Oksimoron

Problem je u državi koja nema institucionalno ustrojstvo u kojem smo svi jednaki pred zakonom i odgovorni za ono što radimo. Zato za crnogorske prilike «vladavina prava» postaje oksimoron, a partijsko i lično igranje sa državom i njenom budućnošću dnevna doza ironije upućena građanima i građankama.

Oksimoron je riječ grčkog porijekla, koja predstavlja jezičku figuru sastavljenu od dva nespojiva pojma: oxys (oštar) i moros (tup), nešto kao «oštroumna ludost» u slobodnom prevodu. Svakodnevno možemo čuti oksimorone poput: «gotovo savršeno», «živi mrtvac», «javna tajna», «malo previše»… Kao popularno i efektno stilsko sredstvo, oksimoron je zauzeo važno mjesto u svijetu romantizma i modernizma, dajući pečat velikim književnim djelima. »

Utvrditi odgovornost za naknade koje država isplaćuje za neosnovano lišenje slobode

Centar za građansko obrazovanje (CGO) želi da pokrene pitanje neosnovanog lišenja slobode i nepostojanja odgovornosti nadležnih, na osnovu vrlo konkretnih pokazatelja koje smo dobili koristeći mogućnosti slobodnog pristupa informacijama. Štetne posljedice neosnovanog lišenja slobode, posebnu težinu imaju za direktne žrtve, ali i za sve građane i građanke Crne Gore.

CGO je na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama, tražio od Ministarstva pravde precizne informacije o broju podnijetih zahtjeva za naknadu štete zbog neosnovanog lišenja slobode, za period 1. januar 2009. do 31. decembar 2012.godine, broj zaključenih sporazuma po ovom osnovu, kao i ukupan iznos koji je iz budžeta Crne Gore isplatila licima za koja je utvrđeno da su neosnovano bila lišena slobode. »

Predsjednici Hrvatske, Makedonije i Crne Gore imenovali lične izaslanike za REKOM

Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović, predsjednik Makedonije Gjorge Ivanov i predsjednik Crne Gore Filip Vujanović imenovali su lične izaslanike za REKOM koji će učestvovati u radu Regionalne ekspertske grupe za razmatranje Prijedloga Statuta koji je predložila Koalicija za REKOM i ustavno-pravnih mogućnosti za osnivanje REKOM-a. Sastanak ličnih izaslanika predsjednika država, uz učešće predstavnika Koalicije za REKOM, biće održan pod pokroviteljstvom jednog od predsjednika država, bez prisustva medija.

Predsjednik Josipović je imenovao Zlatu Đurđević, redovnu profesorku na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za ličnu izaslanicu za REKOM. Predsednik Ivanov je delegirao Lubena Arnaudoskog, zamjenika generalnog sekretara za pravne i organizacione poslove u svom kabinetu, a predsjednik Vujanović je imenovao svoju savjetnicu za oblast ljudskih prava i manjina profesorku Sonju Tomović-Šundić, inače dekanicu Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore. »

Oglas za polaznike XXI generacije Škole demkratije

CGO i fondacija Friedrich Ebert raspisuju OGLAS za polaznike XXI generacije

ŠKOLE DEMOKRATIJE
- škole za izučavanje demokratije od teorije do prakse –

Školu čini 5 modula u ukupnom trajanju od četiri mjeseca. Nastava će se izvoditi jednom do dva puta nedjeljno, u trajanju od dva sata. Sve troškove pokriva fondacija Friedrich Ebert i Centar za građansko obrazovanje, uz obavezu polaznika/ce da pohađa najmanje 80% programa. Nakon završene Škole učesnici dobijaju diplomu i stiču pravo na dalje usavršavanje. »

Saradnjom protiv korupcije

Centar za građansko obrazovanje (CGO) potpisao je danas Memorandum o saradnji sa Vrhovnim sudom Crne Gore, Ministarstvom pravde i Vrhovnim državnim tužilaštvom u cilju realizacije aktivnosti projekta „Praćenje sudskih procesa vezanih za krivična djela korupcije“.

Memorandum je izraz razumijevanja svih strana da je u uspostavljanju vladavine nephodno aktivno učešće, neposrednija saradnja i koordinacija svih subjekata društva u borbi protiv korupcije, ali i prepoznavanja značaja monitoringa od strane civilnog društva, a sve sa ciljem da sudstvo i tužilačka organizacija budu odgovorni, profesionalni, efikasni i transparentni. »