Zašto se jača Vladina Agencija a slabi Savjet za visoko obrazovanje?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) podsjeća da su posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, koje su usvojene u junu 2017, značajno i neprimjereno smanjena ovlašćenja Savjeta za visoko obrazovanje. Stoga je zabrinjavajuće da poslanice Demokratske partije socijalista (DPS), Marta Šćepanović i Branka Tanasijević, predloženim amandmanima dodatno traže smanjenje inače ograničenih ovlašćenja ovog tijela, čime se ono potpuno obesmišljava.

Poslanice Šćepanović i Tanasijević su, dana 19. oktobra 2017, podnijele Skupštini Crne Gore amandmane na Zakon o visokom obrazovanju. Osim dijela amandmana koji je nomotehničkog karaktera i na mjestu, dio amandmana ozbiljno ugrožava poziciju Savjeta za visoko obrazovanje.

Naime, prijedlogom poslanica Šćepanović i Tanasijević se Savjetu oduzima jedna od rijetkih preostalih ključnih nadležnosti – a to je utvrđivanje metodologije rangiranja ustanova, kako se ona prenijela u nadležnost Vladine Agenciji za kontrolu i obezbijeđenje kvaliteta visokog obrazovanja. Utvrđivanje metodologije rangiranja ustanova visokog obrazovanja mora ostati u nadležnosti Savjeta za visoko obrazovanje, jer bi se u suprotnom isključili stručni i akademski nivo odlučivanja a kreirao bi se prostor za manipulaciju pri sprovođenju rangiranja. »

111 NVO traži dosljednu primjenu zakona

111 nevladinih organizacija iz Crne Gore je uputilo pismo predsjedniku Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore tražeći da taj Odbor dosljedno primijeni zakon jer u slučaju kolege Gorana Đurovića nema zakonskog osnova za njegovo razriješenje.

Skupština Crne Gore
Administrativni odbor
Luiđ Škrelja, predsjednik

Podgorica, 25. oktobar 2017.

Poštovani gospodine Škrelja,

Mi, dolje potpisani predstavnici nevladinih organizacija pozivamo vas da, prilikom preduzimanja daljih koraka u vezi sa Odlukom Agencije za sprečavanje korupcije o navodnom konfliktu interesa člana Savjeta RTCG Gorana Đurovića, do kraja poštujete ovu Odluku u kojoj je jasno i nedvosmisleno saopšteno:

„Izvršenim uvidom u Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata, kao i izjašnjenjem imenovanog, utvrđeno je da je djelatnost privrednog društva “Nature” doo Podgorica mješovita poljoprivredna proizvodnja, što ukazuje na činjenicu da Goran Đurović nije lice za koje je propisana zabrana članom 26 stav1 tačka 5 Zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore, jer je imenovani vlasnik privrednog društva čije obavljanje poslova nije nespojivo sa funkcijom koju vrši.

»

Da li će Berlin plus promijeniti politiku proširenja Evropske unije?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je juče, u saradnji sa regionalnom kancelarijom Friedrich Ebert fondacije (FES), organizovao okrugli sto ”Da li će Berlin plus promijeniti politiku proširenja Evropske unije?.

Daliborka Uljerević, izvršna direktorka CGO-a, ocjenila je da je ”Berlinski proces aktuelan instrument koji pomaže regionalnu saradnju a posljedično i evropsku perspektivu zapadnog Balkana, a njegov značaj je izraženiji u kontekstu napora same EU da, i pored unutrašnjih problema, podržava evropeizaciju regiona”. Ona je istakla da su ”reforme izgubile na olako obećanoj brzini jer nije bilo unutrašnje političke volje, što je uz izazove unutar same Unije, dovelo do vidljivog usporavanja proširenja”. Uljarević je podsjetila da je ”veliki broj preduslova koji moraju biti zadovoljeni da bi se ojačala dinamika i entuzijazam u u procesu pristupanja. Najveći izazov je obezbijediti neupitnu politička volja koju bi pratila dosljedna primjena usvojenih zakona i drugih dokumenata. To mora pratiti jačanje administrativnih kapaciteta oslobođenih partijskih uticaja, a dodatno je i pitanje da li i kako Crna Gora može finansijski ispratiti zahtjeve procesa pregovaranja u postojećoj ekonomskoj situaciji i načinu upravljanja državnim resursima”.

cgo-fes-da-li-ce-berlin-plus-promijeniti-politiku-prosirenja-eu?. »

Potrebna saradnja svih sektora društva za rješavanje nezaposlenosti mladih

U Crnoj Gori je, prema podacima Monstata, u drugom kvartalu ove godine bilo nezaposleno 28.9% mladih, što predstavlja pad u odnosu na isti prošlogodišnji period, kada je 35.5% mladih čekalo na zaposlenje. Nezaposlenost mladih je sistemski i kompleksan problem, koji se može riješiti samo zajedničkim djelovanjem državnog, nevladinog i privatnog sektora. Jedno od rješenja je i uvođenje prakse u obrazovni sistem i sticanje znanja i vještina koje mlade kvalitetnije pripremaju za tržište rada. Upravo takva rješenja ponudio je i projekat „Znanje i vještine za posao“, koji je u prethodnom periodu realizovao Centar za građansko obrazovanje (CGO). Kroz ovaj projekat, nove vještine i znanja savladao je 61 kandidat iz cijele Crne Gore, a deset njih dobilo je zaposlenje, iako to nije bila obavezna komponentna projekta.

„Mi smo ovim projektom ponudili pristup koji može pomoći rješavanju problema nezaposlenosti. Vjerujemo da je uspjeh projekta 61 nezaposleni mladi koji je stekao nova znanja i vještine, deset njih koji su nakon prakse i dobili posao, ali i to što je više od 90% učesnika projekta navelo da bi program preporučili prijateljima. Ipak, nezaposlenost mladih je zahtjevan proces kojem država mora da se posveti mnogo više i kreativnije, ali na kojem svi možemo i moramo više raditi“, rekao je Petar Đukanović, koordinator programa u CGO-u.

cgo-cce-nacionalni-forum-o-zaposljavanju-mladih-znanje-i-vjestine-za-posao_1 »

Lokalne samouprave treba da budu proaktivnije u pružanju informacija

Samo direktnim i otvorenim razgovorima o poteškoćama sa kojima se građani/ke crnogorskih opština suočavaju kad traže određene informacija o radu istih, ali i uvidom u to na koji način radi lokalna administracija i koja su njena ograničenja kad je riječ o unaprijeđenju transparentnosti rada same opštine, mogu pomoći u razumijevanju ali i osnažiti dosljednu primjenu Zakona o slobodnom pristupu informacijama, zaključeno je danas na okruglom stolu ”Imam pravo da znam” koji je, u Podgorici, organizovao Centar za građansko obrazovanje (CGO).

Prilikom otvaranja, Mira Popović, saradnica na programima u CGO-u, istakla je da ”lokalne samouprave u otvorenosti i transparentnosti svog rada bilježe skroman učinak i da za takvo stanje ne postoji održivo opravdanje.” Takođe, ona je ukazala na napore civilnog društva da bude kritički i konstruktivni korektiv, identifikujući, reagujući i ukazujući na nedostatnosti sistema ali i nudeći preporuke za transformaciju u istinsko otvoreno društvo. ”Međutim, ukoliko naši napori nijesu prepoznati od strane organa javnog sektora, u ovom slučaju lokalne samouprave koja može da preduzme potrebne korake u rješavanja prepoznatih problema nastavićemo da se vrtimo u začaranom krugu netransparentnosti,” zaključila je ona.

cgo_imam-pravo-da-znam_PG_1

»