Izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju da budu predmet širokog društvenog dijaloga

Centar za građansko obrazovanje (CGO) cijeni da jedan broj prijedloga na kojima Ministarstvo prosvjete insistira, kad je riječ o tekućim izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, predstavljaju radikalne i potencijalno opasne primjene koje mogu dalje naštetiti ionako lošem kvalitetu visokog obrazovanja u Crnoj Gori.

Prvo, Ministarstvo prosvjete predlaže ukidanje postojećeg Savjeta za visoko obrazovanje i osnivanje novog tijela – Agencije za obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, koja bi suštinski bila potpuno zavisna od Ministarstva prosvjete. Namjerno se izbjegavaju odredbe o strukturi te Agencije, izbora njenih članova, kao i načina rada, tako da bi u konačnici mogli dobiti Agenciju sa nevjerovatno velikim ovlašćenjima u uređenju prostora visokog obrazovanja a bez zakonskog određenja ko će biti u toj Agenciji i donositi takve ključne odluke. Ovo je neočekivan i opasan korak unazad i CGO se nada da će do konačne verzije ipak biti prilagođen potrebama javnog interesa. CGO vjeruje da ovakva ovlašćenja nove Agencije moraju biti praćena i adekvatnom zakonom definisanom odgovornošću i transparentnošću njenog rada, ali i inkluzivnošću svih zainteresovanih strana koji će obezbijediti kompetitivnost i legitimitet izbora ključnih organa same Agencije, a samim tim i njenu nezavisnost i efektivnu sposobnost da odgovori na obim i složenosti planiranih nadležnosti. Konkretnije, CGO predlaže da se uspostavi Savjet ove Agencije koji bi nakon javnog konkursa za određene stručne profile i društvene sektore, a koji uključuju i predstavnika NVO iz oblasti obrazovanja shodno proklamovanoj državnoj politici Crne Gore o saradnji sa NVO sektorom, birala Skupština, kao što je to već praksa i za brojna slična tijela koja su različitom dinamikom doprinosila ili doprinose nezavisnosti takvih organa. Vlada ne bi smjela ekskluzivno imenovati članove Agencije, jer je i sama osnivač državnog univerziteta, a Agenciju treba da svi akteri visokog obrazovanje podjednako doživljavaju kao nezavisan i samostalan organ koji predstavlja pluralizam društvenih napora u pravcu unaprijeđenja kvaliteta visokog obrazovanja i rada svih visokoobrazovnih ustanova u Crnoj Gori. »

Izvještaj s konferencije za medije povodom objavljivanja Deklaracije o zajedničkom jeziku

S početkom u 12 sati u Media centru (Kolodvorska 3) u Sarajevu održana je konferencija za medije povodom objavljivanja teksta Deklaracije o zajedničkom jeziku.

Tekst Deklaracije o zajedničkom jeziku i njene ciljeve predstavili su profesor Enver Kazaz, književnica Ivana Bodrožić, Vladimir Arsenijević iz Udruženja Krokodil, pisac i novinar Balša Brković i Borka Pavićević, direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju.

Vladimir Arsenijević je pozdravio sve prisutne u ime organizatora Udruženja KROKODIL i nevladine organizacije ForumZFD. “Nakon serije regionalnih konferencija projekta JEZICI I NACIONALIZMI, koje su prošle godine održane u Podgorici, Splitu, Beogradu i Sarajevu, preko trideset lingvista i ‘ljudi od pera’ sastavilo je Deklaraciju o zajedničkom jeziku u namjeri da se podigne svijest i aktivno utiče na postojeće nacionalističke jezičke prakse u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Srbiji. Cilj nam je dekonstrukcija neprirodnog stanja koje je posljedica tijesnih veza identitetskih politika i lingvističke nauke. Inicijativa je potekla od mladih ljudi iz Sarajeva kako bi se podstakla pozitivna promjena u društvu” rekao je Arsenijević. Za kraj, napomenuo je kako je preko dvije hiljade ljudi potpisalo Deklaraciju za samo 20 sati od objavljivanja na sajtu www.jezicinacionalizmi.com.

cgo-cce-deklaracija »

Nastavlja se saradnja Festivala UBRZAJ i prestižnog Movies that Matter

Direktor Festivala filma o ljudskim pravima UBRZAJ, Miloš Knežević, učestvuje na šestodnevnom edukativnom programu pod nazivom “Cinema without Borders” (Bioskop bez granica) koji se organizuje u okviru Festivala Movies that Matter od 24. do 29. marta 2017. u Hagu, u Holandiji. Ovo je nastavak ranije saradnje i podrške prestižnog Movies that Matter Festivalu UBRZAJ, koji organizuje Centar za građansko obrazovanje (CGO).

