Region između stabilokratija i nedovrsenih demokratija

Slabost crnogorske opozicije je to što je vidljivo podijeljena po programskim linijama, i iz toga nastaje nemoć opozicionog saveza da dođe do mogućnosti promjene vlasti, smatra profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Vladimir Pavićević.

On je danas, na drugom panelu regionalne konferencije „Stabilokratija ili demokratija?“, koju je organizovao Centar za građansko obrazovanje (CGO), u saradnji sa fondacijom Friedrich Ebert (FES), ocijenio da je crnogorska politika dubinski podijeljena sa jedne strane na Demokratsku partiju socijalista (DPS) i političke stranke koje je podržavaju i sa druge strane na opoziciju koja je, kako je kazao, kao integrativnu tačku pronašla bojkot parlamenta.

„Politika u Crnoj Gori danas je zarobljena ovom podjelom što sprječava nastanak i razvijanje nekih trećih političkih snaga što Crnu Goru čini u političkom smislu siromašnom u ovom momentu. I ja to ne vidim kao jednu dobru stvar“, istakao je Pavićević.

cgo-fes-stabilokratija-ili-demokratija »

U rebusu stabilokratije i crnogorski politički akteri

Stabilokratija je prisutna u Crnoj Gori i doživljava svoj izraz kroz manipulativne tehnike političkih lidera, koje karakteriše manjak dijaloških, a višak monoloških komunikacionih kapaciteta, ocijenila je izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje (CGO), Daliborka Uljarević.

Ona je danas, na regionalnoj konferenciji „Stabilokratija ili demokratija?“, koju je CGO organizovao u partnerstvu sa fondacijom Friedrich Ebert, kazala je da, zbog monopolizacije integracionog puta ka EU od strane vlasti, kao i zbog “zamora od reformi”, „vladajuće strukture održavaju „status quo“ kao poželjno stanje zadržavanja poluga moći“.

„U tim okvirima, stabilokratija doživljava svoj izraz kroz manipulativne tehnike krutih balkanskih lidera koje karakteriše manjak dijaloških, a višak monoloških komunikacionih kapaciteta“, istakla je Uljarević.

cgo-fes-stabilokratija-ili-demokratija »

Zašto se jača Vladina Agencija a slabi Savjet za visoko obrazovanje?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) podsjeća da su posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, koje su usvojene u junu 2017, značajno i neprimjereno smanjena ovlašćenja Savjeta za visoko obrazovanje. Stoga je zabrinjavajuće da poslanice Demokratske partije socijalista (DPS), Marta Šćepanović i Branka Tanasijević, predloženim amandmanima dodatno traže smanjenje inače ograničenih ovlašćenja ovog tijela, čime se ono potpuno obesmišljava.

Poslanice Šćepanović i Tanasijević su, dana 19. oktobra 2017, podnijele Skupštini Crne Gore amandmane na Zakon o visokom obrazovanju. Osim dijela amandmana koji je nomotehničkog karaktera i na mjestu, dio amandmana ozbiljno ugrožava poziciju Savjeta za visoko obrazovanje.

Naime, prijedlogom poslanica Šćepanović i Tanasijević se Savjetu oduzima jedna od rijetkih preostalih ključnih nadležnosti – a to je utvrđivanje metodologije rangiranja ustanova, kako se ona prenijela u nadležnost Vladine Agenciji za kontrolu i obezbijeđenje kvaliteta visokog obrazovanja. Utvrđivanje metodologije rangiranja ustanova visokog obrazovanja mora ostati u nadležnosti Savjeta za visoko obrazovanje, jer bi se u suprotnom isključili stručni i akademski nivo odlučivanja a kreirao bi se prostor za manipulaciju pri sprovođenju rangiranja. »

111 NVO traži dosljednu primjenu zakona

111 nevladinih organizacija iz Crne Gore je uputilo pismo predsjedniku Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore tražeći da taj Odbor dosljedno primijeni zakon jer u slučaju kolege Gorana Đurovića nema zakonskog osnova za njegovo razriješenje.

Skupština Crne Gore
Administrativni odbor
Luiđ Škrelja, predsjednik

Podgorica, 25. oktobar 2017.

Poštovani gospodine Škrelja,

Mi, dolje potpisani predstavnici nevladinih organizacija pozivamo vas da, prilikom preduzimanja daljih koraka u vezi sa Odlukom Agencije za sprečavanje korupcije o navodnom konfliktu interesa člana Savjeta RTCG Gorana Đurovića, do kraja poštujete ovu Odluku u kojoj je jasno i nedvosmisleno saopšteno:

„Izvršenim uvidom u Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata, kao i izjašnjenjem imenovanog, utvrđeno je da je djelatnost privrednog društva “Nature” doo Podgorica mješovita poljoprivredna proizvodnja, što ukazuje na činjenicu da Goran Đurović nije lice za koje je propisana zabrana članom 26 stav1 tačka 5 Zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore, jer je imenovani vlasnik privrednog društva čije obavljanje poslova nije nespojivo sa funkcijom koju vrši.

»

Da li će Berlin plus promijeniti politiku proširenja Evropske unije?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je juče, u saradnji sa regionalnom kancelarijom Friedrich Ebert fondacije (FES), organizovao okrugli sto ”Da li će Berlin plus promijeniti politiku proširenja Evropske unije?.

Daliborka Uljerević, izvršna direktorka CGO-a, ocjenila je da je ”Berlinski proces aktuelan instrument koji pomaže regionalnu saradnju a posljedično i evropsku perspektivu zapadnog Balkana, a njegov značaj je izraženiji u kontekstu napora same EU da, i pored unutrašnjih problema, podržava evropeizaciju regiona”. Ona je istakla da su ”reforme izgubile na olako obećanoj brzini jer nije bilo unutrašnje političke volje, što je uz izazove unutar same Unije, dovelo do vidljivog usporavanja proširenja”. Uljarević je podsjetila da je ”veliki broj preduslova koji moraju biti zadovoljeni da bi se ojačala dinamika i entuzijazam u u procesu pristupanja. Najveći izazov je obezbijediti neupitnu politička volja koju bi pratila dosljedna primjena usvojenih zakona i drugih dokumenata. To mora pratiti jačanje administrativnih kapaciteta oslobođenih partijskih uticaja, a dodatno je i pitanje da li i kako Crna Gora može finansijski ispratiti zahtjeve procesa pregovaranja u postojećoj ekonomskoj situaciji i načinu upravljanja državnim resursima”.

cgo-fes-da-li-ce-berlin-plus-promijeniti-politiku-prosirenja-eu?. »