Oglas: Škole za ljudska prava – XVI generacija

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje OGLAS za polaznike XVI generacije

ŠKOLE ZA LJUDSKA PRAVA
škole za izučavanje ljudskih prava od teorije do prakse –

Školu čini 3 modula u ukupnom, ali intezivnom, trajanju od nedjelju dana tokom kojih se kroz brojna predavanja, radionice, projekcije filmova i forum teatar uči i diskutuje o različitim temama iz oblasti ljudskih prava. Sve troškove Škole pokriva CGO, uz podršku norveškog Ministarstva inostranih poslova, kroz regionalni projekat obrazovanja za ljudska prava i aktivno građanstvo na zapadnom Balkanu. »

Nedostatak političke volje i vidljivih rezultata može ugroziti pristupanje Crne Gore EU

Daliborka Uljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje (CGO), govorila je danas na konferenciji “Proširenje u perspektivi: kako države kandidati i potencijalni kandidati vide pristupanje u svijetlu trenutne krize?” organizovanoj u Evropskom parlamentu u Briselu čiji je domaćin bila poslanica Evropskog parlamenta Maria Eleni Koppa (Izvjestiteljka o proširenju u EP-u, Grupa progresivnih socijalista i demokrata u EP-u), a povodom nastavka njenog izvještaja o proširenju.

Konferenciju je u Evropskom parlamentu otvorila poslanica EP Maria Eleni Koppa, a uvodna izlaganja dali su Štefan Fulle, Komesar za proširenje i evropsku susjedsku politiku, Jan Marinus Wiersma iz Holandskog instituta međunarodnih odnosa i Othon Anastasakis, direktor Jugoistočnih evropskih studija sa Oksford univerziteta. U okviru prvog panela koji je moderirala Koppa o Perspektivi pristupanja država kandidata/potencijalnih kandidata, Daliborka Uljarević je predstavila gledište crnogorskog civilnog društva koje se odnosi na to kako je proces proširenja viđen u Crnoj Gori, koji ga faktori mogu ugroziti, i naročito, štoNVO sektor očekuje od donosilaca politika u EU i Crnoj Gori u smjeru ubrzanja procesa. »

Moral

Koji su moralni uzusi u današnjoj Crnoj Gori? Koje su nam to vrijednosti neupitne a po kojima se cijeni što je to dobro a što loše? Koji je to moralni kod vladajuće garniture čiji bi čelnik sa stanovišta moralnog žandarma sada trebao da počne “čišćenje”?

Nedavno smo u medijima čitali da je predsjednik Vlade i Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović na jednom promotivnom skupu kazao da je tokom odsustva iz izvršne vlasti (neko vjeruje da je ta vlast bila bez njegovog uticaja?!), mogao objektivno sagledati stanje i vidjeti svu „neposvećenost, neprofesionalnost, nelojalnost i nemoralnost koju imaju pojedinci ili djelovi državnih službi“. U prepoznatljivom maniru odlučno je i najavio: „Moramo državni aparat efikasno istrijebiti od svega toga…” »

CGO predstavlja svoje stavove o procesu evropskih integracija i pozicije civilnog društva u Crnoj Gori u Evropskom parlament

Daliborka Uljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje (CGO), učestvuje sjutra (6. mart) na konferenciji koja se organizuje u Evropskom parlamentu u Briselu, a koju je inicirala poslanica Evropskog parlamenta Maria Eleni Koppa (izvjestiteljka u Evropskom parlamentu o pitanju proširenju, Grupa progresivnog saveza socijalista i demokrata u EP-u) pod nazivom Proširenje u perspektivi: kako države kandidati i potencijalni kandidati vide pristupanje u svijetlu sadašnje krize”. Tom prilikom, ona će imati prezentaciju o tome kako se proces pristupanja percipira u Crnoj Gori i koje snage mogu ugroziti njegov uspješan ishod, stavljajući fokus na očekivanja koja organizacije civilnog društva imaju u smislu demokratizacije države, ukupan položaj civilnog društva i odnose sa različitim zainteresovanim stranama. »

Ograničenja MVPEI koče pristup EU fondovima

Centar za građansko obrazovanje (CGO) podsjeća da je Crna Gora, odnosno Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija (MVPEI) kao nadležna institucija više puta najavljivala da će do kraja 2011. dobiti akreditaciju, tj. uvesti Decentralizovani implementacioni sistem (DIS) za upravljanje fondovima Evropske unije i prenos vlasništva nad ovim procesom sa Evropske komisije na Crnu Goru. Međutim, iako je označeni rok više puta odlagan, plan nije ispunjen i još uvijek postoje ograničenja u vidu administrativnih kapaciteta koje je u tome spriječavaju.

Ovakav odnos i neispunjavanje kriterijuma postavljenim od strane EU, znači odlaganje mogućnosti povlačenja sredstava u okviru komponenti III i IV i svakako nanosi štetu Crnoj Gori, koja zbog administrativnih ograničenja nadležne institucije, koja se prvenstveno ogleda u nestrateškom zapošljavanju lica koja ne posjeduju stručna znanja i iskustvo da se ovim poslovima bave, neće biti u mogućnosti da povlači novac za projekte, koji bi joj u suprotnom bili na raspolaganju. »