Izabrani stažisti u okviru projekta “Aktivni studenti za održivi razvoj”

Centar za građansko obrazovanje (CGO) organizovao je danas u Podgorici inicijalni sastanak sa stažistima/kinjama u okviru projekta “Aktivni studenti za održivi razvoj”. Polaznicima programa je predstavljen plan aktivnosti, kao i njihove obaveze i prava u okviru ovog novog i prema potrebama studenata oblikovanog programa.

Nakon javnog konkursa, odabrano je 10 studenata Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore: Andrea Lekić, Andrijana Radević, Anđela Nenadić, Bojan Vukojičić, Dušan Pejaković, Jelena Kontić, Marija Bulatović, Nina Đuranović, Rajko Vučetić, Vanja Đikanović. Pet politikologa će obavljati praksu u NVO Institut Alternativa, a pet novinara u okviru portala Vijesti.

cgo-cce-aktivni-studenti-sastanak (2)
»

Građanska osuda saopštenja Ministarstva zdravlja

Grupa dolje potpisanih pojedinaca/ki i organizacija civilnog društva najoštrije osuđuje saopštenje Ministarstva zdravlja Crne Gore “Zdravstveni sistem Crne Gore omogućava adekvatnu zdravstvenu zaštitu svim građanima“, objavljeno na sajtu ovog organa 26.1.2017.

Naime, u saopštenju se navodi da Ministarstvo zdravlja “još jednom apeluje na građane da svoje zdravstvene probleme rješavaju isključivo kroz redovne medicinske procedure, jer će im se na taj način, ukoliko postoje medicinske indikacije, obezbijediti pravovremena i kvalitetna zdravstvena usluga. Ponovo podsjećamo da crnogorski osiguranici, bez obzira na životnu dob, kroz regularne stručne medicinske procedure, a u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o zdravstvenom osiguranju, mogu o trošku države da dobiju neophodne medicinske usluge u zdravstvenom sistemu Crne Gore ili van njega, po procedurama, koje su ovim zakonima propisane. Razumijevajući u potpunosti potrebu porodica da u tako ozbiljnim i teškim situacijama, traže mogućnost da pomognu oboljelom članu svoje porodice i ovom prilikom ih podsjećamo da svoje zdravstvene probleme mogu da riješe primjenom zakonom definisanih medicinskih procedura.” »

Institucije i građani da više pažnje usmjere na čuvanje ličnih podataka

Povodom 28. januara, koji se obilježava kao Dan zaštite podataka o ličnosti, Centar za građansko obrazovanje (CGO) apeluje na nadležne institucije da ojačaju primjenu normativnog i institucionalnog sistema u oblasti zaštite podataka o ličnosti, ali i da ulože više napora u podizanje nivoa svijesti o značaju zaštite ličnih podataka, kako bi i sami građani i građanke mogli efikasnije prevenirati potencijalne zloupotrebe.

Zakon o zaštiti ličnih podataka jasno navodi da lične podatke građana i građanki treba obrađivati isključivo u zakonom predviđene svrhe uz preduzimanje svih potrebnih mjera da se ti podaci zaštite od nezakonitog pristupa i zloupotrebe. Mnogi građani i građanke nijesu ni upoznati sa tim da su njihovi lični podaci zakonom zaštićeni, kao ni sa procedurama zaštite istih, iako je ovaj Zakon usvojen prije devet godina, a već sedam godina postoji i Agencija za slobodan pristup informacijama i zaštitu ličnih podataka.

Evropsli-dan-zastite-podataka-o-licnosti »

Obaveza pojedinaca i društva je sjećanje na Holokaust

Povodom 27. januara – Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta – Centar za građansko obrazovanje (CGO) poziva sve građane/ke i institucije da zajednički rade na izgradnji društva tolerancije i otvorenosti ka različitostima, uz učenje činjenica o zločinima i drugim različitim i užasnim izrazima fašističke ideologije koja je ostavila trajne ožiljke na čovječanstvo.

Obrazovanje o činjenicama iz prošlosti uz njegovanje kulture sjećanja su ključni mehanizme za proces suočavanja sa prošlošću i uspostavljanje tranzicione pravde. Kao pojedinci i društvo imamo obavezu da se sjećamo holokausta i svih njegovih žrtava.

Medjonarodni-dan-sjecanja-na-holokaust1 »

Ima li razloga za slavlje na Dan novinara u Crnoj Gori?

Centar za građansko obrazovanje (CGO), uoči 23. januara, Dana novinara Crne Gore, koristi priliku da podsjeti na sve teži položaj novinara i nezavisnih medijskih kuća u Crnoj Gori, kao i nezainteresovanost vlasti da doprinesu stvaranju povoljnog ambijenta za razvoj medija.

Do danas su ostali brojni nerasvijetljeni fizički napadi na novinare u Crnoj Gori, na nezavisne medijske kuće i njihovu imovinu, ali i ubistvo glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista “Dan”. Posljednih godina, ovom teretu koji stoji na leđima svih koji rade u medijima, dodaju se i drastično otežani uslovi rada novinara i posljedični odlazak mnogih iz ove profesije zabog loših primanja, a što sve ima svoj izraz i u padu profesionalnosti izvještavanja. »