Urbanizam na lokalnom nivou u Crnoj Gori – rizici za pojavu korupcije

Centar za građansko obrazovanje (CGO), u saradnji sa Institutom alternativa (IA), NVO Bonum i NVO NADA organizovao je 29. novembra panel diskusiju na temu Urbanizam na lokalnom nivou u Crnoj Gori – rizici za pojavu korupcije u Podgorici, u okviru projekta Korupcija na lokalnom nivou – nulta tolerancija!

Panel diskusija je započela uvodnim izlaganjem Daliborke ULJAREVIĆ, izvršne direktorke CGO-a, nakon kojeg su uslijedila stručna izlaganja u okviru sesije “Urbanizam na lokalnom nivou u Crnoj Gori – rizici za pojavu korupcije kroz proces izrade, donošenja i realizacije lokalnih planskih dokumenata” na kojoj su govorili prof. dr Jelisava KALEZIĆ, poslanica Demokratskog fronta, Borislav VUKIĆEVIĆ, arhitekta i kolumnista «Vijesti» i Mirko BOŠKOVIĆ, novinar Radio Televizije Crne Gore (RTCG).

Daliborka Uljarević je ocjenila da “prostor dijeli sudbinu društva u smislu devastacije”, a da je “Budvanizacija postala sinonim haosa u prostoru.” Takođe, ona je ukazala da su se “manipulacije u početku sprovodile uz direktno kršenje zakona, dok se danas sve češće korupcija ugrađuje u same planove, čime postaje najopasnija, ozakonjena korupcija”. Uljarević je izrazila zabrinutost što lokalni planovi za borbu protiv korupcije ne prepoznaju urbanizam kao zonu rizika za pojavu i razvoj korupcije, kao i što su lokalne vlasti nespremne da govore o ovom problemu. “Korupcija ostavlja razorne posljedice, a ako uz to ne postoji ni sistem odgovornosti za učinjeno ona postaje način ponašanja. Haos u prostoru, preglomazna i neizvedena administracija i korupcija danas zajedno stanuju. Da bi se prostor počeo vraćati pravoj namjeni, administracija uredila da bude efikasna i efektivna, a korupcija postane persona non grata, moramo sistemski djelovati”, zaključila je ona. »

Korupcija na lokalnom nivou – nulta tolerancija!

Centar za građansko obrazovanje (CGO), Institut alternativa (IA), NVO Bonum i NVO NADA pozivaju Vas na panel diskusiju u okviru projekta

Korupcija na lokalnom nivou – nulta tolerancija!

Panel diskusija:
Urbanizam na lokalnom nivou u Crnoj Gori – rizici za pojavu korupcije

petak, 29. novembar 2013, 12h00 – 13h30
Centar za građansko obrazovanje, Podgorica

Panelisti:
Daliborka Uljarević, izvršna direktorka u Centru za građansko obrazovanje (CGO)
Oliver Marković, VD sekretar u Sekretarijatu za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine u Glavnom gradu (tbc)
Jelisava Kalezić, poslanica Demokratskog fronta
Borislav Vukićević, arhitekta i kolumnista Vijesti
Mirko Bošković, novinar Radio Televizije Crne Gore

Panel je otvoren za sve zainteresovane građane/ke.

Dobrodošli!

Projekat finansira Evropska unija kroz IPA 2011, a sufinansira Norveška ambasada

Korupcija na lokalnom nivou – nulta tolerancija!

Centar za građansko obrazovanje (CGO), Institut alternativa (IA), NVO Bonum i NVO NADA pozivaju Vas na panel diskusiju u okviru projekta
Korupcija na lokalnom nivou – nulta tolerancija!

Panel diskusija:

Javno-privatna partnerstva na lokalnom nivou

četvrtak, 28. novembar 2013, 12h00 – 13h30
Akademija znanja, Budva

Panelisti:
Miodrag Marković, Šef Kancelarije za borbu protiv korupcije
Jovana Marović, koordinatorka istraživanja u Institutu alternativa(IA)
Boris Marić, viši pravni savjetnik u Centru za građansko obrazovanje (CGO)

Moguće planiranje i procjena vrijednosti JPP-a – planiranje i realizacija JPP-a u skladu sa razvojnim planovima opštine, Cvetko Pajković, Sekretar za investicije

Uspostavljanje efikasne organizacije – službe za planiranje, praćenje i kontrolu ralizacije JPP-a na lokalnom nivou, Mihajlo Đurović, Sekretar za privredu i finansije

Diskusija

Panel je otvoren za sve zainteresovane građane/ke.

Dobrodošli!

Projekat finansira Evropska unija kroz IPA 2011, a sufinansira Norveška ambasada

Održan trodnevni seminar na temu: Diskriminacija u pravnom okviru i crnogorskoj realnosti – kako da unaprijedimo postojeće stanje?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je od 22. do 24. novembra 2013, ispred Koalicije za ravnopravnost KORAK, organizovao trodnevni seminar na temu “Diskriminacija u pravnom okviru i crnogorskoj realnosti – kako da unaprijedimo postojeće stanje?”

Na treningu su sa više od dvadeset učesnika/ca iz nevladinih organizacija koje se bave različitim aspektima ljudskih prava, ali i mladima koji su zainteresovani da učestvuju u radu postojećih ili da osnuju nove nevladine organizacije u ovoj oblasti, radili stručni predavači/ce koji su, kroz kombinaciju teorijskog i praktičnog pristupa, obradili normativni i institucionalni okvir u Crnoj Gori u oblasti zaštite od diskriminacije, sa fokusom na zakonski okvir i institucionalne mehanizmime zaštite u Crnoj Gori u oblasti diskriminacije, kao i na pravni okvir i praksu kada su u pitanju prava LGBT osoba u Crnoj Gori i učešće žena u javnom i političkom životu Crne Gore. Poseban dio seminara bio je posvećen izgradnji kapaciteta polaznika/ca u oblikovanju projektnih ideja i upravljanju projektima u ovoj oblasti kroz prezentacije i vježbe koje se odnose na projektni ciklus, osnovne informacije o mogućnostima finansiranja NVO i dostupne fondove, matricu logičkog okvira, popunjavanje aplikacione forme, uz akcenat na najčešće greške prilikom koncipiranja i realizacije projekta. »

Nasilje nad ženama i dalje ozbiljan problem u Crnoj Gori

Omladinska grupa Centra za građansko obrazovanje (OGCGO-a) koristi priliku da uoči Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama podsjeti na postojanje problema nasilja nad ženama u crnogorskom društvu, ali i na potrebu ozbiljnijeg bavljenja ovom temom i stvaranja uslova za bezbjedan život svih žena koje su pretrpjele nasilje, kao i na sistemsku pomoć svim ženama koje trpe nasilje da ga se oslobode.

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama ustanovljen je 25. novembra 1981. Ovaj datum je izabran kako bi se obilježilo ubistvo sestara Mirabal (Patria, Minerva i Marija Tereza) koje se dogodilo 25. novembra 1960. Sestre Mirabel su djelovale pod imenom „Las Mariposas“ (Leptiri), a zbog revolucionarnih aktivnosti i borbe za demokratiju i pravdu hapšene su više puta. Ubili su ih pripadnici režima diktatora Rafaela Trujila u Dominikanskoj Republici. A 1999. i Ujedinjene nacije su zvanično prepoznale 25. novembar kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. »