Što radi, kome i na koji način odgovara NSEI?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) smatra neodgovornim i nedopustivim ponašanje zvaničnih organa kojima se obraćao u vezi dostavljanja narativnih i finansijskih izvještaja o radu Nacionalnog savjeta za evropske integracije (NSEI). Proces prikupljanja ovih, naizgled jednostavnih, podataka se pokazao neobično spor, a u dijelu prikupljanih informacija daje i nekoliko zabrinjavajućih pokazatelja koji treba da uđu u dalju ocjenu budućnosti NSEI…

Što radi, kome i na koji način odgovara NSEI? - (pdf)

Principi na rasprodaji

U susret dugo najavljivaom glasanju o davanju ili uskraćivanju podrške gradonačelniku Miomiru Mugoši, Centar za građansko obrazovanje (CGO) smatra važnim valjano rasvijetljavanje cijele ove rasprave u kojoj je bilo različitih pozivanja na principe, a suština se svodi na puku trgovinu istima…

Principi na rasprodaji - (pdf)