Komesar SE za ljudska prava pozvao države da preuzmu vlasništvo nad Inicijativom REKOM

Komesar Savjeta Evrope (SE) za ljudska prava pozvao je države da podrže osnivanje Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava počinjenim na teritoriji bivše Jugoslavije od januara 1991. do decembra 2001. godine (REKOM).

U izveštaju „Nestale osobe i žrtve prisilnih nestanaka u Evropi”, objavljenom 22. februara 2017. godine, Komesar je ukazao da je REKOM-u neophodna politička podrška jer su „utvrđivanje istine o teškim kršenjim ljudskih prava i prisilnim nestancima, kao i uvažavanje i sjećanje na žrtve ovih zločina ključni za dostizanje trajnog mira i pomirenja“.

rekom »

Da li spomenik može nadomjestiti neprocesuiranje zločina?

Povodom 27. februara, 24 godine od zločina u Štrpcima, Centar za građansko obrazovanje (CGO) želi odati počast nevinim žrtvama, ali i podsjetiti na odgovornost institucija za ovaj zločin, jer ni do danas nijesu adekvatno procesuirani svi izvršioci, niti nalogodavci i inspiratori.

Zločin u Štrpcima se dogodio na Željezničkoj stanici Štrpci, 27. februara 1993.godine, kada je srpska paravojna grupa iz Višegrada iz voza koji je saobraćao na relaciji Beograd – Bar izvela, otela i kasnije ubila 19 putnika, od kojih su 18 bili Bošnjaci, a jedan Hrvat: Esad Kapetanović, Ilijaz Ličina, Fehim Bakija, Šećo Softić, Rifet Husović, Sead Đečević, Ismet Babačić, Halil Zupčević, Adem Alomerović, Rasim Ćorić, Fikret Memetović, Favzija Zeković, Nijazim Kajević, Muhedin Hanić, Safet Preljević, Džafer Topuzović, Jusuf Rastoder, Zvezdan Zuličić i Tomo Buzov.

cgo-cce-godisnjica-zlocina-u-Strpcima »

Prilika da se plagijati definišu Krivičnim zakonikom

Centar za građansko obrazovanje (CGO) cijeni pozitivnim što je Ministarstvo pravde pristupilo izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika u procesu usaglašavanja sa pravnom tekovinom Evropske unije, ali i dokumentima Savjeta Evrope i Ujedinjenih nacija, a posebno imajući u vidu značaj napretka u ispunjavanju obaveza preuzetih u okviru poglavlja 23 – Pravosuđe i temeljna prava. CGO je iskoristio proces javne rasprave kako bi nadležnom ministarstvu predočio svoje stavove u vezi sa ovim iznimno važnim zakonskim tekstom.

U tom dijelu, CGO cijeni da član 29, iz Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore, a u dijelu “Ometanje pravde”, nije pronašao adekvatan balanas između potrebe zaštite ugleda pravosuđa i slobode izražavanja kao temeljnog ljudskog prava. Ograničavanje slobode izražavanja, koja podrazumijeva i društvenu kritiku, nije dobar pristup u pravcu jačanja pravosuđa, koje kao nezavisno i ugledno nesumnjivo treba da bude jedan od stubova demokratskog društva, i CGO izražava nadu da se ovakva norma u konačnici neće naći u izmjenama Krivičnog zakonika. »

Saradnjom civilnog i javnog sektora do veće zapošljivosti visokoškolaca

Predstavnici Centra za građansko obrazovanje (CGO) i Uprave za kadrove potpisali su Memorandum o saradnji za realizaciju aktivnosti u okviru projekta „Znanje i vještine za posao“. Cilj projekta je doprinos unaprijeđenju zapošljivosti i položaja nezapošljenih visokoškolaca na tržištu rada u Crnoj Gori.

„Saradnja između civilnog i sektora javne uprave veoma je važna u rješavanju izazova u društvu, kakav je nezapošljenost diplomiranih visokoškolaca. Kroz međusektorsku saradnju i kreiranje novih i djelotvornih rješenja u ovoj oblasti može se unaprijediti ukupan ekonomski razvoj društva, kao i efikasnost javne administracije“, saopšteno je nakon potpisivanja Memoranduma.

cgo-cce-memorandum-uzk-1 »

Kako smo dočekali Međunarodni dan socijalne pravde?

Centar za građansko obrazovanje (CGO), povodom Međunarodnog dana socijalne pravde, podsjeća da pravedno društvo postoji samo onda kada svi građani i građanke imaju uslove da žive dostojanstveno od svog rada i jednake mogućnosti da bez diskriminacije učestvuju u društvenom, ekonomskom, političkom i kulturnom životu zajednice.

Još jedan dan socijalne pravde prolazi gotovo nezapaženo u Crnoj Gori. Stopa siromaštva ima kontinuirano tendenciju rasta, statistike nezapošljenosti to dodatno pojačavaju, a sami građani i građanke vide ekonomske uslove odnosno siromaštvo kao osnovnu prepreka u zaštiti i ostvarivanju ljudskih prava i najčešću osnovu diskriminacije. U društvu u kojem je korupcija, u različitim formama, postala obrazac ponašanja siromašni građani i građanke su oni koji su najviše isključeni, ali i uskraćeni od potrebnog pristupa pravdi, socijalnim servisima i uslugama.

cgo-cce-medjunarodni-dan-socijalne-pravde (1) »