Održan prvi Evropski kafe za mlade

Roman Hloben, ambasador Republike Slovačke u Crnoj Gori, bio je večeras gost prvog Evropskog kafea za mlade, koji je organizovao Centar za građansko obrazovanje (CGO) u saradnji sa Evropskim alternativama (European Alternatives), i govorio o “EU – 60 godina nakon Rimskog ugovora”.

Evropski kafe za mlade je otvorila Ana Nenezić, koordinatorka programa Evropeizacija i demokratizacija u CGO-u, koja je istakla da je “evropsko jedinstvo započelo kao san nekolicine, a preraslo je u nadu mnogih. U trenucima dok EU prolazi kroz brojne krize i unutrašnji proces reformi, treba ukazati na postignute rezultate i vrijednosti oko kojih su se udružile države članice.“ Ona je podsjetila da je Brexit, uz druge izazove, uzdrmao temelje Unije, ali i “doprinio da se jače i odlučnije zagazi u neophodne promjene koje će učiniti EU snažnijom. Korak u tom pravcu je i potpisivanje Rimske deklaracije od strane lidera 27 država članica, Evropskog savjeta, Evropskog parlamenta i Evropske komisije, upravo na 60. godišnjicu potpisivanja Rimskog ugovora“. Nenezić je ocijenila da će dalja pozicija Crna Gora koja je duboko zašla u proces pregovora i postigla određene rezultate “zavisiti u velikoj mjeri od dinamike rješavanja internih pitanja u Uniji. Međutim, to ne smije biti alibi za «zamor» od reformi u Crnoj Gori. Jer, naši rezultati će zavisiti isključivo od kvaliteta rada donosilaca odluka, njihove posvećenosti i odgovornosti, i zato nema opravdanja za sve uočljivije usporavanje suštinskih reformi u crnogorskom društvu“.

cgo-cce-eu-kafe-mladi (1) »

“Uspavani” studenti su proizvod sistemskog gušenja kritičke misli u visokom obrazovanju

Centar za građansko obrazovanje (CGO), čestita svim studentima i studentkinjama 4. april – Dan studenta. CGO smatra da ni ove godine nema mnogo razloga za slavlje, jer nije došlo do pomaka u unaprijeđenju položaja i uloge studenata u crnogorskom društvu.

Crnogorski studenti i studentkinje ovaj dan dočekuju u dubokoj krizi obrazovnog sistema, koja im ozbiljno ograničava šanse za zapošljavanje, jer se posao sve teže nalazi sa onim kvalifikacijama koje stiču kroz formalno obrazovanje. Glas mladih se incidentno čuje, a još incidentnije posluša, pa se tako i tekući društveni i politički procesi oblikuju bez učešća mladih. Crnogorski studenti i studentkinje se danas ne vide kao akteri i nosioci društvenih i političkih promjena u svojoj zemlji.

cgo-cce-dan-studenata- »

Izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju da budu predmet širokog društvenog dijaloga

Centar za građansko obrazovanje (CGO) cijeni da jedan broj prijedloga na kojima Ministarstvo prosvjete insistira, kad je riječ o tekućim izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, predstavljaju radikalne i potencijalno opasne primjene koje mogu dalje naštetiti ionako lošem kvalitetu visokog obrazovanja u Crnoj Gori.

