Uručene diplome polaznicima Škole demokratije

U sali Centra za građansko obrazovanje (CGO) svečano su uručene diplome polaznicima XXII generacije Škole demokratije, koju organizuje CGO uz podršku fondacije Friedrich Ebert. Polaznicima koji su uspješno završili program diplome je uručila Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a i Nikola Đonović, koordinator Škole.

Cilj škole je da se putem obrazovanja i informisanja polaznika o demokratiji, njenim vrijednostima i načinima njenog ostvarivanja doprinese podizanju opšteg nivoa demokratske kulture u Crnoj Gori.

sdddg »

Međunarodni dan ljudskih prava – podsjetnik koliko još mora da se radi u zaštiti ljudskih prava

Centar za građansko obrazovanje (CGO) povodom 10.decembra – Međunarodnog dana ljudskih prava – ukazuje da crnogorske institucije moraju biti mnogo posvećenije promociji, zastupanju i zaštiti ljudskih prava svih građana i građanki.

Crna Gora je tokom 2013. ostvarila određene pozitivne pomake u oblasti ljudskih prava, a prije svega prava LGBT populacije. Naime, Vlada Crne Gore je usvojila Strategiju za unaprijeđenje kvaliteta života LGBT osoba do 2018. i obezbijedila je sigurno održavanje dvije Povorke ponosa – u Budvi i Podgorici. Ipak, nivo homofobije među građanima/kama je i dalje visok, nasilje i govor mržnje prema pojedincima iz LGBT zajednice se nastavljaju, a nadležne institucije su nedovoljno uradile na procesuiranju ovih krivična djela. Takođe, diskriminacija osoba sa invaliditetom i RAE populacije, naročito u pogledu ekonomskih i socijalnih prava, kao i nedovoljna zastupljenost žena u procesima donošenja odluka, ostaju problemi za koje država Crna Gora nema dovoljno sluha.

Dodatno, napadi na novinare su nastavljeni, kao i praksa neizvednih istraga ili neadekvatnog procesuiranja što, uz diskriminaciju medija koji kritički izvještavaju o radu Vlade od strane samih vladinih institucija, utiče na ograničenje slobode izražavanja. »

Protiv predrasuda naučnim argumentima

Centar za građansko obrazovanje (CGO) danas je organizovao prezentaciju analize „Crnogorska obrazovna politika i seksualna orijentacija: zastupljenost LGBT tema u školskim programima i udžbenicima“, autora mr Aleksandra Saše Zekovića. Analiza je nastala i publikovana je kroz projekat “Kampanja za podizanje svijesti u školama“, koji je realizovao CGO u okviru LGBT projekta Savjeta Evrope, a uz finansijsku pomoć federalne vlade Belgije, pri čemu su suizdavači publikacije CGO i LGBT Forum Progres.

Na promociji su govorili Tamara Milaš, saradnica na programima u CGO-u, Marijana Laković, zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, dr Jovan Kojičić, savjetnik predsjednika Vlade Crne Gore, Tamara Milić, savjetnica u Ministarstvu prosvjete i sam autor – mr Aleksandar Saša Zeković.

knjiga »

Potrebni dodatni napori za efikasnu i efektivnu borbu protiv korupcije

Centar za građansko obrazovanje (CGO) povodom 9. decembra – Međunarodnog dana borbe protiv korupcije – apeluje na predstavnike vlasti i institucija koje sprovode antikorupcijske zakone da u cjelosti i objektivno primijene sve postojeće mehanizme za borbu protiv ovog problema koji značajno opterećuje razvoj crnogorskog društva.

CGO konstatuje da je i dalje vidljiv nedostatak političke volje i neadekvatne primjene potrebnih mjera, ali i nedostatak administrativnih i drugih kapaciteta nadležnih institucija u borbi protiv ovog problema. »

ND Vijesti podržava Festival filma o ljudskim pravima “Ubrzaj” 2013

Centar za građansko obrazovanje (CGO) uskoro po četvrti put organizuje Festival filma o ljudskim pravima „Ubrzaj“, sa još raznovrsnijim i kvalitetnijim programom. Odličan odziv publike i zainteresovanost prvenstveno mladih ljudi da na ovaj način uče o ljudskim pravima je ohrabrio tim CGO-a da ovu inicijativu dalje programski i tehnički razvija. U tom pravcu, CGO je potpisao novi Ugovor o saradnji sa ND Vijesti.

Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a i Željko Ivanović, izvršni direktor ND Vijesti potpisali su ugovor koji je nastao kao izraz razumijevanja obje strane da je u doprinosu uspostavljanju kulture ljudskih prava neophodna intezivna komunikacija i saradnja svih zainteresovanih strana, a posebno medija i nevladinih organizacija, koji pored institucija značajno mogu uticati na unaprijeđenje ovog okvira. Na osnovu ugovora ND Vijesti će posvetiti medijsku pažnju i obezbijediti zastupljenost Festivala u svojim redovnim izvještavanjima, promovisati Festival njegovim najavljivanjem, učestvovati u radu Savjeta Festivala preko svog predstavnika/ce i pomoći u drugim vezanim aktivnostima organizacije ovog jedinstvenog Festivala u Crnoj Gori. CGO će predstaviti ND Vijesti u promotivnom materijalu koji izdaje Festival i dati eksluzivna prava intervjua s gostima Festivala i medijskog pokroviteljstva među štampanim medijima. »