Obezbijediti kontinuitet besplatnih udžbenika nezavisno od izbornih godina

Centar za građansko obrazovanje (CGO) godinama prati kako lokalne samouprave u Crnoj Gori vrše dodjelu besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola. Ta je praksa bila prilično neujednačena, ali u posljednje dvije godine primjetni su određeni pomaci.

CGO se obratio svim lokalnim samoupravama, kojih u Crnoj Gori ima 23, tražeći podatke da li su obezbijedili besplatne udžbenike za učenike osnovnih škola u svojim opštinama, za koje razrede i koliko sredstava je izdvojeno iz budžeta opštine za školsku 2017/2018. godinu, koja je nedavno okončana.

Sve opštine su odobrile pristup informacijama koje je CGO tražio, iako je postupak trajao dugo jer nijesu svi bili podjednako ažurni. Od 23 opštine, njih 19 je dostavilo podatke o broju dodijeljenih đačkih kompleta, dok 4 opštine nijesu opredjeljivale sredstva po ovom osnovu. »

Inicijativa za obustavljanje postupka razrješenja Vanje Ćalović-Marković sa mjesta članice Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije (ASK)

SKUPŠTINA CRNE GORE
ODBOR ZA ANTIKORUPCIJU
Daliborka Pejović, predsjednica Odbora

Članovi Odbora

Podgorica 18.06.2018. godine

Predmet: Inicijativa za obustavljanje postupka razrješenja Vanje Ćalović-Marković sa mjesta članice Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije (ASK)

Poštovani poslanici/ce,

dana 29.05.2018. godine, pomoćnik direktora Agencije za sprječavanje korupcije, donio je odluku br. UPI-02-01-57/26-2017 kojom je utvđeno da je Vanja Ćalović Marković prekršila odredbe Zakona o sprječavanju korupcije. O istoj odluci obaviješten je Odbor za antikorupciju, kao organ nadležan za izbor i imenovanje članova Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije.

Tokom vođenja postupka Ćalović Marković nije pružena nikakva mogućnost da se izjasni na bilo koju okolnost ili činjenicu koja se navodi u odluci pomoćnika direktora Agencije.

Takođe, Ustavni sud je još dana 30.01.2018. godine donio Odluku U-II br.4/16 i 19/16 kojom je utvdio da su Pravila o radu Agencije za sprječavanje korupcije u dijelu sprječavanja sukoba interesa javnih funkcionere suprotna Ustavu Crne Gore i po kojoj odluci pomoćnik direktora uopšte nema ovlaćenja da donosi ovakve odluke.

U članu 42. stav 1. Zakona o sprječavanju korupcije propisano je da će se povreda odredaba tog zakona utvrđena konačnom, odnosno pravnosnažnom odlukom smatrati nesavjesnim vršenjem javne funkcije, o čemu Agencija obavještava organ vlasti u kojem javni funkcioner vrši javnu funkciju i organ nadležan za izbor, imenovanje, odnosno postavljenje javnog funkcionera, radi pokretanja postupka razrješenja, suspenzije ili izricanja disciplinske mjere. »

Odgovor na „profesionalno novinarstvo“ i prijetnje Gorana Popovića i Dnevnih novina

Današnja naslovnica „Dnevnih novina“ i udarni tekst na strani 2. i 3. predstavljaju vrhunac besramne kampanje koje se mjesecima vodi protiv mene lično i nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje (CGO) koju zastupam.

Javnosti radi želim da naglasim: netačno je da imam bilo kakve veze sa „tekstom“ koji je o porodici Drašković napisao Dragan J. Vučićević, koji je bio i glavni i odgovorni urednik lista „Izlaz“, i u tom kapacitetu samostalno uređivao taj studentski časopis. Ja se uredništvu nisam miješala u posao. Iz perspektive medijskih sluga vlasti u Crnoj Gori koji rade po porudžbini to izgleda nestvarno. Tačno je da smo nakon tog broja koji je označio njegov odabrani pravac u novinarstvu otišli na različite strane, da se nikad nakon toga nismo vidjeli i da se i danas nalazimo na suštinski dijametralno suprotnim stranama i vrijednosnim pozicijama.

Svi koji su podržavali i taj studentski projekat, čiji je jedan dio bio studentski list „Izlaz“, a i mnogi drugi, su jasno vidjeli i tada i sada ko je ko, pa zato ja i jesam i dalje u odličnim relacijama sa tim međunarodnim organizacijama, fondacijama i institucijama jer oni cijene moje znanje, rad i vrijednosni okvir. »

Vlast ne odustaje od kontrole Javnog servisa

Najavljena rasprava o inicijativi  za smjenu generalne direktorke RTCG, Andrijane Kadije, potvrda je namjere DPS-a da RTCG vrati pod svoju apsolutnu kontrolu  i zaustavi njegovu transformaciju u javni servis, uprkos upozorenjima Evropske unije.  

Podsjećamo da su sistemski, kontinuirani i do sada nezapamćeni napadi na RTCG otpočeli protivzakonitim smjenama dva člana Savjeta, Gorana Đurovića i Nikole Vukčevića, u decembru prošle godine. Nezakonite smjene dva člana Savjeta, koje je tehnički sproveo  Administrativni  odbor a predvodili poslanici DPS-a, Ljuiđ Škrelja i Marta Šćepanović, jasno su pokazale da DPS ne bira sredstva da RTCG „očisti“ od njima neposlušnih i ponovo pretvori ovaj medij  u partijski bilten. U tu svrhu, u Savjet su instalirani pojedinci koji su direktni izvršitelji naredbi vlasti sa providnom taktikom višemjesečnog podrivanja autoriteta menadžmenta, ometanja funkcionisanje RTCG-a i na kraju izglasavanja smjene generalne direktorke. »