Svako ima pravo na slobodu izražavanja i okupljanja

Koalicija KORAK, koju čini osam NVO iz Srbije, Kosova i Crne Gore, najsnažnije osuđuje govor mržnje i pozivanje na linč organizatora prve crnogorske Parade ponosa “SeaSide Pride” koja je najavljena za 24. jul 2013. u Budvi.

Uprkos činjenici o izuzetno visokom nivou homofobije u crnogorskom društvu na koju ukazuju brojna istraživanja javnog mnjenja, zabrinula nas je surovost poruka mržnje, netrpeljivosti i poziva na nasilje prema LGBT populaciji koja je prethodnih dana preplavila javni prostor, što samo podsjeća da je dug put u borbi protiv predrasuda i izgradnji društva kulture ljudskih prava. »

Novi zakonski tekstovi treba da doprinesu unaprijeđenju prakse u oblasti ljudskih prava

Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava zabrinutost što se Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda umjesto boljih normi, u skladu sa evropskim zakonodavstvom i preporukama Evropske komisije, nude nazadna rješenja u odnosu na postojeći zakonski okvir u ovoj oblasti, pa čak i odnosu na Zakon iz 2003. Takva tendencija je prisutna u značajnom broju nacrta zakona ili izmjena postojećih, makar kad je riječ o tekstovima koje prati CGO, i predstavlja predmet zabrinutosti jer dovodi u pitanje evropsko opredjeljenje onih koji pišu ove tekstove, ali i postavlja pitanje njihovog poznavanja same materije.

Sve zemlje u regionu, odnosno njihove nadležne institucije, su članice Međunarodnog koordinacionog komiteta nacionalnih institucija za zaštitu i promociju ljudskih prava (ICC – The International Coordinating Committee of National Human Rights Institution), izuzev institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore koja nije dobila akreditaciju tj. status “A” a koji podrazumijeva nezavisnost iste i njeno funkcionisanje u skladu sa Pariškim principima, kao i mogućnost glasanja u okviru ICC-a. S obzirom na ovu činjenicu, pitanje je da li u radnoj grupi i samoj Vladi postoji svijest o tome da ovim Nacrtom Zakona institucija Zaštitnika neće moći da aplicira za dobijanje statusa “A” kod ICC-a, kao i ko će snositi odgovornost za takvu posljedicu? »

Obraćanje šefovima poslaničkih klubova povodom seta zakona o obrazovanju koji su u skupštinskoj proceduri

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je juče uputio pismo pojedinačno svakom od šefova poslaničkih klubova u Skupštini Crne Gore, izuzev Demokratskoj partiji socijalista (DPS), apelujući na njih da sa svojim kolegama – poslanicima i poslanicama posebnu pažnju obrate na set zakona iz oblasti obrazovanja, kao i da intervenišu amandmanski na izmjene i dopune Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, ali i da u cjelosti zbog brojnih nedostataka odbace Prijedlog Zakona o visokom obrazovanju.

CGO nije uputio takav apel poslaničkom klubu DPS-a cijeneći da resorni ministar zastupa partijsku politiku u tom dijelu, što je u samom procesu rada na ovim zakonskim tekstovima rezultiralo potpunim ignorisanjem preporuka zainteresovane javnosti i nedopustivim stepenom netransparentnosti.

Pismo dajemo u cjelosti:
Skupština Crne Gore
Goran DANILOVIĆ, šef kluba poslanika Demokratskog fronta
Aleksandar DAMJANOVIĆ, šef kluba poslanika Socijalističke narodne partije
Borislav BANOVIĆ, šef kluba poslanika Socijaldemokratske partije
Mladen BOJANIĆ, šef kluba poslanika Pozitivne Crne Gore
Almer KALAČ, šef kluba poslanika Bošnjačke stranke
Ljerka DRAGIĆEVIĆ, šefica kluba poslanika Albanskih partija (Forca, DP), HGI i LPCG »

“Izbrisanima” konačno vraćaju prava

Centar za građansko obrazovanje (CGO) podsjeća da 24.jula 2013. ističe rok svim “izbrisanim” stanovnicima iz Slovenije, odnosno onim njenim građanima i građankama kojima je oduzeto pravo stalnog boravka 1992, da podnesu zahtjev za vraćanje tog prava i pridružuje se akciji organizacija civilnog društva iz Slovenije koje pozivaju sve “izbrisane” da iskoriste mogućnost podnošenja zahtjeva do tog konačnog roka.

Prema procjenama, oko 26 000 neslovenaca iz bivših jugoslovenskih republika je brisanjem iz registra stalnog boravišta 26. februara 1992. ostalo bez dokumenata, čimu su izgubili pravo na rad, socijalnu pomoć i zaštitu, ali i mogućnost da imaju bilo kakav pravni status. »

“Korupcija na lokalnom nivou – nulta tolerancija” – konsultativni treninzi u 14 opština

Centar za građansko obrazovanje (CGO), u saradnji sa partnerima, a uz podršku Delegacije EU u Crnoj Gori, u okviru projekta „Korupcija na lokalnom nivou – nulta tolerancija“, realizovao je šest konsultativnih treninga u opštinama Tivat, Kotor, Bar, Herceg Novi, Budva i Pljevlja, a do kraja mjeseca je planirano još osam i to u opštinama Plužine, Rožaje, Mojkovac, Kolašin, Danilovgrad, Cetinje, Nikšić i Podgorica.

"Korupcija na lokalnom nivou - nulta tolerancija" - konsultativni treninzi u 14 opština

Ovi sastanci sa glavnim administratorima, odbornicima/cama, članovima/icama lokalnih odbora za ekonomiju, finansije i budžet, službenicima/cama lokalne samouprave, te predstavnicima/cama lokalnih nevladinih organizacija, u sklopu šireg okvira projekta, imaju za cilj jačanje uloge organizacija civilnog društva, lokalne samouprave i nadležnih državnih organa u razvoju politika, monitoringa i sprovođenja kampanje za smanjenje korupcije u lokalnim zajednicama Crne Gore. Konkretnije, projekat teži jačanju sprovođenja antikorupcijskih politika na lokalnom nivou, kao i povećanju svijesti građana i građanki o značaju efektivnih antikorupcijskih mehanizama i postupaka u 14 crnogorskih opština. »