Otkazuje se PEP X

Iz ličnih razloga i sa žaljenjem Jovićevići su odlučili da moraju otkazati deseti ciklus radionica Edukacijom do mira (PEP). Jovićevići, kao donatori i volonteri, u okviru obrazovnog programa Centra za građansko obrazovanje (CGO) «Savremene tendencije u kritičkoj misli», nudili su PEP kao otvoren obrazovni program u posljednih nekoliko godina. Zahvaljujući njihovoj velikodušnosti i naporima, više od 500 ljudi u Crnoj Gori je imalo priliku da bude dio popularnog PEP-a i to potpuno besplatno. Ovo uključuje i mnoge nastavnike koji su aktivni u formalnom obrazovnom sistemu. Jovićevići se izvinjavaju svima onima koji su se prijavili za PEP X, koji su se iskreno radovali da učestvuju u programu, i nadaju se da će oni imati razumijevanja.

Ukoliko se Jovićevići ponovo odluče da počnu organizovati PEP, CGO će sa zadovoljstvom nastaviti saradnju sa njima i na taj način pružati doprinos širenju ponude alternativnih obrazovnih programa u Crnoj Gori.

Održan prvi Evropski kafe za mlade

Roman Hloben, ambasador Republike Slovačke u Crnoj Gori, bio je večeras gost prvog Evropskog kafea za mlade, koji je organizovao Centar za građansko obrazovanje (CGO) u saradnji sa Evropskim alternativama (European Alternatives), i govorio o “EU – 60 godina nakon Rimskog ugovora”.

Evropski kafe za mlade je otvorila Ana Nenezić, koordinatorka programa Evropeizacija i demokratizacija u CGO-u, koja je istakla da je “evropsko jedinstvo započelo kao san nekolicine, a preraslo je u nadu mnogih. U trenucima dok EU prolazi kroz brojne krize i unutrašnji proces reformi, treba ukazati na postignute rezultate i vrijednosti oko kojih su se udružile države članice.“ Ona je podsjetila da je Brexit, uz druge izazove, uzdrmao temelje Unije, ali i “doprinio da se jače i odlučnije zagazi u neophodne promjene koje će učiniti EU snažnijom. Korak u tom pravcu je i potpisivanje Rimske deklaracije od strane lidera 27 država članica, Evropskog savjeta, Evropskog parlamenta i Evropske komisije, upravo na 60. godišnjicu potpisivanja Rimskog ugovora“. Nenezić je ocijenila da će dalja pozicija Crna Gora koja je duboko zašla u proces pregovora i postigla određene rezultate “zavisiti u velikoj mjeri od dinamike rješavanja internih pitanja u Uniji. Međutim, to ne smije biti alibi za «zamor» od reformi u Crnoj Gori. Jer, naši rezultati će zavisiti isključivo od kvaliteta rada donosilaca odluka, njihove posvećenosti i odgovornosti, i zato nema opravdanja za sve uočljivije usporavanje suštinskih reformi u crnogorskom društvu“.

cgo-cce-eu-kafe-mladi (1) »

“Uspavani” studenti su proizvod sistemskog gušenja kritičke misli u visokom obrazovanju

Centar za građansko obrazovanje (CGO), čestita svim studentima i studentkinjama 4. april – Dan studenta. CGO smatra da ni ove godine nema mnogo razloga za slavlje, jer nije došlo do pomaka u unaprijeđenju položaja i uloge studenata u crnogorskom društvu.

Crnogorski studenti i studentkinje ovaj dan dočekuju u dubokoj krizi obrazovnog sistema, koja im ozbiljno ograničava šanse za zapošljavanje, jer se posao sve teže nalazi sa onim kvalifikacijama koje stiču kroz formalno obrazovanje. Glas mladih se incidentno čuje, a još incidentnije posluša, pa se tako i tekući društveni i politički procesi oblikuju bez učešća mladih. Crnogorski studenti i studentkinje se danas ne vide kao akteri i nosioci društvenih i političkih promjena u svojoj zemlji.

cgo-cce-dan-studenata- »

Izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju da budu predmet širokog društvenog dijaloga

Centar za građansko obrazovanje (CGO) cijeni da jedan broj prijedloga na kojima Ministarstvo prosvjete insistira, kad je riječ o tekućim izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, predstavljaju radikalne i potencijalno opasne primjene koje mogu dalje naštetiti ionako lošem kvalitetu visokog obrazovanja u Crnoj Gori.

