Zašto kasne naknade korisnicima programa stručnog osposobljavanja

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ukazuje na problem neisplaćivanje naknada korisnicima „Programa stručnog osposobljavanja“ koji su 15. januara počeli sa radom i čiji su poslodavci do 4. februara dostavili nadležnim institucijama zaključene ugovore i izvještaje o stručnom osposobljavanju, čime su se stekli uslovi za isplatu polumjesečnih naknada ovim licima.

Podsjećanja radi, Zakonom o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem, utvrđena je obaveza poslodavaca da Upravi za kadrove, odnosno Zavodu za zapošljavanje, dostavljaju izvještaje o obavljanju stručnog osposobljavanja korisnika, najkasnije do kraja mjeseca za tekući mjesec, čime se stvaraju uslovi za obračun novčane naknade, koja se isplaćuje do desetog u mjesecu za prethodni mjesec. Korisnici programa primaju naknadu u iznosu od 50% prosječne zarade u Crnoj Gori za prethodnu, a za potrebe realizacije ovog projekta Vlada je u 2013. godini obezbijedila 10 miliona eura. »

Institucije EU na svom veb-sajtu objavile screening izvještaje

CGO pozdrаvljа sа velikim zаdovoljstvom vijest dа su tzv. screening izvještаji zа pregovaračka poglаvljа 23 (Prаvosuđe i osnovnа prаvа), 24 (Prаvdа, slobodа i bezbjednost) i 25 (Nаukа i istrаživаnje), učinjeni dostupnim na veb-sajtu Evropske komisije, i poziva na aktivan angažman crnogorskih vlasti za brz prevod tih dokumenata na crnogorski jezik, čineći ih time dostupnim široj javnosti u Crnoj Gori.

Screening izvještaji su ključni dokumenti koje izrađuje Evropska komisija na kraju eksplanatornih i bilateralnih sastanaka. U obliku dostupnom za javnost, oni nam predstavljaju stepen usklađenosti države sa pravnom tekovinom EU, kao i kapacitet sprovođenja, ali i daju preporuke za dalje korake. »

Sve indicije o nezakonitim radnjama na UCG treba istražiti

Centar za građansko obrazovanje (CGO) nije iznenađen što je situacija na Univerzitetu Crne Gore (UCG) dovela do eskalacije ozbiljnih problema, koji su dugo biti ignorisani od  strane  rukovodstva  UCG,  ali  i  nadležnih  inspekcijskih  i  istražnih  organa.  U  tom pravcu, CGO je godinama ukazivao na potrebu da se tužilaštvo i policija počnu baviti pitanjima za koje i javnost izražava svoju zabrinutost, jer se UCG u medijima sve češće pronalazi  u  tekstovima  o  skandalima  a  rijetko  o  onom  što  bi  trebao  biti  doprinos  ove visoko-obrazovne ustanove razvoju društva.

Najnovije informacije o kratkoročnoj blokadi računa UCG dodatno podržavaju naše navode o neodgovornosti predsjednika Upravnog odbora i rektora, koji su bili na čelu ove institucije u vrijeme zaključenja štetnih ugovora, između ostalih i sa “Krolingom”, odlučivanja o spornim ugovorima i aneksima, podizanja kredita i prezaduživanja bez plana, koje radnje su nanijele nenadoknadivu štetu UCG kao finansijsku tako i kredibilnu. CGO podsjeća da nikad nijesmo uspjeli dobiti kopije tih ugovora, za što je rukovodstvo UCG dalo obrazloženje da je ekonomski interes pojedinaca sa kojima su sklapani ti ugovori veći od interesa javnosti da zna kako se trošio budžetski novac!? »

Prazne priče ne mogu zamaskirati izostanak rezultata

Centar za građansko obrazovanje (CGO), prateći posljednja dešavanja na Univerzitetu Crne Gore (UCG), izražava ozbiljnu zabrinutost, zbog izostanka provjera u poslovanju svih fakultetskih jedinica UCG. Upravo to čini često ponovljene najave o tim akcijama, od strane predsjednika UO UCG Duška Bjelice, populističkom retorikom koja treba da zamaskira nevoljnost rukovodstva UCG da konačno počne rješavati nagomilane probleme, na koje CGO u kontinuitetu ukazuje.

CGO ponavlja da najavljena kontrola, ako se uopšte desi, mora biti sprovedena na svim fakultetskim jedinicama istovremeno, jer će se samo tako dokazati da nema zaštićenih niti privatnih interesa koji su jači od javnog, kako je to UCG u svojoj praksi znao pravdati. »