Škola demokratije – XXII generacija

CGO i fondacija Friedrich Ebert raspisuju OGLAS za polaznike XXII generacije

ŠKOLE DEMOKRATIJE

- škole za izučavanje demokratije od teorije do prakse –

Školu čini 5 modula u ukupnom trajanju od četiri mjeseca. Nastava će se izvoditi jednom do dva puta nedjeljno, u trajanju od dva sata. Sve troškove pokriva fondacija Friedrich Ebert i Centar za građansko obrazovanje (CGO), uz obavezu polaznika/ce da pohađa najmanje 80% programa. Nakon završene Škole učesnici dobijaju diplomu i stiču pravo na dalje usavršavanje.

Pravo učešća imaju kandidati koji žele da doprinesu razvoju demokratije i građanskog društva u Crnoj Gori. Kandidati su dobrodošli bez obzira na godine, pol, nacionalnost, vjeru ili uvjerenja, uz naznaku da prednost imaju aktivisti političkih partija, nevladinih organizacija i svi oni koji pokazuju visok stepen društvenog aktivizma.

Program Škole demokratije osmišljen je na način da pruži šire razumijevanje ideje demokratije i načina na koji se ta ideja primjenjuje u različitim društvenim sferama.

Voditelj škole je prof. dr Radovan Radonjić, a uz njega sa polaznicima će raditi ugledni domaći i strani predavači.

Zainteresovani kandidati mogu podnijeti prijavu sa kraćom biografijom (CV) najkasnije do 15. septembra 2013. na adresu:

Centar za građansko obrazovanje
(za “Školu demokratije”)
Njegoševa 36, I sprat, 81 000 Podgorica
Tel/Fax: 020 / 665 112
E-mail: info@cgo-cce.org

Dva ministarstva i dalje kriju podatke o primanjima rukovodilaca u 2012.

Centar za građansko obrazovanje (CGO) obaviještava javnost da je nakon saopštenja «Javno obećaju a kasnije ne dostavljaju podatke» od 20.08.2013, Ministarstvo finansija dostavilo tražene podatke za potrebe istraživanja CGO-a “Koliko su rukovodioci u organima državne uprave zaradili u 2012”. Pozicije najzatvorenijih ministarstava ili onih koji su još uvijek čvrsto na “crnoj listi” netransparentnosti zadržali su, u različitim oblicima, Ministarstvo prosvjete i sporta i Ministarstvo saobraćaja i pomorstva.

Projekat “Koliko su rukovodioci u organima državne uprave zaradili u 2012?” osmišljen je u okviru potprograma CGO-a Odgovornost i transparentnost vlasti sa ciljem da doprinese podizanju svijesti o odgovornom trošenju novca iz Budžeta Crne Gore. S tim u vezi, specifični cilj ovog projekta bio je utvrđivanje visine novčanih iznosa koji su rukovodioci u organima državne uprave ostvarivali za vrijeme obavljanja svojih dužnosti tokom 2012, kao i bilo kakvih drugih dodatnih nadoknada za isti period a na teret budžeta Crne Gore. Te podatke je CGO prikupio, shodno odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacijama, od 3.06 do 25.07.2013, a objavio na konferenciji za medije 26.07. 2013. Samim projektom je inicijalno obuhvaćeno 45 državnih organa, od kojih 6 nije pružilo tražene informacije (Ministarstvo finansija je poslalo podatke 21.08.2013). »

Javno obećaju a kasnije ne dostavljaju podatke

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ponovo ukazuje na problem netransparentnosti organa državne uprave, posebno Ministarstva finansija koje se, nakon obavljivanja preliminarnog izvještaja CGO-a “Koliko su rukovodioci u organima državne uprave zaradili u 2012”, oglasilo 28. jula 2013. u medijima sa obećanjem da će u najkraćem roku dostaviti informacije CGO-u kada je u pitanju visina novčanih zarada rukovodećih lica u tom organu. No, i nakon više od 20 dana takve informacije nijesu dostavljene CGO-u. Time ovo Ministarstvo zadržava svoju poziciju, iz navedenog istraživanja, jednog od najzatvorenijih organa. Dodatno, pokazuje se i kao organ koji javno daje jedna obećanja, a u praksi drugo sprovodi.

Projekat “Koliko su rukovodioci u organima državne uprave zaradili u 2012?” osmišljen je u okviru potprograma Centra za građansko obrazovanje (CGO) Odgovornost i transparentnost vlasti sa ciljem da doprinese podizanju svijesti o odgovornom trošenju novca iz Budžeta Crne Gore. S tim u vezi, specifični cilj ovog projekta bio je utvrđivanje visine novčanih iznosa koji su rukovodioci u organima državne uprave ostvarivali za vrijeme obavljanja svojih dužnosti tokom 2012, kao i bilo kakvih drugih dodatnih nadoknada za isti period a na teret budžeta Crne Gore. Te podatke je CGO prikupio, shodno odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacijama, u period od 3. juna do 25. jula 2013, a objavio na konferenciji za medije 26.jula 2013. Samim projektom je inicijalno obuhvaćeno 45 državnih organa, od kojih 7 nije pružilo tražene informacije. »

Napadi na novinare su slabost države i njenih institucija

Centar za građansko obrazovanje (CGO) snažno osuđuje napad na novinara dnevnog lista “Vijesti” i nedjeljnika “Monitor” Tufika Softića i poziva nadležne organe da hitno i efikasno sprovedu istragu koja će otkriti počionice i nalagodavce tog mučkog čina koji je bio direktna prijetnja ne samo Softiću, već i njegovog porodici, ali i svim slobodnomislećim novinarima u Crnoj Gori.

Naime, za sad nepoznata lica su pored Softićevog autobomobila, koji je bio parkiran u dvorištu njegove porodične kuće, sinoć oko 22h bacila eksplozivnu napravu. U tom trenutku, Softić je bio u kući sa ženom i djecom. Softić je bio meta napada i prije šest godina, kada je pred svojom kućom brutalno pretučen, a do danas taj slučaj nije istražen do kraja čime su praktično nadležni državni organi dali ohrabrenje i za novi napad na ovog novinara. I prije tog napada, Softić je dobijao prijetnje zbog svojih tekstova o kriminalu i kriminalnim grupama sa sjevera Crne Gore. »

Suspenzija optuženih policajaca važna poruka

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja odluku ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića da suspenduje trojicu službenika Centra bezbijednosti Podgorica koji su već godinama optuženi da su učestvovali u prebijanju pokojnog Aleksandra Pejanovića, za što ih je Osnovni sud osudio, a što je Viši sud nedavno vratio na ponovno suđenje.

Naime, Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici je 2010. optužilo Ivicu Paunovića, Milana Kljajevića i Milanka Lekovića zato što su od 31.10.2008, od 19h00 do 2.11.2008, do 7h00, u prostorijama za zadržavanje Uprave policije PJ Podgorica u Podgorici, kao službena lica Ekspoziture za dežurstvo na poslovima obezbijeđenja zadržanih lica, stvaranjem uslova i otklanjanjem prepreka, sa umišljajem pomogli za sada neidentifikovanim licima policije Uprave policije u zlostavljanju oštećenog Aleksandra Pejanovića, koji je bio lišen slobode, i tom prilikom su mu nanešene teške tjelesne povrede. »