Nema poštovanja prava na istinu bez informacija o svim stradalima i adekvatne kazne za odgovorne

Centar za građansko obrazovanje (CGO), povodom 24. marta – Međunarodnog dana prava na istinu o teškim kršenjima ljudskih prava i dostojanstva žrtava, apeluje na predstavnike sudske i izvršne vlasti da preuzmu sve što je u njihovoj moći da rasvijetle sudbinu nestalih i suzbiju nekažnjivost procesuiranjem svih odgovornih za teška kršenja ljudskih prava i stradanje nedužnog stanovništva tokom postjugoslovenskih ratova 90tih i na taj način obezbijede njihovim porodicama pravo na istinu.

Prema poslednjim podacima, nakon više od 20 godina od ratnih dešavanja u regionu, više od 9, 000 ljudi se i dalje vodi kao nestalo, od čega čak 62 osobe u Crnoj Gori. Stoga, prioritet svih država regiona, pa i Crne Gore, bi trebala biti potraga za lokacijama sa tijelima žrtava i ekshumacija. To zahtijeva blisku saradnju nadležnih institucija sa različitim akterima, uključujući porodice žrtava i nevladine organizacije. Podsjećamo da je nedavno, Komesar Savjeta Evrope za ljudska prava podržao osnivanje REKOM-a i sugerisao da države treba da podrže uspostavljanje efikasnih i nezavisnih nacionalnih ili regionalnih tijela za utvrđivanje istine, a da države nasljednice bivše Jugoslavije treba da preuzmu vlasništvo nad Inicijativom za REKOM. Inicijativa za REKOM traži da integralni dio regionalne saradnje bude objelodanjivanje lokacija masovnih grobnica, ekshumacije, identifikacije i predavanje posmrtnih ostataka porodicama žrtava, kako bi se na taj način, makar minimalno, uvažio dignitet žrtava.

cgo-cce-medjunarodni-dan-prava-na-istinu »

Rekordan broj zainteresovanih za učešće u projektu “Znanje i vještine za posao!”

Rekordan broj prijava visokoškolaca zainteresovanih da pohađaju program obuke i radne prakse u okviru projekta “Znanje i vještine za posao!” stigao je Centru za građansko obrazovanje (CGO) do 15. marta 2017. u ponoć, kada je zaključen konkurs. Naime, nakon detaljne tehničke obrade dokumentacije konstatovane su 364 uredne prijave diplomiranih visokoškolaca.

Kada je riječ o strukturi prijavljenih, u značajnom je nastavljen trend koji je primijećen na polovini konkursnog roka. Tako najveće interesovanje za ovaj vid usavršavanja pokazuju mladi iz centralnog dijela Crne Gore – 68,13%, četvrtina zainteresovanih je iz sjevernog dijela (25,55%), dok su za unaprijeđenje svoje poslovne konkurentnosti najmanje zainteresovani nezaposleni sa juga (6,32%).

cgo-cce-znanje i vjestine za posao-infografik »

Zakonom onemogućiti policijskim službenicima vraćanje na poziciju sa koje su kršili ljudska prava

Povodom 15. marta – Međunarodnog dana borbe protiv policijske brutalnosti – Centar za građansko obrazovanje (CGO) koristi priliku da ukaže na nedovoljno sankcionisanu praksu postupanja policijskih službenika koji restriktivno djeluju na slobodu građana i poštovanje ljudskih prava.

CGO je i ranije izražavao zabrinutost zbog aboliranja onih koji su se ogriješili o policijsku dužnost, a u što smo se uvjerili i kroz primjere policijske torture nad pokojnim Aleksandrom Pejanovićem, prebijanje Mija Martinovića, ali i drugih građana koji su učestvovali na protestima opozicije tokom 2015. godine, i slične pojedinačne primjere.

cgo-cce-dan-borbe-protiv-policijske-brutalnosti »

8. mart – prilika za akciju za ravnopravnost žena

Povodom 8. marta Međunarodnog dana žena, Centar za građansko obrazovanje (CGO) ukazuje da su rodna ravnopravnost i puno ostvarenje prava žena u crnogorskom društvu još uvijek daleki ciljevi. Uprkos brojnim zakonskim rješenjima i institucijama koje su ustanovljene u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima, položaj žena se sporo mijenja i one ostaju uglavnom van kruga donosilaca političkih odluka, nerijetko izložene nasilju, mobingu i različitim oblicima diskriminacije na radnom mjestu bez adekvatne zaštite i podrške.

Protesti grupe žena – majki, koje se danima ispred Skupštine Crne Gore na taj način bore da im se ne smanjuju naknade koje su zakonom doživotno stekle, a što je takođe bio rezultat nepromišljene i kratkovide političke odluke, najbolja su ilustracija položaja žene u crnogorskom društvu. Svi aspekti priče o naknadama za majke sa troje ili više djece ogledalo su nerazumijevanja uloge žene, njenih potreba, prava i suštine koncepta rodne ravnopravnosti.

cgo-cce-dan-zena »

Ko dijeli etikete a ko daje argumente?

Svi oni koji žele da znaju ko dijeli etikete a ko daje argumente u oblasti plagijata i kako je zaista izgledala rasprava na juče održanoj koferenciji “Jačanje integriteta i borba protiv korupcije u visokom obrazovanju”, ovdje mogu pogledati integralni snimak.