Varvari našeg doba

Ovo je posredni napad na ustavne temelje Crne Gore kao demokratske države koja treba da štiti ljudska prava svih svojih građana i građanki, a efikasno sankcioniše one koji ta prava krše, podstiču mržnju i nasilje…

Varvari našeg doba – (pdf)

Građani i građanke Crne Gore moraju znati više o EU

Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava zabrinutost posljednjim rezultatima Eurobarometra, koji pokazuju pad povjerenja, ali i visok stepen neinformisanost građana i građanki Crne Gore o procesu evropskih integracija, što potvrđuje naše ranije nalaze iz projekta «Evropa u mom gradu». U tom kontekstu, CGO poziva Ministarstvovanjskih poslova i evropskih integracija (MVPEI) da realizuje aktivnosti sadržane u Komunikacionoj strategiji za informisanje javnosti o EU i pripremama Crne Gore za članstvo, koju je ranije usvojila, a čija primjena i rezultati značajno izostaju, što doprinosi ovom negativnom trendu…

Građani i građanke Crne Gore moraju znati više o EU – (pdf)

CGO prepoznat kao kredibilan organizator programa obrazovanja odraslih

Izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje (CGO), Daliborka Uljarević učestvovala je na konferenciji „Obrazovanje odraslih u Evropi van zemalja Evropske unije“ koju organizuje Evropska asocijacija za obrazovanje odraslih (EAEA) i Institut za međunarodnu saradnju njemačkog udruženja za obrazovanje odraslih (DVV international) koji se danas završava u glavnom gradu Ukrajine, Kijevu…

CGO prepoznat kao kredibilan organizator programa obrazovanja odraslih – (pdf)

Zajedničko saopštenje grupe NVO i pojedinaca koji rade na afirmaciji kulture ljudskih prava u Crnoj Gori povodom reakcije navijačke grupa “Varvari”

Izražavamo solidarnost sa rediteljem Danilom Marunovićem, glumcem Todorom Vujoševićem i novinarem Mirkom Boškovićem, koji su brutalno napadnuti zbog zalaganja za prava LGBT osoba i toleranciju različitosti u Crnoj Gori…

Zajedničko saopštenje grupe NVO i pojedinaca koji rade na afirmaciji kulture ljudskih prava u Crnoj Gori povodom reakcije navijačke grupa “Varvari” - (pdf)