Prvo, Ministarstvo prosvjete predlaže ukidanje postojećeg Savjeta za visoko obrazovanje i osnivanje novog tijela – Agencije za obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, koja bi suštinski bila potpuno zavisna od Ministarstva prosvjete. Namjerno se izbjegavaju odredbe o strukturi te Agencije, izbora njenih članova, kao i načina rada, tako da bi u konačnici mogli dobiti Agenciju sa nevjerovatno velikim ovlašćenjima u uređenju prostora visokog obrazovanja a bez zakonskog određenja ko će biti u toj Agenciji i donositi takve ključne odluke. Ovo je neočekivan i opasan korak unazad i CGO se nada da će do konačne verzije ipak biti prilagođen potrebama javnog interesa. CGO vjeruje da ovakva ovlašćenja nove Agencije moraju biti praćena i adekvatnom zakonom definisanom odgovornošću i transparentnošću njenog rada, ali i inkluzivnošću svih zainteresovanih strana koji će obezbijediti kompetitivnost i legitimitet izbora ključnih organa same Agencije, a samim tim i njenu nezavisnost i efektivnu sposobnost da odgovori na obim i složenosti planiranih nadležnosti. Konkretnije, CGO predlaže da se uspostavi Savjet ove Agencije koji bi nakon javnog konkursa za određene stručne profile i društvene sektore, a koji uključuju i predstavnika NVO iz oblasti obrazovanja shodno proklamovanoj državnoj politici Crne Gore o saradnji sa NVO sektorom, birala Skupština, kao što je to već praksa i za brojna slična tijela koja su različitom dinamikom doprinosila ili doprinose nezavisnosti takvih organa. Vlada ne bi smjela ekskluzivno imenovati članove Agencije, jer je i sama osnivač državnog univerziteta, a Agenciju treba da svi akteri visokog obrazovanje podjednako doživljavaju kao nezavisan i samostalan organ koji predstavlja pluralizam društvenih napora u pravcu unaprijeđenja kvaliteta visokog obrazovanja i rada svih visokoobrazovnih ustanova u Crnoj Gori. »

Izvještaj s konferencije za medije povodom objavljivanja Deklaracije o zajedničkom jeziku

S početkom u 12 sati u Media centru (Kolodvorska 3) u Sarajevu održana je konferencija za medije povodom objavljivanja teksta Deklaracije o zajedničkom jeziku.

Tekst Deklaracije o zajedničkom jeziku i njene ciljeve predstavili su profesor Enver Kazaz, književnica Ivana Bodrožić, Vladimir Arsenijević iz Udruženja Krokodil, pisac i novinar Balša Brković i Borka Pavićević, direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju.

Vladimir Arsenijević je pozdravio sve prisutne u ime organizatora Udruženja KROKODIL i nevladine organizacije ForumZFD. “Nakon serije regionalnih konferencija projekta JEZICI I NACIONALIZMI, koje su prošle godine održane u Podgorici, Splitu, Beogradu i Sarajevu, preko trideset lingvista i ‘ljudi od pera’ sastavilo je Deklaraciju o zajedničkom jeziku u namjeri da se podigne svijest i aktivno utiče na postojeće nacionalističke jezičke prakse u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Srbiji. Cilj nam je dekonstrukcija neprirodnog stanja koje je posljedica tijesnih veza identitetskih politika i lingvističke nauke. Inicijativa je potekla od mladih ljudi iz Sarajeva kako bi se podstakla pozitivna promjena u društvu” rekao je Arsenijević. Za kraj, napomenuo je kako je preko dvije hiljade ljudi potpisalo Deklaraciju za samo 20 sati od objavljivanja na sajtu www.jezicinacionalizmi.com.

cgo-cce-deklaracija »