Projekcije sa Festivala «UBRZAJ 2017» i nakon zvaničnih festivalskih dana

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je juče, u prostorijama JU Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Berane, u saradnji sa Opštinom Berane, organizovao projekciju filma, Život kao crtani film, američkog reditelja i dobitnika prestižne filmske nagrade Oskar Rogera Rossa Williamsa, a kojoj su prisustvovali roditelji korisnika Dnevnog centra i zaposleni u istom. Predstavnici CGO-a su, tom prilikom, korisnicima Dnevnog centra uručili i novogodišnje paketiće.

Direktor Festivala filma o ljudskim pravima UBRZAJ, Miloš Knežević, zahvalio se Dnevnom centru na inicijativi da se ova projekcija održi, kao i Opštini Berane koja je ovim tim promovisala ideju Festivala UBRZAJ i nakon zvaničnih festivalskih dana. “Reditelj nas sve upoznaje sa autizmom kroz prizmu autističnog dječaka Owena i njegove porodice, ali i uspijeva da ruši granice, stereotipe i predrasude u razumijevanju ovog sve aktuelnijeg problema. Stoga nam je veoma drago da je ovaj film prikazan baš danas u Dnevnom centru, zaključio je Knežević.

cgo-ubrzaj-dnevni-centar »

APEL 11 NVO – Vlada da Komisiji za praćenje istraga napada na novinare obezbijedi pristup informacijama i da objavi izvještaje o radu Komisije

11 NVO (Akcija za ljudska prava, Centar za građansko obrazovanje (CGO), Centar za istraživačko novinarstvo, Centar za monitoring i istraživanje (CEMI), Centar za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA, Centar za ženska prava, Institut Alternativa, Juventas, Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), Sigurna ženska kuća i Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore) je danas uputilo pismo predsjedniku Vlade Crne Gore, g. Dušku Markoviću, i potpredsjedniku Vlade i ministru pravde, g. Zoranu Pažinu, kojim se apeluje na njih da obezbjede uslove za djelotvoran rad Komisije i obavještavanje javnosti o tom radu.

Predloženo je da Vlada objavi izvještaje Komisije i obavijesti javnost da li su ti izvještaji sa preporukama upućeni državnom tužilaštvu i Upravi policije, da li se počelo sa primjenom preporuka i da li su ostvareni bilo kakvi rezultati, kao i da Vlada obezbijedi da Uprava policije i Ministarstvo unutrašnjih poslova Komisiji dostavljaju dokumentaciju bez zatamnjivanja ličnih imena.

U pismu je istaknuto da je djelotvoran rad komisije, kao i redovno obavještavanje javnosti o rezultatima tog rada u opštem interesu poštovanja ljudskih prava i unaprjeđenja povjerenja u rad Vlade Crne Gore i drugih državnih organa.

Pismo upućeno predsjedniku i potpredsjedniku Vlade i ministru pravde dostavljamo u prilogu.

DPS hoće da ruši nezavisnost RTCG i po cijenu zaustavljanja pregovora

Reagovanje Demokratske partije socijalista (DPS) na naše jučerašnje saopštenje pokazuje da je DPS u ozbiljnom raskoraku ne samo sa kritički orijentisanin nevladinim organizacijama koje argumentovano ukazuju na devijacije sistema i zalažu se za odbranu javnog interesa, već i sa Evropskom unijom, SAD i mnogim drugim akterima u zemlji i inostranstvu.

Crnoj Gori treba nezavisan javni servis, a ne kopija primitivnih medijskih formata koji su očigledno postali istrošeni jer su izgubili realni uticaj na crnogorske građane. Stoga, ne čude panične reakcije kreatora nezakonitih akcija da se po svaku cijenu vrati kontrola DPS-A nad javnim servisom. I nijesu samo CGO, IA, CRNVO i CEMI glasni u odbrani RTCG, koji poslije mnogo godina počinje da se transformiše u istinski javni servis otvoren za pluralizam mišljenja. Zabrinutost su iskazali u više navrata i predstavnici američke administracije, ali i EU, koja je ovo pitanje apostrofirala i u posljednjem Nezvaničnom radnom dokumentu EK o trenutnom stanju u poglavljima 23 i 24 u Crnoj Gori, a što je naglašeno i premijeru Dušku Markoviću u pratećem pismu komesara Johanesa Hana, u koji su potpisnici ovog saopštenja imali uvid, kao i u nedavnim razgovorima za poslanicima Evropskog parlamenta. »

Ljekari da slobodno odlučuju o interesima profesije

Centar za građansko obrazovanje (CGO), Institut Alternativa (IA), Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) i Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN CG) apeluju da se što prije otklone sve prepreke i stvore uslovi za normalno funkcionisanje Ljekarske komore Crne Gore čiji se rad već gotovo godinu dana na različite načine opstruira od strane Ministarstva zdravlja Crne Gore.

Aktuelno rukovodstvo Ljekarske komore suočava se sa ozbiljnim teškoćama u obavljanju svojih statutarnih nadležnosti a što sve posljedično ne doprinosi unaprijeđenju zdravstvenog sistema, stručnih kapaciteta osoblja, etičkih i profesionalnih standarda i interesa ljekara.

Na gubitku nije samo ljekarska struka, već svi građani za koje je od ključne važnosti da imaju profesionalan i stručan sistem koji može da im ponudi kvalitetnu zdravstvenu zaštitu.

Ljekarska komora je autonomna i slobodna u svom radu, a može da bude koristan dio ukupnog zdravstvenog sistema. Ministarstvo zdravlja bi trebalo da prati ono što su zahtjevi i mišljenje ljekarske struke i onda kad je to oštra kritika, a ne da bude neko ko će pristiscima ograničavati i nametati pravac djelovanja ove strukovne organizacije. Jedino tako mogu biti saveznici u ozdravljenju crnogorskog zdravstvenog sistema. »

Posljednja ofanziva DPS na nezavisnost RTCG

Obavještavamo domaću i međunarodnu javnost da Administrativni odbor Skupštine Crne Gore nastavlja nezakonito djelovanje u postupcima koji se vode prema članovima Savjeta RTCG, upravo na način kako smo upozorili u našem obraćanju od 5. oktobra 2017.godine.

Administrativni odbor je pozvao člana Savjeta, Gorana Đurovića da se na narednoj sjednici odbora, zakazanoj za 27. decembar 2017.godine, izjasni o svim okolnostima u vezi sa činjenicom da je prekršio član 11 i 13 Zakona o sprečavanju korupcije.

Podsjećamo da je Agencija za sprečavanje korupcije nedvosmisleno utvrdila da Goran Đurović nije u konfliktu interesa, što može predstavljati jedini pravno utemeljen osnov za dalje postupanje Administrativnog odbora u ovom slučaju. Dodatno, Administrativni odbor nadležan za primjenu Zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizije Crne Gore, koji Goran Đurović nije prekršio, a što  je takođe nedvosmisleno utvrđeno u Odluci Agencije za sprečavanje korupcije. »