Evropsko građanstvo kao osnov evropskih integracija

Centar za građansko obrazovanje (CGO) organizovao je danas konferenciju “Evropsko građanstvo kao osnov evropskih integracija”, kao završni događaj u okviru projekta “EU Info Bus-na putu ka EU”, koji CGO realizuje u saradnji sa fondacijom Friedrich Ebert i NVO Natura, a koji je podržan od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kao dio njene komunikacione strategije.

Konferencija je započela uvodnim izlaganjem Daliborke ULJAREVIĆ, izvršne direktorke CGO-a, koja se govorila o rezultatima projekta koji je trajao 11 mjeseci, imao preko 45 događaja, niz publikacija i promotivnih materijala u okviru sveobuhvatne informativno-edukativne kampanje u 6 crnogorskih opština – Cetinje, Danilovgrad, Kolašin, Mojkovac, Nikšić i Podgorica. “Naš EU info bus je i vizuelno i suštinski izazvao veliku pažnju građana i građanki u opštinama kroz koje je prošao. Osim efektne poruke, autobus je sa sobom donosio ljude spremne na dijalog, razmjenu argumenata, prenošenje informacija, znanja i vještina – a to je postulat na kojeme se zasniva demokratizacija i evropeizacija svakog društva, pa i crnogorskog. Nadam se da ćemo u nastupajućem periodu svi nastaviti još intezivnije da voditi argumentovani i evropski i unutarcrnogorski dijalog” , poručila je Uljarević.

zavrsna konferencija »

Mladi trčali za REKOM u Podgorici

U okviru 20. Jubilarnog podgoričkog maratona danas se u Podgorici trčalo za REKOM (Regionalnu komisiju za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava na području bivše Jugoslavije od 1991. do 2001).

Cilj akcije, koja je osim u Podgorici, danas bila organizovana i u Ljubljani, bio je da skrene pažnju donosiocima odluka, ali i široj javnosti, o neophodnosti što bržeg osnivanja REKOM-a. Istovremeno sa podgoričkom trkom za REKOM, održava se i drugi sastanak Regionalne ekspertske grupe za REKOM koju čine lični izaslanici predsjednika država bivših republika SFRJ. Oni u Zagrebu razmatraju Prijedlog statuta REKOM-a, ustavno pravne i političke aspekte kao i mogućnosti osnivanja međudržavne komisije koja će svojim djelovanjem voditi dugo čekanom zadovoljenju pravde za sve žrtve ratova koji su dogodili tokom devedestih godina, na čemu organizacije civilnog društva godinama insistiraju vodeći inicijativu za REKOM. »

RTCG ponovo partner Festivala filma o ljudskim pravima “Ubrzaj”

Centar za građansko obrazovanje (CGO) će po četvrti put organizovati Festival filma o ljudskim pravima „Ubrzaj“, sa još raznovrsnijim i kvalitetnijim programom. Odličan odziv publike i zainteresovanost prvenstveno mladih ljudi da na ovaj način uče o ljudskim pravima je ohrabrio CGO da nastavi sa ovim projektom i dalje ga programski i tehnički unaprijedi. U tom pravcu, CGO je danas potpisao novi Ugovor o saradnji sa javnim servisom RTCG.

Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a i Rade Vojvodić, generalni direktor RTCG-a potpisali su ugovor koji je nastao kao izraz razumijevanja obje strane da je u doprinosu uspostavljanju kulture ljudskih prava neophodna intezivna komunikacija i saradnja svih zainteresovanih strana, a posebno medija i nevladinih organizacija, koji pored institucija značajno mogu uticati na unaprijeđenje ovog okvira. »

Država mora da obezbijedi pravo na slobodu izražavanja i okupljanja

Koalicija KORAK, koju čini osam NVO iz Srbije, Kosova i Crne Gore, pozdravlja održavanje Povorke ponosa, koja je najavljena za 20. oktobar u Podgorici i poziva crnogorske institucije da pruže potrebnu podršku kako bi ovaj događaj bio siguran za sve njegove učesnike/ce.

Povorka ponosa predstavlja vid borbe za prava LGBT osoba, koje su usljed visokog nivoa homofobije diskriminisane i marginalizovane u crnogorskom društvu, kako sa aspekta poboljšanja statusa i kvaliteta života LGBT osoba, tako i unapređenja prava svih građana/ki i ukupnog demokratskog razvoja društva. Stoga, u kontekstu najavljene Povorke ponosa pozivamo nadležne državne organe da se posvete punoj primjeni obaveza koje je Crna Gora preuzela u oblasti spriječavanja diskriminacije, a što uključuje kako međunarodne ugovorne obaveze, tako i one koje su definisane crnogorskim zakonodavnim okvirom. »