Samit u Londonu bez Deklaracije o REKOM-u

Čvrsto obećanje predsjednika Srbije, Crne Gore, Kosova i Makedonije da će premijeri vlada pomenutih zemalja, na samitu u Londonu, 10. jula 2018. godine, potpisati Deklaraciju o osnivanju REKOM nije donijelo očekivane rezultate.  Do 7. jula 2018. godine, Koalicija nije primila odluke vlada svih pomenutih zemalja, što je uticalo da organizator samita, Ministarstvo vanjskih poslova Velike Britanije, zaključi dnevni red bez planirane tačke – Deklaracije o REKOM-u.

Potpisivanje Deklaracije o REKOM-u je osmišljeno kao manifestacija spremnosti lidera postjugoslovenskih zemalja da se zajednički bave nedavnom prošlošću, utvrđivanjem činjenica o raznim zločinima i žrtvama, i kao poziv preostalim postjugoslovenskim zemljama – Hrvatskoj, BiH i Sloveniji da zajednički ponesu teret prošlosti i dopinesu izgradnji kulture saosećanja i poštovanja svih žrtava ratova devedestih godina.

Koalicija za REKOM nastavlja saradnju i dogovor sa institucijama postjugoslovenskih zemalja u vezi sa osnivanjem REKOM-a.

Koalicija za REKOM

Kritičkim promišljanjem protiv populizma u Crnoj Gori

Jačanje građanske kulture, naročito mladih i njihova edukacija o opasnostima i rizicima populizma od ključnog su značaja za dalju demokratsku konsolidaciju u Crnoj Gori koja ostaje izazov pred svima nama, ocijenjeno je danas na konferenciji Demokratija na prekretnici – uticaj populizma na mlade koju je organizovao Centar za građansko obrazovanje (CGO) u saradnji sa fondacijom Friedrich Ebert (FES).

CGO - Mladi i populizam »

Vlada Crne Gore mora zaštititi crnogorske diplome

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je ponovo uputio Ministarstvu prosvjete, i Vladi Crne Gore, Urgenciju za HITNO rješavanje problema nepriznavanja crnogorskih diploma u Srbiji. CGO je od septembra 2017. kroz komunikaciju sa nadležnim organima ukazivao na ovaj problem, ali na žalost nije došlo do njegovog rješavanja, već do eskalacije kojoj sada svjedočimo.

Podsjećanja radi, prije gotovo godinu dana smo otvorili pitanje (ne)priznavanja diploma Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Srbiji za potrebe tržišta rada. Ministarstvo prosvjete nam je tada odgovorilo da je upućeno u ovu situaciju, da imaju izvanrednu saradnju sa ENIC centrima u regionu, uključujući i Srbiju, kao i da će se obratiti nadležnom ministru prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u cilju rješavanja tog problema. Istim povodom, a kako u međuvremenu nije bilo nikakvog napretka, CGO je u novembru 2017. uputio prvu Urgenciju Ministarstvu prosvjete.

Sada se studenti javljaju CGO-u sa dodatnim problemom – od juna ove godine je zaustavljeno priznavanje crnogorskih diploma i za potrebe nastavka obrazovanja u Republici Srbiji, a što je u isključivoj nadležnosti tamošnjih univerziteta. »

Vlada Crne Gore podržala inicijativu za REKOM

Koalicija za REKOM pozdravlja zaključak Vlade Crne Gore, kojim je danas na 83. sjednici, podržana Inicijativa za osnivanje REKOM-a (Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava počinjenim na teritoriji nekadašnje SFRJ od 1. januara 1991. do 31. decembra 2001. godine), a nakon premijerove najave na prošlonedjeljnom sastanku sa delegacijom Koalicije za REKOM. Pozdravljamo i spremnost premijera Duška Markovića da na samitu Berlinskog procesa u Londonu iskaže opredijeljenje Crne Gore da učestvuje u osnivanju REKOM-a, potpisivanjem Deklaracije o osnivanju REKOM-a, i da ubuduće energično podržava ovaj proces koji ima veliki značaj za pomirenje u regionu.

Podsjećamo da je zvanična Crna Gora imala kontinuiran pozitivan odnos prema Inicijativi za REKOM, a direktnu podršku je prvi pružio tada predsjednik Filip Vujanović, što je imalo značaja i u regionalnom kontekstu. Takođe, tokom kampanje prikupljanja potpisa građana i građanki, tadašnji premijer Igor Lukšić je lično dao svoj potpis potvrđujući i time pozitivan stav Vlade prema ovoj Inicijativi. Konačno, u Skupštini Crne Gore su organizovane konsultacije na kojima su svi poslanički klubovi izrazili načelan pozitivan stav prema formiranju REKOM-a, a konsultacije je otvorio i dajući podršku Inicijativi na njima govorio tadašnji predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić. »