Zašto nije regulisana odgovornost putara za saobraćajne nezgode i gde ide novac od naplaćenih kazni

Centar za građansko obrazovanje (CGO) uputio je Ministarstvu saobraćaja i pomorstva prijedlog za izmjene i dopune Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima sa ciljem da se reguliše odgovornost putarskih preduzeća za saobraćajne nezgode, kao i to da procenat od naplaćenih kazni bude usmjeren za izgradnju i saniranje postojećih puteva.

Od usvajanja Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima, niko nije postavio pitanje: zašto nije regulisana odgovornost putara za slučajeve saobraćajnih nezgoda? Određene dionice, a posebno one na sjeveru Crne Gore su u lošem stanju, a situacija se pogoršava u zimskom periodu. »

Zločin u Štrpcima – 20 godina kasnije  

U povodu obilježavanja dvadesete godišnjice od zločina u Štrpcima, Centar za građansko obrazovanje (CGO) ističe da ovaj zločin ne smije biti zaboravljen jer ni nakon dvadeset godina, krivci nijesu kažnjeni, a pronađeni su posmrtni ostaci svega trojice stradalih.

CGO podsjeća da je 27. februara 1993. godine iz voza 671 koji je saobraćao na liniji Beograd-Bar, u mjestu Štrpci oteto i ubijeno devetnaest civila, od kojih je osam državljana Crne Gore. »

Uspostaviti policijsku organizaciju bez korumpiranih službenika

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja prijedlog Socijaldemokratske partije (SDP) koji se odnosi na dopunu Zakona o unutrašnjim poslovima, u dijelu vođenja imovinskih kartona službenika zaduženih za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, kako bi se spriječilo njihovo nezakonito bogaćenje.

CGO je i do sada ukazivao na potrebu odlučne i sistemske borbe protiv sveprisutne korupcije u Crnoj Gori. Uvođenje ovakve antikorupcijske mjere, kao posebne kontrole ovlašćenih policijskih službenika koji rade na zaštiti bezbjednosti i imovine građana i građanki, doprinijeće odgovornijem i profesionalnijem radu policije, a ujedno i, povećati povjerenje građana i građanki Crne Gore u organe koji su direktno zaduženi za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. »

Zašto i dalje nema odgovora o kašnjenju naknada korisnicima programa stručnog osposobljavanja

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ponovo ukazuje na problem neisplaćivanja naknada korisnicima „Programa stručnog osposobljavanja“, koji su 15. januara počeli sa radom i čiji su poslodavci do 4. februara 2013. dostavili nadležnim institucijama potrebna dokumenta. Zavod za zapošljavanje i nadležno Ministarstvo finansija i dalje nesavjesno i netransparentno rade svoj posao kršeći Zakon o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem. Dodatno, CGO izražava osnove sumnje u diskriminaciju koja se sprovodi prema jednom broju lica na stručnom osposobljavanju.

Podjećanja radi, značajnom broju korisnika Programa čiji su poslodavci blagovremeno dostavili mjesečne izvještaje, januarske naknade nijesu još uvijek isplaćene, čime se krši Zakon o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem. Iako je krajnji rok za isplaćivanje naknada korisnicima Programa bio 10. februar 2013. januarske naknade nijesu isplaćene ni nakon petnaest dana od predviđenog roka, zbog čega je CGO i ranije reagovao. »

Koliko i kome poreski obveznici u Crnoj Gori plaćaju reklamiranje

Projekat „Koliko i kome poreski obveznici u Crnoj Gori plaćaju reklamiranje”, je osmišljen u okviru potprograma Centra za građansko obrazovanje (CGO) Mediji idemokratija sa ciljem da doprinese podizanju svijesti o odgovornom trošenju novca iz Budžeta Crne Gore. Specifični cilj projekta je i ukazivanje na odnose koje vladine institucije i Skupština Crne Gore imaju prema medijima u Crnoj Gori kroz davanja prema istima na osnovu ugovorenih usluga i koliko se nalazi iz 2012. godine razlikuju od onih iz 2011. godine…

Koliko i kome poreski obveznici u Crnoj Gori plaćaju reklamiranje – (pdf)