Korupcija ne smije biti tolerisana

Centar za građansko obrazovanje (CGO) povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije ukazuje na potrebu odlučne i sistemske borbe protiv sveprisutne korupcije u crnogorskom društvu. To uključuje, pored nedvosmislene političke volje stvaranje uslova za bezbjedno i nesmetano prijavljivanje iste, profesionalan rad policije, tužilaštva isudstva, kao i kontinuirano podizanje svijesti javnosti o štetnim posljednicama koje korupcija nosi za društvo u cjelini…

Korupcija ne smije biti tolerisana – (pdf)

Policija, tužilaštvo i sud da se bave korupcijom na UCG

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je zadovoljan konačnim najavama predsjednika Upravnog odbora UCG Duška Bjeliceda će se sprovesti kontrola nad radom svih univerzitetskih jedinica, kao što se to nedavno dogodilo na Pravnom fakultetu. Ipak, CGO insistira na nepristrasnosti i sveoubuhvatnosti tog procesa, a što uključuje kontrolu rada Pravnog fakulteta od školske 2008/2009, kao i istovremene kontrole na svim drugim jedinicama od strane za to formiranih komisija, kao i nadležnih inspekcijskih organa…

Policija, tužilaštvo i sud da se bave korupcijom na UCG – (pdf)

Rat za mir – 21 godinu kasnije

Centar za građansko obrazovanje (CGO) i Akcija za ljudska prava (HRA) iz Podgorice i Documenta iz Zagreba podsjećaju da je na današnji dan, 6. decembra 1991. godine izvršen jedan od najjačih napada na Dubrovnik od strane pripadnika JNA sa teritorije Crne Gore, kada je tokom granatiranja stradalo 19 osoba, a oko 60 ljudi je lakše ili teže ranjeno. Civilni objekti u blizini Straduna najteže su pogođeni, a izgorio je i Inter-univerzitetski centar (IUC) sa bibliotekom od 20.000 naslova…

Rat za mir – 21 godinu kasnije – (pdf)

Isti pristup prema svim fakultetima

Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava zadovoljstvo što se poslije četiri godine našeg insistiranja problem korupcije na Univerzitetu Crne Gore (UCG) konačno nedvosmisleno priznaje, i što se organi samog UCG i inspekcijske službe počinju njime baviti. Pristup rješavanju ovog problema mora biti isti za sve univerzitetske jedinice, i bez obzira što je predsjednik Upravnog odbora UCG Duško Bjelica selektivno do sada prilazio tome, nadamo se da će posljednje najave kontrola na svim fakultetima biti sprovedene na isti način na koji je to već urađeno na Pravnom fakultetu…

Isti pristup prema svim fakultetima – (pdf)

Izbori i izborni programi 2012 – suština ili forma?

Izbori i izborni programi 2012 – suština ili forma
PROGRAM konferencije o toku i karakteru izborne kampanje 2012

“Izbori i izborni programi 2012 – suština ili forma?”
PR centar, Podgorica, 29. novembar, 2012.

10h00 Registracija učesnika
10h10 Pozdravna riječ i uvodna izlaganja
Daliborka ULJAREVIĆ, izvršna direktorka, CGO

10h20 Što su građani i građanke Crne Gore imali u izbornoj ponudi 2012. kroz prizmu izbornih programa, i sa koliko uvjerljivosti im je to nuđeno?
Moderator: Boris MARIĆ, Viši pravni savjetnik, CGO
Prof. dr Zoran STOILJKOVIĆ, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu
Goran JEVRIĆ, član Izvršnog odbora, Demokratska partija socijalista, koalicija DPS-SDP-LP
Predstavnik/caDemokratskog fronta
Aleksandar DAMJANOVIĆ, član Glavnog odbora, Socijalistička
narodna partija
Azra JASAVIĆ, potpredsjednica, Pozitivna Crna Gora
Kemal ZORONJIĆ, član Predsjedništva, Bošnjačka stranka

11h10 Diskusija
12h00 Pauza (kafa, čaj, voda)
12h15 Ko nas je i kako informisao u izbornoj kampanji: partije ili mediji? Koji su principi medija o izvještavanju tokom kampanja, a koji izazovi?
Moderatorka: Daliborka ULJAREVIĆ, izvršna direktorka, CGO
Marina VUKOVIĆ, urednica RTCG 1, RTCG
Vladan MIĆUNOVIĆ, glavni i odgovorni urednik, TV Vijesti
Srđan KUSOVAC, glavni i odgovorni urednik, Pobjeda
Rajka RAIČEVIĆ, urednica političke rubrike, Dan
Draško ĐURANOVIĆ, glavni i odgovorni urednik, Portal Analitika

13h00 Diskusija
13h45 Završne napomene i zaključci
Prof. dr Zoran STOILJKOVIĆ, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu
Daliborka ULJAREVIĆ, izvršna direktorka, CGO

14h00 Ručak