Cilj samog programa jeste da učesnicima, koji već imaju iskustva u aktivizmu za ljudska prava, organizaciji kulturnih događaja ili u filmskoj industriji, ali i onima koji tek ulaze u avanturu promocije ljudskih prava kroz filmski izraz, pruži praktične informacije kako da svoj rad unaprijede. Dodatno, program nudi platformu za razmjenu iskustava iz oblasti kinematografije, kreiranja sadržaja festivala koji targetiraju raznovrsnu publiku i načina njihovog finansiranja. Movies that Matter nastoji da ovakvim inicijativama inspiriše i pomogne učesnicima da što bolje razviju festivale u svojim zemljama. Knežević je jedini učesnik sa zapadnog Balkana ovog kompetitivnog i intenzivnog programa, a pored njega, na programu su i različiti akteri iz svijeta filmske industrije iz Istočne Evrope, Azije, Afrike i Južne Amerike.

cgo-cce-milos-knezevic »

Šezdeseti rođendan EU – raskrsnica za EU, ali i Crnu Goru

Povodom 60 godina od potpisivanja Rimskog ugovora, 25.marta 1957. godine, kada su simbolički postavljeni temelji za formiranje EU, a što se danas na različite načine u EU obilježava, Centar za građansko obrazovanje (CGO) cijeni da je to dobra prilika za osvrt na učinke ali i budućnost EU, a u tom okviru i poziciju zapadnog Balkana i Crne Gore koja teži članstvu EU.

Ciljevi koji su okupili države osnivačice EU – mir, prosperitet i demokratija – podjednako su važni i danas kao i prije 60 godina, što čini EU i danas važnim igračem na međunarodnoj sceni. Razlog za slavlje treba tražiti u činjenici da je EU uradila nemjerljivo mnogo u zaštiti temeljnih vrijednosti i podršci širom svijeta onima kojima je ta podrška bila potrebna, bilo da se radi o humanitarnoj pomoći ili odgovorima na potrebe brojnih drugih grupa koje se bore za uspostavljanje vrijednosnog sistema u kojem će građanin imati dostojanstven život.

On-the-road-to-Rome (1) »

Nema poštovanja prava na istinu bez informacija o svim stradalima i adekvatne kazne za odgovorne

Centar za građansko obrazovanje (CGO), povodom 24. marta – Međunarodnog dana prava na istinu o teškim kršenjima ljudskih prava i dostojanstva žrtava, apeluje na predstavnike sudske i izvršne vlasti da preuzmu sve što je u njihovoj moći da rasvijetle sudbinu nestalih i suzbiju nekažnjivost procesuiranjem svih odgovornih za teška kršenja ljudskih prava i stradanje nedužnog stanovništva tokom postjugoslovenskih ratova 90tih i na taj način obezbijede njihovim porodicama pravo na istinu.

Prema poslednjim podacima, nakon više od 20 godina od ratnih dešavanja u regionu, više od 9, 000 ljudi se i dalje vodi kao nestalo, od čega čak 62 osobe u Crnoj Gori. Stoga, prioritet svih država regiona, pa i Crne Gore, bi trebala biti potraga za lokacijama sa tijelima žrtava i ekshumacija. To zahtijeva blisku saradnju nadležnih institucija sa različitim akterima, uključujući porodice žrtava i nevladine organizacije. Podsjećamo da je nedavno, Komesar Savjeta Evrope za ljudska prava podržao osnivanje REKOM-a i sugerisao da države treba da podrže uspostavljanje efikasnih i nezavisnih nacionalnih ili regionalnih tijela za utvrđivanje istine, a da države nasljednice bivše Jugoslavije treba da preuzmu vlasništvo nad Inicijativom za REKOM. Inicijativa za REKOM traži da integralni dio regionalne saradnje bude objelodanjivanje lokacija masovnih grobnica, ekshumacije, identifikacije i predavanje posmrtnih ostataka porodicama žrtava, kako bi se na taj način, makar minimalno, uvažio dignitet žrtava.

cgo-cce-medjunarodni-dan-prava-na-istinu »