Potpisan Memorandum o saradnji za realizaciju projekta „Koliko poznaješ Evropsku uniju?”

Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo sporta, Kancelarija za evropske integracije, Televizija Vijesti i Centar za građansko obrazovanje (CGO) potpisali su Memorandum o saradnji za realizaciju projekta Koliko poznaješ Evropsku uniju?

Projekat Koliko poznaješ Evropsku uniju? u fokusu ima produkciju kviza za srednjoškolce koji će biti emitovan na TV Vijesti. Kroz tu interaktivnu i kreativnu formu radiće se na unaprjeđenju zainteresovanosti, informisanosti i znanja srednjoškolaca o EU, njenom funkcionisanju i javnim politikama, uslovima pristupanja, ali i kulturi, ekonomiji, prirodnim ljepotama i sadržajima koje EU nudi. Takođe, projekat doprinosi strategijama i postojećim naporima Vlade Crne Gore, Evropske komisije i civilnog društva u pravcu jačanja svijesti o značaju evropskih integracija Crne Gore. Ciljna grupa su srednjoškolci, uzrasta od 16 do 18 godina, iz 21 od 24 crnogorske opštine, a koji su spremni da uče o EU i da promovišu evropeizaciju u Crnoj Gori. CGO je ranije, sa različitim partnerima, radio na dva serijala ovog kviza i to 2014. i 2017, a iskustva upućuju na potrebu nastavka. »

Koliko prihoda, toliko i odgovornosti

Regovanje Koalicije KUM na nacrt Zakona o finansiranju lokalnih samouprava

Koalicija za transparentnost i borbu protiv korupcije na lokalnom nivou (KUM) pozdravlja odluku Vlade Crne Gore da se konačno sistemski pozabavi lokalnim finansijama kroz novi Zakon o finansiranju lokalnih samouprava, ali upozorava da nacrt koji je trenutno na javnoj raspravi neće značajnije unaprijediti stepen transparentnosti i odgovornosti opština prema novcu građana.

Naime, nacrt Zakona ima sanacionu prirodu koja se ogleda u ustupanju dijela prihoda opštinama, ali se ne bavi suštinskim problemima koji onemogućavaju finansijsku stabilnost opština: neracionalnu potrošnju i probleme na rashodnoj strani.

Koalicija KUM »

Stavljanje AEM-a pod kontrolu Vlade je loše rješenje

Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava zabrinutost zbog odluke Vlade Crne Gore da Agenciju za elektronske medije (AEM), kao nezavisnog regulatora za elektronske medije koji vrši javna ovlašćenja u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima i djeluje u interesu javnosti, stavi pod svoju direktnu kontrolu, kako je to definisano novim predlogom Zakona o državnoj upravi. 

Na sjednici Vlade Crne Gore od 20.06.2018. utvrđen je predlog Zakona o državnoj upravi kojim se u članu 43. po prvi put uvode Državne agencije i propisuje da su za svoj rad direktno odgovorne Vladi Crne Gore, a član 44. to osnažuje utvrđujujući da Vlada bira i razriješava članove savjeta državnih agencija. Podržavamo sistemski pristup uređenja državne uprave, a što svakako otvara prostor za veći stepen koordinacije nad postojećim agencijama. Međutim,  AEM zbog svog značaja, uloge i pozicije u sistemu ne može biti na ovaj način tretiran i stavljan u istu ravan sa drugim agencijama. Dodatno, ovo rješenje je suprotno principima funkcionisanja regulatora u medijima a i EU Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama (AVMSD) čije se usvajanje uskoro očekuje, a koju je Crna Gora obavezna preuzeti i primijeniti, kao dio svojih redovnih obaveza u okviru pregovaračkog procesa. »

REKOM treba da spriječi suspenziju pamćenja

Centar za građansko obrazovanje (CGO) i Koalicija za REKOM organizovali su danas, povodom Međunarodnog dana mira, debatu pod nazivom Dijalog i pomirenje  - gdje smo danas u regionu?.

Tom prilikom, Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a, ocijenila je da „ratovi vođeni na prostoru bivše Jugoslavije od 90ih nemaju kao ishodište pobjednike i poražene, svaka od strana ima neku svoju istinu o tim ratovima, a politički izrazi i danas manje ili više pate od posljedica tih sukoba.“ Ona je podsjetila i da je Inicijativa za REKOM u Crnoj Gori imala kontinuiranu političku podršku. „Ova podrška REKOM-u sa najvišeg političkog nivoa u Crnoj Gori je ozbiljan kapital koji treba dalje valorizovati, jer u protivnom neće mnogo vrijediti. U tom pravcu, vjerujem da Crna Gora može i treba da preuzme i proaktivniju ulogu u regionu a posebno imajuću u vidu njenu dobru pozicioniranost među susjedima i činjenicu da se radi o pitanju koje izlazi iz okvira samo jedne političke i društvene strukture, o pitanju koje prevazilazi partikularne interese. A nesumnjiv je javni interes kako Crne Gore, tako i regiona, da ustanovimo REKOM“, zaključila je Uljarević.

CGO - REKOM treba da spriječi suspenziju pamćenja »

Fasadna demokratija u Crnoj Gori

Uoči Međunarodnog dana demokratije – 15. septembra, Centar za građansko obrazovanje (CGO) konstatuje sve vidljiviji demokratski deficit i nepovoljniji ambijent za razvoj demokratskih vrijednosti i standarda u Crnoj Gori. 

Trajuće unutrašnje krize – politička i ekonomska – slabe kapacitet crnogorskog društva da kroz dijalog, saradnju i, gdje je to moguće, konsenzus dolazi do rješenja u javnom interesu, i to upravo onda kada neki od najzahtjevnijih reformskih zahvata treba da se izvedu. Umjesto da se razvija demokratska politička kultura imamo tzv. fasadnu demokratiju - proklamaciju države kao demokratične iako je to samo „pokrivač“ za zloupotrebu javnih ovlašćenja i resursa, snaženje koruptivnih klijentelističkih mreža, zabrinjavajuće sužavanje prostora za argumentovanu društvenu kritiku, neodgovorne etnopolitičke istupe i suštinsku nebrigu za bezbijednost građana u društvu u kojem organizovane kriminalne grupe sve češće pokazuju da su moćnije od institucija.

Međunarodni dan demokratije »