Građanska osuda saopštenja Ministarstva zdravlja

Grupa dolje potpisanih pojedinaca/ki i organizacija civilnog društva najoštrije osuđuje saopštenje Ministarstva zdravlja Crne Gore “Zdravstveni sistem Crne Gore omogućava adekvatnu zdravstvenu zaštitu svim građanima“, objavljeno na sajtu ovog organa 26.1.2017.

Naime, u saopštenju se navodi da Ministarstvo zdravlja “još jednom apeluje na građane da svoje zdravstvene probleme rješavaju isključivo kroz redovne medicinske procedure, jer će im se na taj način, ukoliko postoje medicinske indikacije, obezbijediti pravovremena i kvalitetna zdravstvena usluga. Ponovo podsjećamo da crnogorski osiguranici, bez obzira na životnu dob, kroz regularne stručne medicinske procedure, a u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o zdravstvenom osiguranju, mogu o trošku države da dobiju neophodne medicinske usluge u zdravstvenom sistemu Crne Gore ili van njega, po procedurama, koje su ovim zakonima propisane. Razumijevajući u potpunosti potrebu porodica da u tako ozbiljnim i teškim situacijama, traže mogućnost da pomognu oboljelom članu svoje porodice i ovom prilikom ih podsjećamo da svoje zdravstvene probleme mogu da riješe primjenom zakonom definisanih medicinskih procedura.” »

Institucije i građani da više pažnje usmjere na čuvanje ličnih podataka

Povodom 28. januara, koji se obilježava kao Dan zaštite podataka o ličnosti, Centar za građansko obrazovanje (CGO) apeluje na nadležne institucije da ojačaju primjenu normativnog i institucionalnog sistema u oblasti zaštite podataka o ličnosti, ali i da ulože više napora u podizanje nivoa svijesti o značaju zaštite ličnih podataka, kako bi i sami građani i građanke mogli efikasnije prevenirati potencijalne zloupotrebe.

Zakon o zaštiti ličnih podataka jasno navodi da lične podatke građana i građanki treba obrađivati isključivo u zakonom predviđene svrhe uz preduzimanje svih potrebnih mjera da se ti podaci zaštite od nezakonitog pristupa i zloupotrebe. Mnogi građani i građanke nijesu ni upoznati sa tim da su njihovi lični podaci zakonom zaštićeni, kao ni sa procedurama zaštite istih, iako je ovaj Zakon usvojen prije devet godina, a već sedam godina postoji i Agencija za slobodan pristup informacijama i zaštitu ličnih podataka.

Evropsli-dan-zastite-podataka-o-licnosti »

Obaveza pojedinaca i društva je sjećanje na Holokaust

Povodom 27. januara – Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta – Centar za građansko obrazovanje (CGO) poziva sve građane/ke i institucije da zajednički rade na izgradnji društva tolerancije i otvorenosti ka različitostima, uz učenje činjenica o zločinima i drugim različitim i užasnim izrazima fašističke ideologije koja je ostavila trajne ožiljke na čovječanstvo.

Obrazovanje o činjenicama iz prošlosti uz njegovanje kulture sjećanja su ključni mehanizme za proces suočavanja sa prošlošću i uspostavljanje tranzicione pravde. Kao pojedinci i društvo imamo obavezu da se sjećamo holokausta i svih njegovih žrtava.

Medjonarodni-dan-sjecanja-na-holokaust1 »

Ima li razloga za slavlje na Dan novinara u Crnoj Gori?

Centar za građansko obrazovanje (CGO), uoči 23. januara, Dana novinara Crne Gore, koristi priliku da podsjeti na sve teži položaj novinara i nezavisnih medijskih kuća u Crnoj Gori, kao i nezainteresovanost vlasti da doprinesu stvaranju povoljnog ambijenta za razvoj medija.

Do danas su ostali brojni nerasvijetljeni fizički napadi na novinare u Crnoj Gori, na nezavisne medijske kuće i njihovu imovinu, ali i ubistvo glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista “Dan”. Posljednih godina, ovom teretu koji stoji na leđima svih koji rade u medijima, dodaju se i drastično otežani uslovi rada novinara i posljedični odlazak mnogih iz ove profesije zabog loših primanja, a što sve ima svoj izraz i u padu profesionalnosti izvještavanja. »

Obrazovanje za ljudska prava i građanski aktivizam – kako do akcije?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) organizovao je danas u Podgorici prvi Forum Škola ljudskih prava na temu Obrazovanje za ljudska prava i građanski aktivizam – kako do akcije?

Forum je okupio 20 bivših učesnika/ca Škola ljudskih prava koji su u okviru četiri radne grupe razgovarali i dali preporuke za unaprijeđenje obrazovanja za ljudska prava i toleranciju, društveni aktivizam, političku participaciju i volonterizam, preduzetništvo i programe mobilnosti. Polaznicima Foruma su predstavljeni i nalazi istraživanja CGO-a “Mladi – društveni dekor ili društveni kapital?” koji pokazuju da su mladi sve više apatični, nezainteresovani za društveni i politički aktivizam, te da je socijalna distanca mladih prema ranjivim i marginalizovanim grupama u društvu izuzetno izražena, posebno prema LGBT osobama, osobama sa invaliditetom, Romima, HIV pozitivnim osobama.

cgo-cce-forum-sljp-8 »