Zapošljavanjem do inkluzije

U okviru projekta Zapošljavanjem do inkluzije, Centar za građansko obrazovanje (CGO) je zaposlio tokom aprila osam lica sa invaliditetom na šest mjeseci, a oni će biti, u okviru svojih radnih zadataka, raspoređeni u sedam nevladinih organizacija i jednoj nezavisnoj instituciji. Projekat se realizuje uz podršku Zavoda za zapošljavanje.

Preciznije, partneri iz civilnog društva i iz institucija u kojima će zapošljena lica sa invaliditetom raditi u narednih šest mjeseci su iz tri crnogorske opštine. Tako iz Nikšića u ovom dijelu projektnih aktivnosti učestvuju SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić i Udruženje paraplegičara Nikšić, a iz Danilovgrada je to Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama Crne Gore «Rastimo zajedno». U Podgorici će ova lica raditi u NVO Juventas, Akciji za ljudska prava (HRA), Centru za istraživačko novinarstvo (CIN) i u CGO-u. Takođe, u ovom dijelu projektnih aktivnosti učestvuje i institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda u kojoj će svoj radni angažman imati jedno lice.
»

Uspješno zaključen rad IX ciklusa programa “Edukacijom do mira”

U Centru za građansko obrazovanje (CGO) su uručene potvrde o uspješno pohađanom programu za 51 polaznika/cu upravo završenog devetog ciklusa programa “Edukacijom do mira”.

Program je i ovog puta naišao na izuzetno veliko interesovanje građana i građanki kako iz Podgorice, tako i iz drugih gradova Crne Gore, a obilježile su ga raznovrsne i podsticajne radionice, uz materijale koji su predstavljali izbor iz ključnih tema o kojima je pred međunarodnom javnošću govorio Prem Ravat, svjetski priznat stručnjak u ovoj oblasti. Svaka radionica sastojala se od nekoliko video priloga, vremena za razmišljanje i pratećeg materijala za čitanje.

pep ix (1)1 »

Završene obuke za komunikacione vještine u Podgorici i Bijelom Polju

Ukupno 60 kandidata iz centralne, sjeverne i južne regije upoznalo se sa svijetom komunikacija

Za ukupno 60 kandidata iz cijele Crne Gore, koji su učesnici projekta „Znanje i vještine za posao!“, završen je prvi krug obuka iz oblasti komunikacija iz takozvanih mekih vještina. Ulaskom u svijet komunikacija, u prethodna dva vikenda, nezaposleni visokoškolci su stekli osnovne prezentacijske vještine, naučili kako da funkcionišu u timu, rješavaju konflikte, kako da se pripreme za intervju za posao, te savladali osnove odnosa sa javnošću i komunikacije na društvenim mrežama.

Jedan od kandidata, Aleksandar Bulatović iz Mojkovca, ocijenio je obuku kao veoma korisnu i uspješnu. „Pored toga sto sam naučio mnogo detalja, koji su veoma važni, kako bih na najbolji mogući način prezentovao sebe, za svaku pohvalu je i profesionalni, a ništa manje i prijateljski odnos predavača. Takođe, interakcija između nas – slušalaca i predavača, bila je na veoma visokom nivou, što vodi zaključku da su prezentacije i način izlaganja bili zanimljivi i primamljivi. Stoga, zaista sam ispunjen što sam imao tu čast da budem dio ove grupe i ovog treninga, i samim tim i proširim svoja znanja i vidike iz ove oblasti“, kazao je Aleksandar.

cgo-cce-represent »

Kako do djelotvornog obrazovanja za ljudska prava – dileme i rješenja

Centar za građansko obrazovanje (CGO), u okviru projekta Obrazovanjem za ljudska prava! koji je podržala Komisija za dodjelu dijela prihoda od igara na sreću, organizovao je danas konferenciju Kako do djelotvornog obrazovanja za ljudska prava – dileme i rješenja.

Konferenciju je otvorila Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a uz osvrt o značaju obrazovanja za razvoj kulture ljudskih prava i aktivnog građanstva. Ona je ocijenila da «nema stvarnih iskoraka niti održivog demokratskog razvoja ni u jednom društvu bez aktivnog, svjesnog i politički obrazovanog građanina. Građanina koji zna kako društvu u kojem živi i stvara funkcioniše, koja su njegova prava i obaveze, i kako da svojim aktivizmom učestvuje na oblikovanje društvenih promjena.»

Prof. dr Radovan Radonjić, akademik, podsjetio je na Platona koji je razliku između čovjeka i države vidio samo u obimu. „Kakav je čovjek, takva je i država. Zapitajmo se svako za sebe što mi to unosimo u državu od koje tražimo da smo zaštićeni, i s pravom tražimo od nje zaštitu i pomoć onda kada nam je potrebna. Mislim da smo na tom polju svi veoma slabi. Moramo više promišljati kako da konstituišemo državu po mjeri standarda društava kojih ćemo se svi pridržavati a do takve države vodi dug i veoma ozbiljan put“, naglasio je Radonjić. On je podsjetio i na problem nedovoljne društvene odgovornosti: „Svako od nas bi želio bi da ima svoj pravac, ali niko od nas neće da preuzme odgovornost za pravac kormila puta kojim se kreće. U borbi za najviše i najbitnije ciljeve mi možemo biti često nedostojni i ulagivači.“ Radonjić je ukazao i da je srž mnogih naših problema koliko u obrazovnom sistemu toliko i u prožimajućim interesima, i podvukao značaj obrazovanja za demokratsko građanstvo.

cgo-cce-obrazovanje-za-ljudska-prava (5) »

Okončane prakse u okviru projekta „Aktivni studenti za održiv razvoj“

Deset odabranih studenata/studentkinja u okviru projekta „Aktivi studenti za održivi razvoj“ završilo je uspješno jednomjesečnu praksu u Institutu Alternativa i Daily Press-u. Polaznici/ce ovog programa su prethodno imali studijske posjete projektnim partnerima, kao i radionice o osnovama javnih politika i objektivnom novinarskom izvještavanju.

Kroz ovaj projekat, pet politikologa je obavljalo praksu u NVO Institut Alternativa, a pet novinara u okviru portala Vijesti, gdje su imali priliku da rade sa mentorima i upoznaju se sa važnim aspektima rada u nevladinim organizacijama i medijima, kao bitnim akterima društvenog razvoja. Rezultati rada stažiranja su deset novinskih članaka koje su proizveli studenti novinarstva, kao i 5 dokumenata javnih politika, pripremljenih od strane studenata politikologije.

Aktivni-studenti-za-odrzivi-razvoj-oglas-fb-insta »