Zašto organi javnog sektora neujednačeno primjenjuju Zakon o slobodnom pristupu informacijama?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ukazuje da se Zakon o slobodnom pristupu informacijama i dalje ne doživljava od svih organa javnog sektora kao obavezujući pravni akt, što posljedično vodi i neujednačenoj primjeni istog, ali i ugrožavanju prava javnosti da dobije podatke od javnog značaja.

CGO je, kroz projekat „Jednake šanse za sve medije u Crnoj Gori?“, istraživanjem koje je imalo za cilj da utvrdi koliko se sredstava iz Budžeta izdvaja po osnovu pružanja usluga, specijaliziranih usluga ili po drugim osnovama uplaćuju novčana sredstva medijima, agencijama za odnose sa javnošću, produkcijskim kućama i agencijama za istraživanje javnog mnjenja uputio zahtjeve za pristup informacijaam 251 organu javnog sektora. Na zahtjev je pozitivno odgovorilo 169 organa javnog sektora, odnosno 69.64%. Od tog broja, 98 organa je imalo troškova u po nekom od navedenih osnova a isti iznose ukupno 2.196.739,00 EUR (po podacima dostavljenim CGO-u). »

Uručene diplome polaznicima XXIV genercije Škole demokratije

U Podgorici su večeras svečano uručene diplome polaznicima XXIV generacije Škole demokratije, koju organizuje CGO uz podršku fondacije Friedrich Ebert. Polaznicima koji su uspješno završili program diplome je uručila Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a i prof. dr Radovan Radonjić, voditelj Škole.

Cilj škole je da se putem obrazovanja i informisanja polaznika o demokratiji, njenim vrijednostima i načinima njenog ostvarivanja doprinese podizanju opšteg nivoa demokratske kulture u Crnoj Gori. »

Crnogorsko ostvarenje otvara V jubilarni Festival filma o ljudskim pravima UBRZAJ 2014

Centar za građansko obrazovanje (CGO) će, na Međunarodni dan ljudskih prava, 10. decembra otvoriti jubilarni peti Festival filma o ljudskim pravima UBRZAJ 2014 u Crnogorskom narodnom pozorištu (CNP).

Festival filma o ljudskim pravima Ubrzaj, prvi i jedni takve vrste u Crnoj Gori, stvara mogućnost da se posredstvom filma doprinese podizanju svijesti građana i građanki o važnosti ljudskih prava i njihove zaštite i unaprijeđenja, kao i vrijednosnog okvira koji podstiče harmonične odnose među različitima po bilo kojem osnovu. »