Na UCG svako treba da radi svoj posao i po zakonu

Centar za građansko obrazovanje (CGO) konstatuje da tekuća izborna kampanja počinje ozbiljno da utiče i na dešavanja na samom Univerzitetu Crne Gore (UCG), koji nastavlja da bude sredstvo za partijske igre, kompenzacije i obračune, sa tom razlikom da se sada izgleda priprema i preuzimanje UCG od strane jačeg koalicionog partnera. Najgore u čitavom partijskom nadgornjavanju je što se najmanje vodi računa o interesima samog UCG, studenata i zapošljenog akademskog i stručnog osoblja…

Na UCG svako treba da radi svoj posao i po zakonu – (pdf)

Konkurs za učlanjenje u asocijaciju integriteta studenata UCG

Za potrebe implementacije projekta „Studentska etička inicijativa“, koji je podržan od strane Fondacije za otvoreno društvo iz Budimpešte, NVO Centar za monitoring CEMI, u saradnji sa NVO Centar za građansko obrazovanje CGO raspisuje

KONKURS ZA UČLANJENJE U ASOCIJACIJU INTEGRITETA STUDENATA UCG

Projekat “Studentska etička inicijativa” ima za cilj da doprinese smanjenju oblika akadamske prevare na Univerzitetu Crne Gore. Projekat podrazumijeva realizaciju spektra aktivnosti, kao što su: detaljno istraživanje o pojavnim oblicima i učestalosti akademske prevare na crnogorskim fakultetima, formulisanje i zastupanje mjera za sprječavanje i smanjenje akademske prevare, uključenje studenata u proces borbe protiv korupcije, kroz stvaranje Asocijacije integriteta na Univerzitetu Crne Gore, kao i kampanju za podizanje svijesti studenata o pojmu akademske prevare i njenim štetnim posljedicama. »