Studentima treba upis, a ne performans Vlade i UCG

Centar za građansko obrazovanje (CGO) smatra da spor Univerziteta Crne Gore (UCG) i Vlade Crne Gore oko mjesta izvođenja nastave na Visokoj medicinskoj školi, čije je sjedište do sada bilo u Beranama, ima svoju političku i pravnu dimenziju, a da štetu trpe studenti i studentkinje koji tu već studiraju ili žele da studiraju.

Kad je riječ o političkoj dimenziji, jasno je da Vlada Crne Gore ima interes i zbog postojeće socio-ekonomske situacije, odnosno pokušaja čuvanja “mira u kući”, i dalje mobilizacije glasačkog tijela da insistira na tome da Visoka medicinska škola ostane u Beranama, a da iza toga ne stoji nikakva dugoročnija i promišljenija strategija. Ni samom UCG nijesu ranije smetala politička postavljenja ili pročišćenja, u čemu je njegovo rukovodstvo do sada odlično sarađivalo sa Vladom. »

Dvadesetdvije godine od genocida u Srebrenici

Povodom 11. jula – Dana sjećanja na genocid u Srebrenici, Centar za građansko obrazovanje (CGO) odaje poštovanje žrtvama tog zločina i podsjeća da srebrenička tragedija ne smije biti zaboravljena, već da sjećanje na žrtve u Srebrenici mora postati dio obavezne kulture sjećanja, ali i da je neophodno da pravda stigne sve one koji su odgovorni za ovaj zločin.

Genocid u Srebrenici predstavlja najmasovniji zločin izvršen na tlu Evrope poslije II svjetskog rata, kada su pripadnici vojske bosanskih Srba od 11. do 19. jula 1995. sistematski ubili najmanje 7, 800 nenaoružanih Bošnjaka starosti od 14 do 70 godina. Zločini koji su u julu 1995. počinjeni u Srebrenici bili su predmet devet suđenja pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, a nedavno je Apelaciono vijeće holandskog suda potvrdilo da Holandija snosi djelimičnu odgovornost za smrt 300 muslimana koji su ubijeni u Srebrenici, a koji su se nalazili unutar zaštićene UN zone, u bazi u Potočarima.

Dan-sjecanja-na-genocid-u-Srebrenici2 »

Vlada potvrdila da je podrška u ukupnoj populaciji ispod 60 odsto

Centar za građansko obrazovanje (CGO), povodom saopštenja Vlade Crne Gore, koje potpisuje Služba za odnose sa javnošću, prije svega, izražava zadovoljstvo što Vlada na najvišem nivou otvara dijalog o važnom segmentu evropskih integracija – legitimnosti tog procesa koji se ogleda kroz podršku javnosti.

Takođe, CGO se zahvaljuje Vladi Crne Gore na ovom zasigurno neplaniranom ali nedvosmislenom priznanju uticaja CGO-a, kroz učinjen napor da se pokuša demantovati dio tvdnji koje je Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a, iznijela u emisiji «Direktno», na TV Vijesti. Nije zgoreg podsjetiti i da su te tvrdnje iznijete pred visokim vladinim zvaničnikom koji ih tokom trajanja emisije nije ni pokušao demantovati.

Istovremeno, teško se oteti utisku da povod i način ovog reagovanja nijesu dobar pokazatelj dijaloškog kapaciteta i otvorenosti Vlade prema NVO kao partnerima u ovom procesu kada te NVO imaju kritički pristup.

Izvršna direktorka CGO-a nije u emisiji polemisala sa Delegacijom EU nego sa Vladom Crne Gore koja je imala svog predstavnika, pa nema potrebe ni da Vlada uvodi druge aktere u svoje reagovanje.

cgo-cce-podrska-eu »

Retorička posvećenost evropskim integracijama mora biti vidljiva kroz učinkovitost institucija

Prvu petoljetku crnogorskih pregovora sa Evropskom unijom (EU) obilježila je uspješna zakonodavna aktivnost, ali i nedostatak političke volje u sprovođenju reformi i nespremnost da se proces evropskih integracija učini inkluzivnijim.

To je danas ocijenjeno na konferenciji “Prva petoljetka crnogorskih pregovora sa EU”, koju je organizovao Centar za građansko obrazoavanje (CGO) u saradnji sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert.

Izvršna direktorka CGO-a, Daliborka Uljarević, ocijenila je da retorička posvećenost evropskim integracijama mora biti vidljiva kroz učinkovitost institucija koje vode ovaj proces i, kako je navela, uspostavljanje ograničenja u odnosu na formalne i neformalne donosioce odluka.

cgo-cce-petoljetka (2) »

Imenovanje Vlahović za ambasadorku ugrožava ugled države Crne Gore

Centar za građansko obrazovanje (CGO) konstatuje da je odluka Vlade Crne Gore da postavi Sanju Vlahović za ambasadorku Crne Gore u Italiji pokazatelj odnosa vlasti prema vrijednostima koje promoviše a koje nijesu zasnovane na znanju niti na akademskoj časti.

Istovremeno, ovo je pokazatelj kako je interes jedne partije nadvladao državni interes. A u državnom je interesu da Crnu Goru predstavljaju u diplomatiji lica koja pored formalno-pravnih uslova imaju i niz drugih neupitnih kvaliteta, a ne ona koja su nedostojna te funkcije. »