Škola ljudskih prava – XVIII generacija

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje OGLAS za polaznike XVIII generacije

ŠKOLE LJUDSKIH PRAVA

- škole za izučavanje ljudskih prava od teorije do prakse

Školu čini 3 modula u ukupnom, ali intezivnom, trajanju od nedjelju dana tokom kojih se kroz brojna predavanja, radionice, projekcije filmova i forum teatar uči i diskutuje o različitim temama iz oblasti ljudskih prava. Sve troškove Škole pokriva CGO, uz podršku norveškog Ministarstva inostranih poslova, kroz regionalni projekat obrazovanja za ljudska prava i aktivno građanstvo na zapadnom Balkanu.

Škola ljudskih prava pruža široko teorijsko i praktično znanje o konceptu ljudskih prava, afirmiše kulturu ljudskih prava, inspirišući i motivišući ljude da se zalažu za svoja prava, kao i za prava onih koji nijesu u mogućnosti da to urade sami i osnažuje ih da imaju direktniji uticaj u društvu u budućnosti.

Pravo prijave imaju svi zainteresovani kandidati/kinje uzrasta od 16 do 19 godina bez obzira na pol, nacionalnost, vjeru ili uvjerenja uz naznaku da prednost imaju aktivisti podmlatka političkih partija, nevladinih organizacija, mladi lideri/ke, volonteri/ke i pojedinci/ke koji pokazuju visok stepen društvenog aktivizma.

Sa polaznicima će raditi stručni predavači koji će kroz prezentacije, radionice i projekcije filmova obraditi širok spektar tema iz oblasti ljudskih prava.

Nakon završene Škole učesnici dobijaju diplomu i stiču pravo na dalje usavršavanje.

Ukoliko želite da saznate, da čujete druge, da razumijete različite, a otvoreni ste, hrabri, stalo vam je do sredine u kojoj živite i hoćete da doprinesete razvoju kulture ljudskih prava u Crnoj Gori nova Škola ljudskih prava je izbor za vas!

Zainteresovani kandidati/kinje mogu podnijeti prijavu sa kraćom biografijom najkasnije do 30. septembra 2013, na adresu:

Centar za građansko obrazovanje
(za “Školu ljudskih prava”)
Njegoševa 36, I sprat, 81 000 Podgorica
Tel/Fax: 020 / 665 112
E-mail: info@cgo-cce.org

Stručno usavršavanje u mađarskoj Vladi

Vladimir Vučković, asistent na programima u Centru za građansko obrazovanje (CGO), dobitnik je stipendijskog programa Ballasi Balint 2013 u cilju stručnog usavršavanja u Ministarstvu pravde i državne uprave Republike Mađarske.

Program stipendija Ballasi Balint je inicirao Tibor Navracsics, potpredsjednik vlade i ministar pravde i državne uprave Republike Mađarske prije par godina, a Vladimir Vučković je prvi dobitnik ove prestižne i veoma korisne stipendije iz Crne Gore. On će, u okviru tog programa, od 16. septembra do 16. decembra 2013. obavljati stručnu praksu u mađarskoj Vladi i imati na taj način priliku da se detaljno upozna sa funkcionisanjem državne uprave jedne od država članica Evropske unije, a kasnije sa tim znanjima i iskustvima da pomone daljem razvoju programa u CGO-u. »

Tužioci treba odgovornije da postupaju u radu

Centar za građansko obrazovanje (CGO) cijeni da obustavljanje prekršajnog postupka protiv Mila Kadije, optuženog za diskriminaciju po osnovu nacionalne i vjerske pripadnosti, zbog nepojavljivanja predstavnika cetinjskog Osnovnog državnog tužilaštva, kojem je ovlašćenja u predmetu Kadije predalo Više tužilaštvo u Podgorici, a koje je iniciralo i podizanje optužnice, stvara opravdan osnov vjerovanja u neprofesionalno ponašanje tužioca, a svakako ne doprinosi uspostavljanju klime tolerancije i suzbijanja diskriminatornog ponašanja.

