Dobra odluka Zakonodavnog odbora Skupštine Crne Gore

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja odluku Zakonodavnog odbora Skupštine Crne Gore kojom je odbio Vladin prijedlog Zakona o visokom obrazovanju, zbog brojnih manjkavosti na koje je i CGO, pored drugih zainteresovanih strana, ukazivao tokom i nakon javne rasprave o istom.

Činjenica da prijedlog ovog zakona nije prošao Zakonodavni odbor je ohrabrujuća jer ukazuje da postoje i da se mogu, iako vrlo rijetko u našoj praksi, koristiti kontrolni mehanizmi. A da se ovaj zakon ozbiljno analizirao i da se o njemu argumentovano raspravljalo na matičnom odboru isti ne bi ni tamo dobio potrebnu većinu, i samim tim ne bi išao u dalju proceduru. No, ostaje nada da će na plenarnoj sjednici biti svijesti o lošem kvalitetu ovog prijedloga zakona i da isti neće dobiti potrebnu većinu. »

Neophodno utvrditi minimum standarda

Uz podršku Centra za građansko obrazovanje (CGO), LGBT Forum Progres je organizovao prvu nacionalnu dijalog sesiju pod nazivom „Načelo jednakosti i LGBT prava: registrovano partnerstvo”.

Na dijalog sesiji kojom je moderirao Aleksandar Saša Zeković, stručnjak za ljudska prava, govorili su: Marijana Laković, zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Blanka Radošević Marović, pomoćnica ministra za ljudska i manjinska prava i lideri nevladinih organizacija LGBT Forum Progres i Kvir Montenegro Zdravko Cimbaljević i Danijel Kalezić. »

Pred kraj igre nova pravila

Centru za građansko obrazovanje(CGO) se javio veći broj studenata sa fakulteta Univerziteta Crne Gore (UCG) koji su ogorčeni odlukom Senata UCG prema kojom se upis na specijalističke studije dozvoljava samo sa mogućnošću prenošenja jednog ispita sa osnovnih, cijeneći da se time studenti UCG-a zapravo tjeraju na upis na privatne fakultete.

CGO podržava odluke UCG-a i njegovih organa koje vode pooštravanju kriterijuma kada se zaista radi o tome. Međutim, ako ovakvo pooštravanje ima za cilj punjenje univerzitetske kase novcem studenata od obnavljanja godina, to je pogubno za obje strane. Takođe se ne mogu pooštravati kriterijumi, na način da se odluka koja sužava prava studenata donosi pred sam kraj studijske godine tj. u junu mjesecu, onda kada studenti ne mogu učiniti ništa da promijene svoju situaciju. Stoga, ovakva odluka predstavlja iznudu i demonstraciju sile. »

Vladavina prava mora biti zasnovana na pravdi

Centar za građansko obrazovanje (CGO), povodom danas objavljenog komentara komesara za ljudska prava pri Savjetu Evrope Nilsa Muižnieksa o uspostavljanju pravde i pomirenja u zemljama bivše Jugoslavije, podsjeća da obezbijeđenje pravde za žrtve i suočavanje sa ratnom prošlošću moraju biti prioritet u procesu demokratizacije postjugoslovenskih društava.

U komentaru (Justice and reconciliation long overdue in the Balkans) je ocijenjeno da i 20 godina nakon ratova koji su doveli do raspada Jugoslavije naslijeđe nasilja još uvijek lebdi nad regionom. Zvanična statistika pokazuje da se više od 12 000 ljudi vodi kao nestalo, 423 000 izbjeglica i raseljenih lica još uvijek ne mogu da se vrate u svoje domove, a oko 20 000 ljudi su još uvijek apatridi ili im prijeti opasnost da to postanu. Pored toga, najmanje 20 000 žena koje su bile izložene seksualnom nasilju u ratu još uvijek nije dobilo adekvatnu podršku, što, kako je ocijenio, komesar Muižnieks, u kombinaciji sa nekažnjivošću za ratne zločine, ometa pomirenje i ugrožava potpuno uživanje ljudskih prava, demokratije i vladavine zakona. »

CGO po šesti put domaćin američkim polaznicima programa Marshall Memorial Fellowship u Crnoj Gori

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je bio domaćin polaznicima/cama ovogodišnjeg programa American Marshall Memorial Fellowship tokom njihovog boravka u Crnoj Gori od 28. juna. do 3. jula 2012.

Marshall Memorial Fellowship, osnovan je 1982, od strane njemačkog Marshall Fonda u SAD-u čiji je cilj bio predstaviti novu generaciju evropskih lidera u Sjedinjenim američim državama. Program je usmjeren na razmjenu ideja i najboljih praksi između SAD i Europe. Marshall Memorial Fellowship pruža jedinstvenu priliku novim liderima i liderkama iz SAD i Evrope za istraživanje politika, poslovne inovacije i upoznavanje kultura sa druge strane Atlantika. Polaznici programa sastaju se formalno i neformalno s nizom političara, finansijskih i pravnih donosioca odluka i istaknutih članova društva iz najrazličitijih sfera. Sam program funkcioniše u SAD i u 39 država Evrope, kao jedan od najprestižnijih liderskih programa povezujući preko 3000 lidera i liderki širom planete. »