Prvo, Ministarstvo prosvjete predlaže ukidanje postojećeg Savjeta za visoko obrazovanje i osnivanje novog tijela – Agencije za obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, koja bi suštinski bila potpuno zavisna od Ministarstva prosvjete. Namjerno se izbjegavaju odredbe o strukturi te Agencije, izbora njenih članova, kao i načina rada, tako da bi u konačnici mogli dobiti Agenciju sa nevjerovatno velikim ovlašćenjima u uređenju prostora visokog obrazovanja a bez zakonskog određenja ko će biti u toj Agenciji i donositi takve ključne odluke. Ovo je neočekivan i opasan korak unazad i CGO se nada da će do konačne verzije ipak biti prilagođen potrebama javnog interesa. CGO vjeruje da ovakva ovlašćenja nove Agencije moraju biti praćena i adekvatnom zakonom definisanom odgovornošću i transparentnošću njenog rada, ali i inkluzivnošću svih zainteresovanih strana koji će obezbijediti kompetitivnost i legitimitet izbora ključnih organa same Agencije, a samim tim i njenu nezavisnost i efektivnu sposobnost da odgovori na obim i složenosti planiranih nadležnosti. Konkretnije, CGO predlaže da se uspostavi Savjet ove Agencije koji bi nakon javnog konkursa za određene stručne profile i društvene sektore, a koji uključuju i predstavnika NVO iz oblasti obrazovanja shodno proklamovanoj državnoj politici Crne Gore o saradnji sa NVO sektorom, birala Skupština, kao što je to već praksa i za brojna slična tijela koja su različitom dinamikom doprinosila ili doprinose nezavisnosti takvih organa. Vlada ne bi smjela ekskluzivno imenovati članove Agencije, jer je i sama osnivač državnog univerziteta, a Agenciju treba da svi akteri visokog obrazovanje podjednako doživljavaju kao nezavisan i samostalan organ koji predstavlja pluralizam društvenih napora u pravcu unaprijeđenja kvaliteta visokog obrazovanja i rada svih visokoobrazovnih ustanova u Crnoj Gori. »

Izvještaj s konferencije za medije povodom objavljivanja Deklaracije o zajedničkom jeziku

S početkom u 12 sati u Media centru (Kolodvorska 3) u Sarajevu održana je konferencija za medije povodom objavljivanja teksta Deklaracije o zajedničkom jeziku.

Tekst Deklaracije o zajedničkom jeziku i njene ciljeve predstavili su profesor Enver Kazaz, književnica Ivana Bodrožić, Vladimir Arsenijević iz Udruženja Krokodil, pisac i novinar Balša Brković i Borka Pavićević, direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju.

Vladimir Arsenijević je pozdravio sve prisutne u ime organizatora Udruženja KROKODIL i nevladine organizacije ForumZFD. “Nakon serije regionalnih konferencija projekta JEZICI I NACIONALIZMI, koje su prošle godine održane u Podgorici, Splitu, Beogradu i Sarajevu, preko trideset lingvista i ‘ljudi od pera’ sastavilo je Deklaraciju o zajedničkom jeziku u namjeri da se podigne svijest i aktivno utiče na postojeće nacionalističke jezičke prakse u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Srbiji. Cilj nam je dekonstrukcija neprirodnog stanja koje je posljedica tijesnih veza identitetskih politika i lingvističke nauke. Inicijativa je potekla od mladih ljudi iz Sarajeva kako bi se podstakla pozitivna promjena u društvu” rekao je Arsenijević. Za kraj, napomenuo je kako je preko dvije hiljade ljudi potpisalo Deklaraciju za samo 20 sati od objavljivanja na sajtu www.jezicinacionalizmi.com.

cgo-cce-deklaracija »

Nastavlja se saradnja Festivala UBRZAJ i prestižnog Movies that Matter

Direktor Festivala filma o ljudskim pravima UBRZAJ, Miloš Knežević, učestvuje na šestodnevnom edukativnom programu pod nazivom “Cinema without Borders” (Bioskop bez granica) koji se organizuje u okviru Festivala Movies that Matter od 24. do 29. marta 2017. u Hagu, u Holandiji. Ovo je nastavak ranije saradnje i podrške prestižnog Movies that Matter Festivalu UBRZAJ, koji organizuje Centar za građansko obrazovanje (CGO).

Cilj samog programa jeste da učesnicima, koji već imaju iskustva u aktivizmu za ljudska prava, organizaciji kulturnih događaja ili u filmskoj industriji, ali i onima koji tek ulaze u avanturu promocije ljudskih prava kroz filmski izraz, pruži praktične informacije kako da svoj rad unaprijede. Dodatno, program nudi platformu za razmjenu iskustava iz oblasti kinematografije, kreiranja sadržaja festivala koji targetiraju raznovrsnu publiku i načina njihovog finansiranja. Movies that Matter nastoji da ovakvim inicijativama inspiriše i pomogne učesnicima da što bolje razviju festivale u svojim zemljama. Knežević je jedini učesnik sa zapadnog Balkana ovog kompetitivnog i intenzivnog programa, a pored njega, na programu su i različiti akteri iz svijeta filmske industrije iz Istočne Evrope, Azije, Afrike i Južne Amerike.

cgo-cce-milos-knezevic »