S obzirom da tužioci imaju jednu od ključnih uloga u sprovođenju pravde, javnost treba da zna iz kojeg razloga se državni tužilac nije pojavio na suđenje, čime je kompletan postupak opstruirao. Pored toga što mu je uredno dostavljen poziv, državni tužilac se morao pojaviti na suđenje po službenoj dužnosti, kao i zbog samog karaktera prekršajnog postupka. Naknadno dostavljena molba za povraćaj predmeta u pređašnje stanje, koja je samo nekoliko dana od donošenja odluke sudije Jovović, upućena od strane Osnovnog državnog tužilaštva, predstavlja naknadnu pamet tužilaštva, a ne adekvatno pravno sredstvo. Iz tog razloga se ovakvo ponašanje tužilaštva može tumačiti kao dodatno odugovlačenje postupka, iako je do sada trebao biti pravosnažno okončan. »

Ministarstvo finansija dostavilo i podatke o naknadama po osnovu članstva u upravnim odborima

Centar za građansko obrazovanje (CGO) dobio je od Ministarstva finansija, pored podataka o neto platama i naknadama po drugim osnovama koji su traženi za potrebe istraživanja CGO-a “Koliko su rukovodioci u organima državne uprave zaradili u 2012?”, i podatke o naknadama koje su rukovodioci ovog Ministarstva ostvarili po osnovu članstva u različitim upravnim odborima.

Projekat “Koliko su rukovodioci u organima državne uprave zaradili u 2012?” osmišljen je u okviru potprograma CGO-a Odgovornost i transparentnost vlasti sa ciljem da doprinese podizanju svijesti o odgovornom trošenju novca iz Budžeta Crne Gore. S tim u vezi, specifični cilj ovog projekta bio je utvrđivanje visine novčanih iznosa koji su rukovodioci u organima državne uprave ostvarivali za vrijeme obavljanja svojih dužnosti tokom 2012, kao i bilo kakvih drugih dodatnih nadoknada za isti period a na teret budžeta Crne Gore. Te podatke je CGO prikupio, shodno odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacijama, od 3.06 do 25.07.2013, a objavio na konferenciji za medije 26.07. 2013. Samim projektom je inicijalno obuhvaćeno 45 državnih organa, od kojih još 4 nije pružilo tražene informacije (prvobitno je bilo 6, ali je Ministarstvo finansija poslalo kompletne podatke 21.08.2013, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva 29.08.2013 istovremeno ih i javno objavljujući). CGO je juče dobio rješenje i od Ministarstva prosvjete i sporta da će podatke dostaviti nakon uplate takse od strane CGO-a, što bi uskoro trebalo da rezultira istraživanjem koje će imati podatke iz svih ministarstava. »

Rasvijetliti sudbinu svih nestalih

U susret Međunarodnom danu nestalih, koji se obilježava 30. avgusta, Centar za građansko (CGO) obrazovanje podsjeća da su države i društva postjugoslovenskih zemalja dužni neprestano i posvećeno raditi na rasvjetljavanju sudbine svih stradalih tokom ratova devedestih godina.

Pravna, ali i ljudska, je obaveza učiniti sve da podaci o grobnicama i mjestima stradanja na teritoriji svake od zemalja budu pronađeni. Nažalost, i danas, dvije decenije od ratova koji su se dogodili u regionu, mi i dalje govorimo o hiljadama nestalih lica na ovim prostorima.

Prema podacima Međunarodnog crvenog krsta 34 886 lica je nestalo u periodu 1991-2001. Za posmrtnim ostacima 11 859 osoba se još uvijek traga, od čega je 10 190 osoba čija je sudbina i dalje nepoznata, a za 1 669 nestalih su poznati podaci o stradanju ali posmrtni ostaci nijesu pronađeni. »