Promovisana “Knjiga o ljubavi”

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv fašizma, antisemitizma i ksenofobije, koji se obilježava 9. novembra širom Evrope, Centar za građansko obrazovanje (CGO), sinoć je, u Kulturno informativnom centru „Budo Tomović“, organizovao promociju “Knjige o ljubavi”, autora Ibrahima Čikića.

Tamara Milaš, saradnica na programima u CGO-u, prilikom otvaranja promocije podsjetila je: „Ne tako davno i na našim prostorima, fašističke ideje dovele su do oružanih sukoba i teških kršenja ljudskih prava, a odnijele su i na hiljade ljudskih života. Na talasu takvih ideja su bili i oni koji su podvrgli i Ibrahima Čikića strahovitoj torturi i mučenju“.

cgo-cce-ibrahim-cikic (2) »

Ojačani kapaciteti NVO za sprovođenje antikoruptivnih projekata

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je danas završio drugi modul petodnevnog treninga za predstavnike tri nevladine organizacije čiji su projekti podržani kroz program Misli lokalno-djeluj lokalno!-borba protiv korupcije na lokalnom nivou.

Cilj treninga bio je da se ojačaju kapaciteti lokalnih nevladinih organizacija koje će u narednom periodu, kroz podržane projekte, sprovoditi različite aktivnosti u cilju borbe protiv korupcije, u sredinama u kojima rade i djeluju, odnosno u konkretnom slučaju u Podgorici, Danilovgradu, Nikšiću i Cetinju.

cgo-cce-trening-ipa »

Predizborna prizma TVCG

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je danas predstavio rezultate monitoring izvještaja Predizborna prizma TVCG – monitoring informativnog programa javnog servisa TVCG tokom predizborne kampanje za parlamentarne izbore i lokalne izbore u Andrijevici, Budvi, Gusinju i Kotoru 2016.

Svetlana Pešić, saradnica na programima u CGO-u, u uvodnom dijelu je istakla da je “glavni cilj izvještaja informisanje javnosti o izvještavanju TVCG tokom predizborne kampanje i podsticanje diskusije o objektivnosti i kvalitetu izvještavanja na TVCG kao servisu svih građana Crne Gore, ali i potrebi inoviranja načina postojećeg izvještavanja o izborima”. Pešić je pojasnila: ’’Monitoring izvještaj daje pregled zastupljenosti političkih aktera u analiziranom periodu na javnom servisu, preciznije na TVCG, kao i načina predstavljanja aktera u ključnim informativnim emisijama tokom predizbornog perioda i izborne šutnje i to kroz minutažu, kontekst, ton, teme koje su bile u fokusu i poštovanje Kodeksa novinara, ali i izbornog i medijskog zakonodavstva’’.

cgo-cce-predizborna-prizma-tvcg »

Mladi u Crnoj Gori – društveni dekor ili društveni kapital?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je, danas, u saradnji sa fondacijom Friedrich Ebert (FES) predstavio nalaze istraživanja na temu: Mladi u Crnoj Gori – društveni dekor ili društveni kapital?

Mina Kalezić, asistentkinja na programima u Centru za građansko obrazovanje (CGO), objasnila je da je opšti cilj projekta Mladi u Crnoj Gori – društveni dekor ili društveni kapital?, u okviru kojeg je sprovedeno istraživanje, doprinos osnaživanju mladih i njihovo aktivno učešće u promociji vrijednosti Evropske unije i demokratskih reformi. “Specifični cilj projekta je podizanje svijesti javnosti i zainteresovanih strana o pitanjima mladih i omladinskim perspektivama, kao i jačanje kapaciteta mladih za aktivno učešće u društvenim i političkim procesima”, navela je Kalezić.

cgo-fes-mladi »

Težak put do dijaloga i saradnje NVO političkih partija

Centar za građansko obrazovanje (CGO), u saradnji sa fondacijom Friedrich Ebert (FES) danas je, organizovao konferenciju na temu Reprezentativna i participativna demokratija u Crnoj Gori.

Konferenciju je otvorila Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO koja je istakla da je namjera konferencije “da podstakne direktan dijalog između dvije vrlo uticajne strukture u crnogorskom kontekstu – predstavnika političkih partija i nevladinih organizacija – kako bi se osvrnuli da neka od pitanja koja dosta dugo boje crnogorski javni diskurs a ostaju nedovojno razrađena, a samim tim i sklona manipulacijama”. Ona je dalje ocijenila: “U modernim demokratijama, koja su nastale odvajanjem privatnog i javnog, države i društva, sinergija u djelovanju političkih partija i civilnog društva nije tema. Ali, jeste tema u društvima poput crnogorskog u kojem nijesmo još došli do faze odvajanja privatnog i javnog, u kojem nijesmo uspostavili odgovornost donosilaca odluka ni prema onima koji su ih izabrali niti prema javnom interesu, i u kojem se još uvijek autonomni kritički izraz plaća ugrožavanjem privatnosti i pokušajima diskreditacije ličnosti”. Ona je podsjetila da se građanska participacija u Crnoj Gori još uvijek, dominantno, izražava kroz aktivizam građanskih odnosno nevladinih organizacija, ali da se “na žalost, doprinos NVO sektora još uvijek ne sagledava kao potencijal, niti se lako grade partnerski odnosi između NVO, države i političkih partija. koji mogu doprinijeti povećanju stepena kvaliteta, odgovornosti i transparentnosti političkih odluka i javnog interesa.” Ona je ukazala da je “djelovanje nevladinih organizacija u Crnoj Gori netipično za neke zemlje regiona, a posebno za države razvijene zapadne demokratije. Ali, to je zapravo tipična uloga nevladinih organizacija u društvima koji imaju deficitarnu demokratiju odnosno koja još nijesu izgradila funkcionalan sistem vladavine prava, poput Crne Gore”.

cgoparticipativna »