obrazovane ljude, koji treba da budu motor daljeg razvoja našeg društva, i njihov profesionalni angažman…

Školuju se za čekanje na birou rada - (pdf)