EU info BUS na putu kroz Crnu Goru!

EU info BUS na putu kroz Crnu Goru!

Centar za građansko obrazovanje (CGO), fondacija Friedrich Ebert i NVO Natura
u saradnji sa Ministarstvom kulture

vas pozivaju na panel diskusiju

Crnogorska kultura kao dio evropskog kulturnog nasljeđa

Cetinje, 18.10 2013, 11h00-12h00
Ministarstvo kulture, Njegoševa ulica

Na panel diskusiji će govoriti:

Daliborka ULJAREVIĆ, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje (CGO)
prof. Branislav MIĆUNOVIĆ, ministar kulture u Vladi Crne Gore
Nj.E Mitja DROBNIČ, šef Delegacije EU u Crnoj Gori
vanr. prof. mr Janko LJUMOVIĆ, direktor Crnogorskog narodnog pozorišta

Projekat je podržan kroz komunikacioni budžet Delegacije EU u Crnoj Gori.

Ulaz je slobodan

Zajedničko saopštenje za javnost nevladinih organizacija

PREDLOG IZMJENA ČLANOVA VAŽEĆEG ZAKONA O IZBORU ODBORNIKA I POSLANIKA

Podgorica, 10.10.2013.

Obavještavamo javnost da će nevladine organizacije Centar za ženska prava, Akcija za ljudska prava, Anima Kotor, Centar za građansko obrazovanje, Centar za prava djeteta, Centar za razvoj nevladinih organizacija, Centar za romske inicijative, Evropski pokret u Crnoj Gori, Građanska alijansa, Institut za socijalnu inkluziju, Juventas, SOS telefon Nikšić, Sigurna ženska kuća, Udruženje paraplegičara Podgorica, Vladavina prava, Predsjedniku Skupštine Crne Gore, Radnoj grupi za izgradnju povjerenja u izborni proces, predsjednicima parlamentarnih političkih partija i poslanicama/ima uputiti predlog izmjena članova važećeg Zakona o izboru odbornika i poslanika u cilju obezbjeđivanja većeg učešća žena u političkom životu Crne Gore.

U tom pravcu, pozdravljamo inicijativu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda za donošenje Zakona o izmjenamama i dopunama Zakona o izboru odbornika i poslanika, kao i amandmane koje su u istom cilju predložili Socijalistička narodna partija (SNP), Pozitivna Crna Gora i Centar za monitoring (CEMI), jer se odnose na izmjene postojećeg zakona koje i mi zagovaramo. »

Konkurs za stažiranje u Centru za građansko obrazovanje (CGO)

Konkurs za stažiranje u Centru za građansko obrazovanje (CGO)

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje konkurs za I generaciju stažista/kinja. Program stažiranja traje dva mjeseca, sa mogućnošću produženja saradnje po različitim osnovama. Pozivamo Vas da se prijavite za sljedeće programe:

Demokratija – 1 pozicija
Evropske integracije – 2 pozicije
Ljudska prava- 2 pozicije
Aktivno građanstvo- 1 pozicija

MOGU SE PRIJAVITI ONI KOJI ŽELE DA:

- Steknu iskustvo koje će im sigurno pomoći pri odabiru budućeg zanimanja;
- Upoznaju se sa metodologijom rada u NVO sektoru i upravljanja projektima;
- Učestvuju u organizaciji konferencija, seminara, radionica, tribina, i drugih dešavanja;
- Uspostave kontakte sa predstavnicima institucija, domaćih i međunarodnih organizacija, kao i donosiocima odluka iz oblasti za koju se opredijele;
- Nauče što znači timski rad;
- Žele da pomognu u realizaciji inicijativa za dobro zajednice u kojoj živimo.

O PROGRAMU STAŽIRANJA

Stažiranje pruža mogućnost sticanja praktičnih znanja i iskustava u radu u NVO sektoru, kroz aktivno učešće u realizaciji tekućih programskih aktivnosti. Pripremljen je i program dodatne edukacije o civilnom sektoru u Crnoj Gori, kao i o temama koje CGO pokriva, kroz mentorski rad koordinatora/ki programa sa odabranim stažistima/kinjama.
Program stažiranja ne znači zasnivanje radnog odnosa niti je plaćen.

KO MOŽE UČESTVOVATI?

Za program stažiranja mogu konkurisati: studenti/kinje završnih godina studija (redovnih ili postdiplomskih) i oni koji/e su diplomirali/e ili magistrirali/e godinu dana od dana objavljivanja ovog konkursa, i to iz oblasti društvenih nauka.

Konkurs je otvoren do 20. oktobra 2013, do 16h, a prijave za učešće u programu (biografija+motivaciono pismo) se šalju na info@cgo-cce.org, sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS ZA STAŽISTU/KINJU”. Ukoliko se prijavljujete za dva ili više programa, brojevima od 1 do 4 naznačite prioritete. Kasnije pristigle prijave neće biti razmatrane. Biće kontaktirani samo kandidati/kinje koji uđu u uži krug izbora.

Odluka o izboru 6 stažista/kinja biće objavljena 22. oktobra 2013. na sajtu CGO-a. Stažiranje traje od 23. oktobra do 23. decembra 2013.

Prijavite se i budite dio CGO tima!

Ponovo bez kriterijuma i na štetu Budžeta i onih koji rade

Centar za građansko obrazovnje (CGO) je od početka uspostavljanja radnih grupa za pripremu pregovora sa EU ukazivao na selektivnost i nepostojanje jasno definisanih kriterijuma za finansiranje rada ovih radnih grupa, ali i jednog centralizovanog budžeta za ove svrhe, kako bi zainteresovana javnost redovno pratila troškove.

Naime, tvrdili smo da je neprimjereno da neki članovi radnih grupa budu isplaćeni za svoj rad, a neki ne, kao i da te isplate budu različite, bez suštinskih mjerila učinka ili nekih drugih objektivnih kriterijuma. Dodatno, treba podsjetiti i da svi predstavnici NVO sektora potpuno volonterski doprinose radu ovih radnih grupa, pri čemu su zbog loših normativnih rješenja čak uskraćeni i za odlazak na bilatralne sastanke koji se održavaju u Briselu.
»

Škola ljudskih prava u posjeti Upravi policije

Polaznici/e XVIII generacije Škole ljudskih prava, koju organizuje Centar za građansko obrazovanje (CGO), uz podršku Norveškog ministarstva inostranih poslova, posjetili su danas Upravu policije, u okviru praktičnog dijela nastave dobivši tako mogućnost da se upoznaju sa funkcionisanjem, nadležnostima i djelovanjem Uprave policije, Centra bezbjednosti Podgorice, kao i Pritvorske jedinice.

Program rada XVIII generacije podrazumijeva pored širokog teorijskog i praktičnog znanja o konceptu ljudskih prava, i posjetu institucijama koje se bave promocijom i zaštitom ljudskih prava. Jedna od tih institucija, koja je prepoznata kao važan činilac zaštite i unaprijeđenja prava građana/ki jeste i Uprava policije, koja je omogućila posjetu učesnika/ca Škole ljudskih prava i upoznala ih sa njenim nadležnostima, organizacijom i djelovanjem. »