CGO predstavlja iskustva iz pregovaranja u regionu

Viši pravni savjetnik u Centru za građansko obrazovanje (CGO) i član radne grupe za poglavlje 23 Pravosuđe i temeljna prava, Boris Marić učestvuje danas na regionalnoj konferenciji „Pridruživanje EU: koja je uloga civilnog društva (ukoliko postoji)?“ koju organizuje Balkanska mreža za razvoj civilnog društva (Balkan Civil Society Development Network), Institut za evropske politike i Cenzura plus, a koja se danas, 16. januara održava u glavnom gradu Makedonije, u Skoplju.

Cilj konferencije je podsticanje rasprave o evropskim integracijama i aktuelnoj poziciji zemalja regiona i prenošenja zajedničkih iskustava u tom kontekstu. Takođe, razgovara se i o uspostavljanju mehanizama koji bi poslužili stvaranju institucionalne saradnje civilinog društva i državnih vlasti, kao i kristalisanju konkretnih preporuka uz uspostavljanje zajedničke platforme za djelovanje organizacija civilnog društva čija je uloga nemjerljiva u procesu pridruživanja i vlasti koji vode sam proces pridruživanja. U fokusu konferencije su i evropski strukturni i kohezioni fondovi koji predstavljalju motore realizacije ekonomske i socijalne politike, a koji su dostupni potencijalnim kandidatima za pridruživanje EU. »

I naplata kazni mora biti u skladu sa Ustavom

Centar za građansko obrazovanje (CGO) obavještava javnost da su Skupština Crne Gore, Vlada Crne Gore i Ministarstvo pravde odbili da daju mišljenje Ustavnom sudu na inicijativu za ocjenu ustavnosti Zakona o prekršajima.

Podsjećamo, CGO je, prije tri mjeseca, podnio Ustavnom sudu inicijativu za ocjenu ustavnosti Zakona o prekršajima, tvrdeći da je 68 sudija za prekršaje imenovala Vlada Crne Gore, suprotno Ustavu, koji propisuje da sudije u Crnoj Gori bira Sudski savjet. Ustavni sud se još nije odredio o ovoj inicijativi. »

Građani moraju imati efektivnu mogućnosti da utiču na odluke vlasti

Centar za građansko obrazovanje (CGO), u svijetlu aktuelnih izmjena Ustava, ponovo poziva da se pristupi i promijeni ustavne norma koja definiše tzv. „pravo građanske inicijative”. Ova norma trenutno ne podstiče aktivno građanstvo koje je bitan preduslov demokratizacije crnogorskog društva i izgradnje demokratske političke kulture.

CGO poziva na izmjenu čl.93 Ustava Crne Gore, po kojem „Pravo predlaganja zakona ima i šest hiljada birača, preko poslanika koga ovlaste.” Ovakvim određenjem se institut istinske građanske inicijative u crnogorskoj stvarnosti pretvario u partijski institut, čime su na gubitku upravo građani i građanke Crne Gore. Naime, u Skupštini umjesto građana/ki prijedlog neke inicijative, zakona ili drugog teksta mora predstavljati poslanik/ca određene političke grupacije. To neminovno vodi etiketiranju i same inicijative, čime se automatski i takva inicijativa guši u svom začetku, jer smo svjedoci prakse po kojoj je poslanicima/cama mnogo bitnije ko nešto predlaže nego sam sadržaj i svrsishodnost prijedloga. »